Aktualijos

Manifestas

Written by admin · 2 min read

Lietuvos Žmogaus Teisių Gynimo Asociacija
Neformali pilietinė koalicija „UŽ DEMOKRATINĘ TEISĖSAUGĄ“
Jungtinio demokratinio judėjimo Kauno skyrius
Pilietinė organizacija „VYTIS“
Visuomeninė Lietuvos piliečių sąjunga

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei
Lietuvos Respublikos Prezidentei
Lietuvos Respublikos Ministrų Pirmininkui
LR piliečiams

MANIFESTAS
DĖL VISUOMENĖS DALYVAVIMO ATSTATANT TEISINGUMĄ IR FORMUOJANT  TEISĖSAUGOS INSTITUCIJAS  LIETUVOS RESPUBLIKOJE

2012-04-07
Kaunas
(Kadangi ministerija nori NVO ir piliečių nuomones aptarinėjamu  klausimu sužinoti iki balandžio dvyliktos dienos, prašome visus  neabejingus savo pritarimą šiam NVO Manifestui ar pastabas siųsti adresu: uzmergaite@gmail.com)

Kaune susirinkę nevyriausybinių organizacijų atstovai nutarė pareikšti nuomonę  apie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos ir kitų valstybinių institucijų siūlymą įstatymu įvesti teismuose visuomenės teisėjų instituciją. Šią reformą  planuojama  įgyvendinti jau 2014 metais.

Mes, organizuotos pilietinės visuomenės vardu prieštaraujame pačiai  pateikto  įstatymo projekto esmei  ir atmetame jį, kaip prieštaraujantį  demokratijai ir viešam interesui, kadangi:

1. Projekte siūloma visuomenės teisėjų (VT) institucija yra  visuomenės dalyvavimo vykdant teisingumą kompromitacija ir realaus visuomenės dalyvavimo imitavimas. VT pagal įstatymo raidę ir dvasią  yra tik mažareikšmis  priedas prie esančios teisėjų institucijos, kuri ir toliau   lems visus teismų sprendimus. Projekto  autoriai žinodami, kad piliečiai yra alergiški dar nuo soviemečio buvusios bereikšmės tarėjų institucijos restauracijai ir  pačios savokos naudojimui, nusprendė tarėjų instituciją gudriai pervadinti ,,visuomenės teisėjais“. Nuo pavadinimo pakeitimo esmė nesikeičia. Visuomenei, be jos sutikimo ir su ja nesitariant, brukamas jos realaus dalyvavimo vykdant teisingumą  pakaitalas ir mūsų pilietinė pareiga tai aiškiai ir tiesiai pasakyti  projekto autoriams, Prezidentei, Seimo nariams ir visiems piliečiams.

2. VT sąrašų, pagal įstatymo projekto kūrėjų sumanymą, sudarymas ir apmokymas yra visiškai atiduodamas į esamų teisėsauginių struktūrų ir  klanų rankas. Pagal apklausas žinome, kad teisėsauga pasitiki iki trylika procentų piliečių, todėl esamos sistemos  parinktieji visuomenės teisėjai ( sovietinių tarėjų analogas) turės iš karto tokį pat žemą  visuomenės pasitikėjimą. Tą esamos teisminės sistemos norą suformuoti VT sąstatą pagal savo poreikius ir savo pricipus rodo projekto  tekstas, kuriame sakoma, kad „visuomeninių teisėjų sąrašus sudaro Nacionalinė teismų administracija. Visuomeninių teisėjų skaičių kiekviename apygardos visuomeninių teisėjų sąraše nustato Teisėjų taryba“.

Atmesdami  klaninės teisėsaugos jėgų siūlomą  įstatymo projektą, reikalaujame dalyvaujant organizuotos visuomenės pasirinktiems  atstovams sukurti ir priimti po viešo aptarimo Prisiekusiųjų teismo įstatymą. Šis žingsnis galėtų tapti visuomenės pageidaujamų teisinės sistemos reformų kertiniu akmeniu. Tik ši institucija sudarytų  realią  galimybę  visuomenei dalyvavauti  vykdant teisingumą ir galėtų padėti atkurti  piliečių pasitikėjimą teisėsauga  ir savo galiomis…

Kaip atsvarą politinės nomenklatūros siūlomai  imitacinei reformai, nesuteikiančiai piliečiams jokios realios galios vykdyti teisingumą ir formuoti teisėtvarkos institucijas, Kaune susibūrusios  NVO sutarė dėl viso būtinų teisėsaugos reformų paketo. Kviečiame  šalies NVO lyderius  ir piliečius parašais paremti tuos reikalavimus. Reformų paketo esmė-  reikalavime, kad LR Prezidentė ir  LR Seimas  grąžintų Suverenui lemiamą  įtaką formuojant  ir kontroliuojant  teisėsaugos institucijas ir priimtų tam reikalingas LR Konstitucijos pataisas ir reikalingus įstatymus. Mūsų  siūlymų tikslas– panaikinti LR galiojančią uždarą antidemokratinę teisėsaugos sistemą, neužtikrinančią Konstitucijoje garantuotų demokratinės valstybės ir teisingumo principų ir atstumiančią Tautą nuo teisinės valstybės kūrimo bei  dalyvavimo vykdant teisingumą.

Pilietinės NVO reikalauja:

1.    Įkurti LR prisiekusiųjų teismo (PT) instituciją baudžiamųjų bylų nagrinėjimui (prisiekusiųjų  kiekis – nuo šešių iki dvylikos asmenų, teisėjas PT  tik pirmininkauja).
2.    Įstatymais įteisinti ( įtvirtinti) bendruomenių teisę  rinkti apylinkių teisėjus tiesioginiuose rinkimuose.
3.    Įstatymais įteisinti LR asmenų teisę tiesiogiai rinkti LR Generalinį prokurorą ir apygardų vyriausiuosius prokurorus.
4.    Įstatymais įteisinti LR asmenų teisę tiesiogiai rinkti visus LR Aukščiausiojo teismo ir visus Konstitucinio teismo  teisėjus.
5.    Įstatymais įteisinti LR asmenų teisę  tiesiogiai rinkti teisėją Europos žmogaus teisių teismui ir teisėją Europos teisingumo teismui.
 
Reformų  teisėtvarkos sistemoje pradiniam etapui  mes siūlome įstatymais įteisinti bendruomenių teisę tiesiogiai tam tikram laikotarpiui iš teisinį išsilavinimą turinčių pretendentų tarpo rinkti teritorinių viešosios policijos padalinių vadovus. Tai  yra, siūlome įsteigti  renkamo policijos šerifo instituciją  JAV ir kitų šalių  pavyzdžiu.

LŽTGA atstovai: pirmininkas R. Povilaitis, pavaduotoja N. Orentaitė
LŽTGA Kauno skyriaus atstovai:  Ričardas Jonaitis
Kauno JDJ atstovai: pirmininkė  R. Zabielienė, J. Baltušis, R. Žiliukas
Neformalios pilietinės koalicijos ,,Už demokratinę teisėsaugą “ koordinatorius A. Karčiauskas
Pilietinės organizacijos ,,Vytis” koordinatorė A. Dambrauskienė
Visuomeninės Lietuvos piliečių sąjungos pirmininkė V. Anankienė

Nevyriausybinių visuomeninių organizacijų (NVO) informacijos ir paramos centras