Aktualijos

LR Seime bus bandoma “prakišti” referendumą dvigubos pilietybės klausimu

Written by admin · 2 min read

,,Seimo Konstitucijos komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Komisijos darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų Komisijos  2013-01-16 posėdyje, 5.1 punktu, turi teisę savo darbe pasitelkti konstitucinės teisės ekspertus, kviesti juos į posėdžius, prašyti pateikti nuomonę dėl siūlomų Konstitucijos pataisų tekstų. Toks ekspertų sąrašas buvo patvirtintas anksčiau nurodytame Komisijos posėdyje.

 

Komisija yra paskirta papildomu komitetu svarstant Seimo nutarimo „Dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio antrosios dalies paskelbimo“ projektą Nr. XIIP-444 (toliau – Projektas). 2013 metų birželio 26 dieną Komisija rengia šio projekto klausymus.” (…) Iš Komisijų biuro patarėjos Vitos Misiūnienės laiško

Tel. (8 5) 239 6828, mob. 8 612 01392
El. p.: vita.misiuniene@lrs.lt

Seimo nario Artūro Paulausko siūloas projektas:

Projektas
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS
 
NUTARIMAS
DĖL REFERENDUMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 12 STRAIPSNIO ANTROSIOS DALIES PASKELBIMO
2013 m.           Nr.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas,
pripažindamas dvigubos pilietybės reikšmę ir svarbą lietuvių kilmės piliečiams;
akcentuodamas konstitucinį pilietybės reguliavimo principą;
pritardamas, kad pilietybės klausimų sureguliavimas galimas per atitinkamą Lietuvos Konstitucijos pakeitimą;
siekdamas įgyvendinti Lietuvos piliečių teisę pareikšti savo nuomonę dėl dvigubos pilietybės;
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsniu, 67 straipsnio 3 punktu bei Referendumo įstatymo 4, 9 ir 15 straipsniais
n u t a r i a :
1 straipsnis.
 Paskelbti privalomąjį referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio antrosios dalies pakeitimo dėl dvigubos pilietybės įteisinimo.
 2 straipsnis
Nustatyti, kad referendumas vykdomas kartu su 2014 metų Respublikos Prezidento rinkimais.
 3 straipsnis.
Pateikti referendumui šio svarbaus Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimo sprendimo tekstą: „Pritariu, kad Lietuvos Konstitucijos 12 straipsnio antroji dalis  būtų išdėstyta šitaip:  “Lietuvos Respublikos pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu“.
4 straipsnis
Nutarimas įsigalioja nuo 2014 m. kovo 1 d.

SEIMO PIRMININKAS                                                               VYDAS GEDVILAS
 
Teikia Seimo nariai:

 1.  Artūras Paulauskas
  2.    Audronė Pitrėnienė
  3.    Petras Narkevičius
  4.    Petras Čimbaras
  5.    Darius Ulickas
  6.    Raimundas Markauskas
  7.    Raimundas Paliukas
  8.    Jonas Kondrotas
  9.    Gediminas Jakavonis
  10.    Vilija Filipovičienė
  11.    Sergej Ursul
  12.    Zita Žvikienė
  13.    Sergej Dmitrijev
  14.    Virginija Baltraitienė
  15.    Loreta Graužinienė
  16.    Valdas Skarbalius
  17.    Vytautas Gapšys
  18.    Viktoras Fiodorovas
  19.    Valentinas Bukauskas
  20.    Larisa Dmitrijeva
  21.    Jolita Vaickienė
  22.    Viktor Uspaskich
  23.    Dangutė Mikutienė
  24.    Ričardas Sargūnas
  25.    Petras Gražulis
  26.    Kęstas Komskis
  27.    Vitalija Vonžutaitė
  28.    Saulius Bucevičius
  29.    Rita Tamašunienė
  30.    Leonard Talmont
  31.    Vanda Kravčionok
  32.    Algimantas Dumbrava
  33.    Kęstutis Bartkevičius
  34.    Šarūnas Birutis
  35.    Gediminas Kirkilas
  36.    Kristina Miškinienė    

-.-.-.-.-.-.-.-

Dr. Zitos Sličytės nuomonė:


Garbingi Seimo Konstitucijos komisijos nariai!
Pateiktas Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo “ Dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio antrosios dalies paskelbimo” projektas mano giliu įsitikinimu kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui.
Referendumo idėjai kategoriškai nepritariu ir dėl jo organizavimo finansinių išlaidų, ir dėl galimų neigiamų pasekmių Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų rezultatams.
Manyčiau , kad kilusią dvigubos pilietybės problemą gali išspręsti pats Seimas, nekeisdamas 12 straipsnio redakcijos. Kadangi pirmo skirsnio “Lietuvos valstybė” nuostatas galima keisti tiktai referendumu, antrojo skirsnio “Žmogus ir valstybė” nuostatas suteikta teisė keisti Seimui 147-149 straipsniuose nustatyta tvarka. Siūlyčiau pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 32 straipsnio 4 dalies redakciją ir išdėstyti ją taip :
“Kiekvienas lietuvis gali apsigyventi Lietuvoje. Lietuviai bei jų palikuonys nepraranda Lietuvos Respublikos  pilietybės ir įgiję kitos valstybės pilietybę.”
Pagrįsti tokią poziciją turiu labai daug argumentų , kurių pagrindinis yra suformuluotas Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje “Atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią KONSTITUCIJĄ  lietuvių tauta”.
Neatsisakykime to, ką aiškiai pareiškėme 1992 metais. Lietuviai turi tik vieną valstybę;pilietybė yra tos valstybės požymis, bet ne vienintelis.