Aktualijos

MERUI PAPRAŠIUS, MINISTRUI PALIEPUS

Written by Redakcija · 7 min read

      ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“

    „ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS

L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel+370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com 

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

LR Žemės ūkio ministrui Andriui PalioniuiSpecialiųjų tyrimų tarnybos  Direktoriui, Žydrūnui Bartkui,

Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui

Klaipėdos merui Vytautui Grubliauskui

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriui Aleksandrui Muzikevičiui

LR Seimo nariams

Klaipėdos savivaldybės tarybos nariams

Stebėsenos ir Projektų atrankos komitetų nariams

Žiniasklaidai

       MERUI PAPRAŠIUS    MINISTRUI PALIEPUS    Vilnius,  2020-10-05

2019-12-02 rašėme  Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui, LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui,

LR Žemės ūkio ministrui Andriui Palioniui, Klaipėdos merui Vytautui Grubliauskui,

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriui Aleksandrui Muzikevičiui, LR Seimo nariams,

Stebėsenos ir Projektų atrankos komitetų nariams, Žiniasklaidai laišką „Žuvininkystės pinigai eina konvejeriu” (laišką pridedu), kuris buvo išplatintas numatytais adresais. Šio laiško 8-oje  pastraipoje buvo aprašomi įvykiai  Klaipėdos ŽRVVG dėl paramos skyrimo, kuriuos žemiau pateikiu:

2019-11-22 d. Projektų atrankos komitetui buvo pateiktas Klaipėdos ŽRVVG strategijų ir kriterijų projektas, kurio vadovas A. Žiogas.  Projekto vertė maždaug  2,5 mln. eurų. Daugiau kaip per metus laiko nebuvo pateikta įtikinančių pinigų panaudojimo veiklos sričių. Buvo kalbama apie projektus, kurių vertė didesnė negu 0,5 mln. eurų. Kai aš paprašiau Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojų paaiškinti apie teisme atsidūrusį projektą, man buvo pasakyta, kad tai konfidenciali paslaptis ir niekas neturi teisės aiškintis. PAŽYMIU, kad Stebėsenos ir projektų komitetų  nariai yra pasirašę nešališkumo deklaraciją. O ir be to iki šiol niekas nebuvo pateikęs informacijos, kad tai konfidencialus projektas. Atkreiptinas dėmesys, kad Klaipėdos ŽRVVG iš valdybos pašalino stambiausios Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos vadovą A. Bargailą.  A. Bargailos skundą dėl  narystės Klaipėdos ŽRVVG nagrinėjo ŽŪM vidaus audito skyrius ir atleidimą pripažino neteisėtu. A. Bargaila 2019-05-16 Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės  pirmininkui A. Žiogui aiškino: „2018 m. Jūsų iniciatyva už neprisidėjimą prie susidariusių skolų dengimo, LŽPGA atstovai buvo pašalinti ne tik iš KŽVVG valdybos bet LŽPGA apskritai pašalinti iš KŽVVG narių“. Kad Klaipėdos ŽRVVG atėjo į projektą su didžiule skola buvo senai žinoma, tačiau buvo leista padengti skolas – kitų su skola balanse  būdavo visiškai atmetami projektai.

Projektų atrankos komitetas rekomendavo NMA specialistams dar kartą išsiaiškinti projektą ir pateikti pasiūlymus.

            Būtų labai gražu, jeigu Klaipėdos meras, Klaipėdos savivaldybės administracija, Klaipėdos savivaldybės deputatai labai gerai įsigilintų į galimybę gauti apie 2,5 mln. eurų žuvininkystei  ir bendruomenėms siekti gerų rezultatų.

Būtų gerai, kad į KŽRVVG būtų sugrąžinti LŽPGA atstovai ir jos vadovas A. Bargaila.  

NEŽINAU, kokius darbus per 10 mėnesių atliko laiško gavėjai.

ŽINOMA:

  1. Kad į  KŽRVVG narius nebuvo sugrąžinti LŽPGA atstovai ir jos vadovas A. Bargaila.
  2.     Kad KŽRVVG projektu užsiiminėja Lietuvos administracinio ginčo komisija.
  3. Kad 2020-10-02  Asociacijos Alternatyvioji akvakultūra prezidentas V.E.Kirsnickas kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą ir Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą dėl Klaipėdos mero kreipimosi (laiškas pridedamas):

Fwd: Audio įrašas ZRVG posėdis

Virginijus Kirsnickas  2020 m. spalio 2 d. 05:55

Virginijus Kirsnickas  2020 m. spalio 2 d. 06:37

Virginijus Kirsnickas  2020 m. spalio 5 d. 00:09

vartos66@gmail.com

Kam: stt@stt.lt

Cc (kopija): ! 100 Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra <generaline.prokuratura@prokuraturos.lt>

Labas rytas 

Gerb teisėsauga – užtenka mero skambučio ir teisės aktai negalioja , dėl begalės pažeidimų nutraukta sutartis bus atnaujinta ?… Lieka neaiškios tos deklaracijos dėl prevencijos priemonių  vykdant  prekybą  poveikiu …

Ar tikrai radote laiko perklausyti  įrašą ir ką sako jūsų buvęs kolega apie išvogtus pinigus ?

Ar tikrai pasidomėjote NMA išvada ir  nutraukta paramos skyrimo   sutartimi ?

Ar užtenka poros politikų skambučių ir viskas nubraukiama ?

Kas čia Baltarusija ar Rusija ?

Asociacija Alternatyvioji akvakultūra prezidentas V.E.Kirsnickas

4. Kad 2020-10-05  Asociacijos Alternatyvioji akvakultūra prezidentas V.E.Kirsnickas kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją ir Nacionalinę mokėjimų agentūrą  dėl Žemės ūkio ministro kreipimosi (laiškas pridedamas):

Nuo: Virginijus Kirsnickas <vartos66@gmail.com>
Date: 2020-10-05, pr, 12:17
Subject:
To: <stt@stt.lt>
Cc: LRVkanceliarija <LRVkanceliarija@lrv.lt>, Aleksandras Muzikevičius <aleksandras.muzikevicius@nma.lt

Gerb. LR STT –  turimais  duomenimis šiandieninio posedžio metu sprendžiant klausimą dėl Klaipėdos ŽRVVG  finansavimo atnaujinimo  – sudarant taikos  sutartį , buvo sulaukta ŽŪM gerb . ministro Palionio skambučio(beje atostogauja šiuo metu) – kurio metu buvo nurodyta kaip turima pasielgti .

Prašau patikrinti šią informaciją ,

Gretinu tai su politine korupcija ir  neteisėtu poveikiu valstybės tarnautojams 

Informuoju LR Ministro pirmininko kanceliariją 

Pagarbiai 

Asociacija Alternatyvioji akvakultūra prezidentas V.E.Kirsnickas 

PAŽYMĖTINA, kad 2019-12-02 laiške buvo rašoma: „Būtų labai gražu, jeigu Klaipėdos meras, Klaipėdos savivaldybės administracija, Klaipėdos savivaldybės deputatai labai gerai įsigilintų į galimybę gauti apie 2,5 mln. eurų žuvininkystei  ir bendruomenėms siekti gerų rezultatų“

TIKĖJOMĖS, kad kai išsiaiškins institucijos, tik tada bus sprendžiama dėl paramos skyrimo..

SUSIDARO NUOMONĖ, kad pagal V. Kirsnicko informaciją KŽRVVG projekto  finansavimo klausimus sprendžia Klaipėdos meras ir ŽŪM ministras.  GAL TURĖTŲ AGENTŪRA –  teisės aktų pagrindu – nes  jos funkcijos yra apibrėžtos Administravimo taisyklėse ir tai tik jos kompetencija ?

TIKIMĖS, kad bendromis pastangomis bus išsiaiškinta  KŽRVVG ir kitų institucijų nuopelnai dėl projekto finansavimo.

Asociacijų sąjungos “Žuvininkų rūmai” prezidentas

Stebėsenos ir Projektų atrankos komitetų narys  L. Kerosierius

Tel. +370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com

                                                                                                                                                           PRIEDAS 

ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“

 „ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS

  1. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel+370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com 

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

LR Žemės ūkio ministrui Andriui Palioniui

Klaipėdos merui Vytautui Grubliauskui

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriui Aleksandrui Muzikevičiui

LR Seimo nmariams

Stebėsenos ir Projektų atrankos komitetų nariams

Žiniasklaidai

Žuvininkystės pinigai eina konvejeriu       Vilnius,  2019-12-02

 2019-11-29 Tele – 3 vakaro žinių laidoje  buvo aiškinama apie kaimo turizmo sodybų statymo biznį paežerėse. Laidoje sekė daugybė komentarų tarp kurių pasižymėjo A. Širinskienė. SUSIDARĖ NUOMONĖ, KAD BUS MESTOS VISOS JĖGOS nenaudėliams išaiškinti, išieškoti padarytą žalą ir atsiskaityti su Europos Sąjunga arba pinigus įnešti į valstybės biudžetą.  

PRIEŠ KELETĄ METŲ

            Nidos žuvų iškrovimo uostui buvo skirta 1404257,70 eurų (100 proc. paramos intensyvumas). Tokiam pačiam Juodkrantės uostui – 1399607,28  eurų (100 proc.). Pagal projektą šie uostai turėjo būti pastatyti beveik su 100 metrų molais į Baltijos jūrą. Uostai turėjo aptarnauti Priekrantėje  gaudančius žvejus. Faktiškai  buvo ant kranto pastatyta gervė, į jūrą nutiestas beveik rankos storio metalinis trosas ir troso pabaigoje iškeltas plūduras.  Uostai buvo priimti, išmokėti pinigai. Iki šiol nė vienas laivas neiškrovė nė vienos žuvelės.

            Žemės ūkio ministerijos valdininkai  sugalvojo 2007 m. už 1,9 mln. eurų (1,2 mln. eurų ES parama) pastatytą Klaipėdos aukcioną nugriauti ir jo vietoje pastatyti UAB Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcioną, kuris supirkinės iš žvejų žuvis, jas perdirbinės, teiks rinkai ir laivus aprūpins ledais.   Projektui įgyvendinti buvo skirta apie 1,44 mln. eurų (100 proc.). Projektu labai rūpinosi ŽŪM viceministrė L. Kujalytė, kuri kai kada naudojo ir neteisėtus veiksmus.    Aukcionas  labai įsiskolino darbuotojams, Sodrai, žvejams ir nustojo veikęs. Žemės ūkio viceministro A. Bogdanovo iniciatyva   buvo skirta  apie 1 mln. eurų aukcionui ištraukti iš bėdų, tačiau  aukcionui ir toliau prastovinėjant  ir grimstant į skolas nutarta jį parduoti iš varžytinių.

            Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės (ŽRVVG) tinklo  pirmininko V. Kesmino iniciatyva  buvo parengtas projektas mažaverčių žuvų ir atliekų iš laivų (žarnų, galvų, kaulų, pelėkų, ir panašiai) perdirbimui gaunant aliejų su polinesočiomis  rūgštimis ir kitas biologiškai vertingas medžiagas bei mokinant žuvų kulinarijos. Projektui įgyvendinti buvo skirta  327294,66  eurų. Iki šio laiko  nepagamintas joks produktas, neišsunktas aliejus, neparengtas  kulinaras.   

Apie šiuos  projektus buvo informuoti Prezidentė D. Grybauskaitė, generalinis prokuroras E. Pašilis, Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), Europos komisijos pirmininkas  Jean – Claude Juncker, ECA – Europos audito rūmai ir be abejo  vyriausybė, STT, FNTT, Seimo komitetai, Seimo nariai ir žiniasklaida. Nuo šių projektų „ĮGYVENDINIMO“ jau 3 metai. VISKAS RAMU. Matyt, Lietuvos valdžia ir politikai bando užglaistyti šių pinigų panaudojimą, bijo,  kad Lietuva iš savo biudžeto nebūtų įpareigota grąžinti nesąžiningai ir netikslingai  panaudotus pinigus Europos Sąjungai ir turbūt labiausiai bijo paliesti valdininkų ir politikų galvų.

2007-2013 Europos Sąjunga Lietuvai skyrė žuvininkystei apie 64 mln. eurų, o 2014 – 2020 apie 63 mln. eurų.

Stebėsenos ir projektų atrankos komitetai turi labai daug darbų. Pinigai eina konvejeriu. Apie jų skirstymą ir naudingumą kai kas turi kitokią nuomonę.

2019-11-22 d. Projektų atrankos komitetui buvo pateiktas Klaipėdos ŽRVVG strategijų ir kriterijų projektas, kurio vadovas A. Žiogas.  Projekto vertė maždaug  2,5 mln. eurų. Daugiau kaip per metus laiko nebuvo pateikta įtikinančių pinigų panaudojimo veiklos sričių. Buvo kalbama apie projektus, kurių vertė didesnė negu 0,5 mln. eurų. Kai aš paprašiau Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojų paaiškinti apie teisme atsidūrusį projektą, man buvo pasakyta, kad tai konfidenciali paslaptis ir niekas neturi teisės aiškintis. PAŽYMIU, kad Stebėsenos ir projektų komitetų  nariai yra pasirašę nešališkumo deklaraciją. O ir be to iki šiol niekas nebuvo pateikęs informacijos, kad tai konfidencialus projektas. Atkreiptinas dėmesys, kad Klaipėdos ŽRVVG iš valdybos pašalino stambiausios Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos vadovą A. Bargailą.  A. Bargailos skundą dėl  narystės Klaipėdos ŽRVVG nagrinėjo ŽŪM vidaus audito skyrius ir atleidimą pripažino neteisėtu. A. Bargaila 2019-05-16 Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės  pirmininkui A. Žiogui aiškino: „2018 m. Jūsų iniciatyva už neprisidėjimą prie susidariusių skolų dengimo, LŽPGA atstovai buvo pašalinti ne tik iš KŽVVG valdybos bet LŽPGA apskritai pašalinti iš KŽVVG narių“. Kad Klaipėdos ŽRVVG atėjo į projektą su didžiule skola buvo senai žinoma, tačiau buvo leista padengti skolas – kitų su skola balanse  būdavo visiškai atmetami projektai.

Projektų atrankos komitetas rekomendavo NMA specialistams dar kartą išsiaiškinti projektą ir pateikti pasiūlymus.

            Būtų labai gražu, jeigu Klaipėdos meras, Klaipėdos savivaldybės administracija, Klaipėdos savivaldybės deputatai labai gerai įsigilintų į galimybę gauti apie 2,5 mln. eurų žuvininkystei  ir bendruomenėms siekti gerų rezultatų.

Būtų gerai, kad į KŽRVVG būtų sugrąžinti LŽPGA atstovai ir jos vadovas A. Bargaila.                    

POST SCRIPTUM

          Milijonai eurų be perstojo  keliauja pinigų konvejeriu. O čia visko būna. Apie tai truputį paminėjau čia. Gal PAMINĖTUOSE Europos Sąjungos institucijose labai patikimai ir gerai darbuojasi Lietuvos diplomatai ir Lietuvos institucijų patikėtiniai, kad apie negeroves labai mažai kalbėtų ES viršūnėse ir neteiktų pretenzijų Lietuvai ir NEPRIVERSTŲ sugrąžinti neskaidriai išdalintų ir panaudotų pinigų.

Yra džiūgaujančių, kad apie 70 proc.  žuvininkystei skirtų europinių pinigų buvo paskirstyta Kauno ir Raseinių įmonių investiciniams žuvų perdirbimo  projektams įgyvendinti.

Turbūt buvusi ŽŪM viceministrė L. Kujalytė tebedžiūgauja, kad 2016-08-10 d., vykstant didžiuliam pasipriešinimui,  jai pavyko priimti sprendimą 4701 kvadratinių metrų (beveik ¾ futbolo aikštės) dydžio ploto, 24 darbo vietų su 56  automobilių stovėjimo vietomis žuvų perdirbimo įmonei UAB „RSP“ Kauno mieste pastatymui skirti 1193137 eurų.

 Gal kada nors Olandijos Karalius su  Karaliene  padėkos buvusiam ŽŪM ministrui G. Surpliui, kad 2018 spalį, nepriklausomai nuo milžiniško pasipriešinimo, STT ir žiniasklaidos  trukdžių, pavyko   rekomenduoti įmonei „Atlantic High Sea Fishing Company“ priklausančiai Olandų įmonei „Rederij Samenwerking I B. V.“ skirti 1 975 500 eurų šaldymo įrangos laive „Margiris“,  plaukiojančiam su Lietuvos vėliava, modernizavimui. TIKĖTINA, kad Olandijos Karalius nepareikalaus savo specialiųjų agentų, prokurorų, tyrėjų, teisininkų ir  žurnalistų išsiaiškinti kaip G. Surpliui pavyko padaryti tokią malonę laivui „Margiriui“.                                                                      

Prieš keletą mėnesių  į  ŽŪM  žuvininkystės skyrių Europos pinigų dalybai  įsidarbino visiems žinoma ir kai kurių labai garbinama L. Kujalytė, kur galimai ji panaudos milžinišką pinigų skirstymo patirtį, nes jos vadovavimo metu  buvo įgyvendinti aukščiau paminėti 4 projektai  (gal kas prisimins ir paminės kitus).

Praeis kažkiek laiko ir mes sužinosime kokią įtaką turės 2019-11-29 Tele – 3 reportažas.

Asociacijų sąjungos “Žuvininkų rūmai” prezidentas

Stebėsenos ir Projektų atrankos komitetų narys                                           L. Kerosierius

Tel. +370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com