Aktualijos

Margarita Starkevičiūtė. Lietuva neprivalo įkurdinti nelegalių atvykėlių – jų grąžinimą per 3 dienas numato ES ir BR readmisijos sutartis (papildyta)

Written by Redakcija · 2 min read

Margarita Starkevičiūtė. Lietuva neprivalo įkurdinti nelegalių atvykėlių – jų grąžinimą per 3 dienas numato ES ir BR readmisijos sutartis (papildyta)

ES ir Baltarusijos Respublika yra pasirašiusios readmisjos susitarimą, įsigaliojusį 2020 m. liepos 1 d.

Sutartis atitinka visas tarptautines šiuos klausimus reglamentuojančias konvencijas, kurias yra pasirašiusi ES.

Šios sutarties 4 str.

„Trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija“ numato, kad
1. Baltarusija, gavusi valstybės narės prašymą ir neatlikusi jokių papildomų formalumų, priima atgal, išskyrus numatytus šiame Susitarime, visus trečiųjų šalių piliečius arba asmenis be pilietybės, kurie neatitinka arba nebeatitinka galiojančių atvykimo, buvimo ar gyvenimo šalyje sąlygų prašančiosios valstybės teritorijoje, su sąlyga, kad tai įrodoma, arba galima pagrįstai manyti remiantis iš pateiktų prima facie įrodymų, kad tokie asmenys:

a) turėjo Baltarusijos išduotą leidimą gyventi arba atvykimo metu
b) turi galiojančią Baltarusijos išduotą vizą arba atvykimo metu ją turi, prie kurios pridedamas įrodymas apie atvykimą į Baltarusijos teritoriją; arba
c) neteisėtai atvyko į valstybių narių teritoriją iš karto po to, kai buvo apsistoję arba tranzitu vyko per Baltarusijos teritoriją

Lietuva ir ES nėra nutraukusios diplomatinių ir konsulinių santykių. Todėl visos sutarties nuostatos gali būti įgyvendintos diplomatiniu ir konsuliniu lygiu, dalyvaujant Lietuvos pasienio tarnybai ir „Frontex“ tarnybai, kaip įgaliotai veikti ES vardu.

Sutartyje numatyta ir tvarka, kaip tai įgyvendinti. Ji taikoma tik neteisėtai reziduojančias šalyje piliečiams. Su visu sutarties tekstu galima susipažinti EUR-LEX portale, kur skelbiami visi ES teisės dokumentai.

Tai Baltarusijos vyriausybės reikalas kur apgyvendinti ir kaip grąžinti trečiųjų šalių piliečius į jų šalis.

Lietuvos pareigūnai ir politinio pasitikėjimo asmenys, nevykdantys Lietuvos Respublikos vardu pasirašytų tarptautinių sutarčių, naudojantys Lietuvos valstybės finansinius išteklius neteisėtų atvykėlių išlaikymui, turi būti atleidžiami iš užimamų pareigų.

Tenka tik pagailestauti dėl valstybės pareigūnų ir teisinės bendruomenės nekompetencijos ES teisės aktuose.

Trumpai apie autorę: Margarita Starkevičiūtė – Europos parlamento narė išrinkta Lietuvoje (2004–2009).

Papildyta iš susirašinėjimo su autore:

Gaila žmonių laikyti palapinėse, kai jie gali Minske viešbučiuose gyventi
 
Kadangi šią sutartį galima taikyti ir savivaldybių lygmeniu, reikėtų, kad savivaldybė pateiktų prašymą per savo pasienio postą.
Prie sutarties yra pridėtos dokumentų formos. Formos nesudėtingos, tik reikia tvarkingai užpildyti.
Jei šiandien parduotų prašymą, tai rytoj gali ir vykdyti readmisiją.

Tik reikia paskubėti, nes kažkas naikina puslapius su sutartimis.

Sutartį dar galima rasti ES atstovybė Baltarusijoje puslapyje visomis kalbomis.

KOMENTARAI:

Žodžio laisvė…       2021-08-5 9:14

Turiu didelių priekaištų buvusiam KT pirmininkui p.Žalimui. Ponuli , kiek ilgai ruošiesi kenkti Lietuvai savo žalingomis kalbomis ir samprotavimais. Girdėjau paskutinį tavo kalbėjimą apie atžygiavusius pasaulio klajoklius. Turiu tau patarimą.
Grįžk atgal į universitetą pasimokyti ir pagilinti savo žinias teisėje. Matosi, kad menkos tavo žinios teisės labirintuose. O dėl to kyla nesusikalbėjimų Lietuvoje.
Matyt, MRU yra nevykėlių prieglauda ? 

 • 38

******************

 • DD plius DD       2021-08-5 7:04

  Grąžinimą sutartis numato, bet bėda ta, kad kaimynų diktatoriui į sutartis giliai ir tvirtai nusispjaut.
  Ta sutartis mums gali būti naudinga nebent tuo atveju, kai reikia atsikirsti visokiems pseudosamariečiams. Maždaug- privalote pasirūpinti, užtikrinti žmogaus teises, konstituciją, nebūti ksenofobais ir kt. blablabla.

  • 22
  • 2
  • ****************
  • Raimundas       2021-08-5 8:21

   Readmisijai reikalingos diplomatų pastangos, o diplomatų korpusui vadovauja ožiukas ku,atstatęs ragelius, purto barzdelę ir mekena “ neeee, mes nesiderėėėėesimeeeee”.

   • 41
   • 1