Aktualijos

NE – AE!!! BAUBAS

Written by admin · 7 min read

  Dėkoju tautiečiams, kad Referendume išgelbėjote Tėvynę nuo  Hirosimos-Černobylio-Fukušimos lemties. Dėkoju piliečiams, kad Referendume išgelbėjote mūsų Valstybę nuo ekonominės priklausomybės Rusijai už radioaktyvųjį kurą!! Dėkoju garbingiems žaliesiems ir valstiečių partijai, suorganizavusiems Lietuvą gelbėjantį referendumą.

Nuoširdžiai užjaučiu sovietinės propagandos suklaidintą balsavusiųjų mažumą, nesupratusią, kad stumia savo Gimtinę į pražūtį,
savo vaikų ir vaikaičių ateitį į neišbrendamas skolas ir skurdą, o lietuvių Tautą – į išnykimą, taip įvykdant okupantų siekį palikti „Lietuvą be lietuvių“.Esu pasipiktinusi angažuota žiniasklaida, skleidusią tikrovės neatitinkančią informaciją, tiek apie elektros energijos poreikį, tiek apie planuojamos statyti AE kaštus, visiškai nutylint grėsmes dėl tektonikos ir visai nekalbant apie alternatyvas – Žemaitijos terminius vandenis bei vėjo jėgainių parką.

Pasibaisėjimą kelia valdžios atstovų bandymai sumenkinti Referendumo rezultatus, paneigti tautos valios teisėtumą ir privalomą jos vykdymą, įkyriai deklaruojant buvusios Vyriausybės energetinės politikos tęstinumo principą?!

Mano nuomone, A. Kubilius už valstybinės politikos formavimo defektus, pakenkusius gyventojų gerovei, sudarant tokias žemiau skurdo lygio gyvenimo sąlygas, lėmusias gimstamumo sumažėjimą, masinę emigraciją, savižudybes, nevaldomą korupciją ir pedofiliją, turėtų būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn su visa Vyriausybe „in corpore“, kaip kad padarė Islandija. Teisminio nagrinėjimo metu išaiškėję motyvai ir tikslai, manau, sąlygotų dar vieno Referendumo pravedimą dėl mirties bausmės atstatymo už ypatingai sunkius Valstybei, Tautai ar žmonių grupei nusikaltimus.

Deja, šiądien galime konstatuoti, kad LR BK 99 ir 100 straipsniuose numatyta nusikalstama veika (skurdinimas) prieš labiausiai pažeidžiamą socialinę grupę – motinas, vaikus, invalidus ir pensininkus, – A. Kubiliaus Vyriausybės buvo planingai vykdomai visus 4 Seimo kadencijos metus, išmoningai prisidengiant Pasauline krize, net tada, kai ji jau baigėsi! Maža to, deklaruojant gerėjančius ekonominius rodiklius nebuvo atstatyti buvusių išmokų lygiai, o apie kompensacijas net nekalbant.

Neigiant Referendumo rezultatus, ypatingai pasižymėjo Dalia Grybauskaitė, pareiškusi, kad pasisakiusiųjų prieš AE, lyginant su visais balsą turinčiais, yra žymiai mažiau ir todėl tai ne Tautos nuomonė!

Beje, panašiu nuošimčiu ir ji buvo išrinkta Prezidente, tai pagal tokią logiką Referendumui ir ji turėtų atsistatydinti iš užimamo posto! O gal ji taiko dvigubus standartus? Jei Prezidente išrinkti užtenka dalyvavusių balsavime didesnės dalies, o Referendume dėl AE – tokio paties nuošimčio neužtenka?!! Maža to, D. Grybauskaitė viešai pareiškė savo politinę valią apie būsimos naujos Vyriausybės tęstinę politiką energetikos srityje!!!

Kaip gali būti tęstinė politika, jei Tauta Rinkimuose išreiškė nepasitikėjimą konservatoriais nebalsuodami už juos?! Ir išsirinko naujais savo valios vykdytojais, pažadėjusiais ištraukti iš krizinio skurdo?!

Kaip gali būti tęstinė politika energetikos srity, kai Referendumas pasipriešino AE statybai?! Atvirkščiai, būtina skubiai anuliuoti visus su AE statyba susietus įstatymus, o ne toliau projektuoti ir skaičiuoti žalą, pelną bei organizuoti antrą Referendumą!
Taip reikalauja Konstitucija! Be išlygų.

Tuo tarpu Seimo Pirmininkei I. Degutienei Konstitucija negalioja! Ir jau antrą kartą strateginiu valstybei klausimu! Taip buvo su Mažeikių naftos perdirbimo gamykla – tai jau 10 metų, kai Lietuvos piliečiai moka už benziną Europoje. Neatsakė už Mažeikių aferą – tai panašiai stengiamasi ir su AE bei vėl ta pati I. Degutienė… Negi ir vėl bus nenubausta už Konstitucijos pažeidimą kaip anąsyk?! Tikriausiai ne. Todėl – ji vėl balotiruojasi į Seimą vietoj baudžiamosios atsakomybės… Ir ne tik balotiruojasi bei kviečia statyti gerovę, bet dar ir guodžiasi savo baimėmis, kad jos pokalbių pasiklauso, paviešina ir intrigas rezga. Maža to, kad Lietuvoje jau autoritarinis režimas!!!

Tai ko į tą peklą – Seimą – taip veržtis? O jei jau esi pekloj – daryk tvarką, tam turi galią – juk esi antras žmogus valstybėje! Be to, Lietuva – tai parlamentinė Respublika kaip įrašyti Konstitucijoje? Tai argi Parlamento pirmininkė nepajėgi susitvarkyti su Konstituciją laužančiais – saugumo, prokuratūros ar VRM vadovais pradedant ir Prezidente baigiant? Jau vien paksogeitas tokią praktiką rodo!

Tai ne – 4 metai tęsiasi Uspaskicho teisminė epopėja, Snoro bankrotas, Kauno pedofilijos byla su dešimties žmonių žūtimi… Ir nieko?!!! Kam Lietuvai reikalinga tokia nepajėgi deputatė. Gal kas įtakoja būtent tokius priešingus logikai veiksnius?

Atsakyti už tikrovės neatitinkančią apie AE informaciją privalėtų bent jau du dezinformatoriai – Ignalinos AE vadovybė bei A. Čekuolis. Manau, kad Referendumo organizatoriai pateiks tikrąją medžiagą teismui ir pasieks adekvačios galimai grėsmei bausmės kaltiesiems.

Noriu pasidžiaugti šiuolaikiniu jaunimu, kuris elektroninės technikos pagalba pasieškojo, susirinko ir išviešino tikrąją „taikingojo atomo“ grėsmę ir ją pašalino Referendume.

Dar 1989 metais Žalieji „apglėbė IAE“ ir sustabdė III bloko statybą. 1991 m. – išviešino pasauliui TATENOS ir PSO slaptas sutartis dėl branduolinių avarijų pasekmių įslaptinimo bei, stojimo į ES metu, sugebėjo įdėti sąlygą – į IAE uždarymą! O šiemet suorganizavo Referendumą dėl naujos AE statybos uždraudimo! Ir ne tik suorganizavo, bet ir tikrą informaciją paskleidė bei gavo daugumą balsų prieš šią grėsmę Lietuvai!

Akivaizdus nuoseklus, pastovus ir tikslingas Žaliųjų darbas teikia vilties. Svarbiausia – sėkmingas darbas!
Linkiu Žaliesiems ir valstiečių partijai sėkmingai pateikti svarią medžiagą prokuratūrai apie tektoninę zoną, korupcinį radioaktyvių atliekų saugyklos projekto vykdymą, apie „Bermudų trikampio“ (Lenkijos-Kaliningrado-Baltarusijos) atominių konkurenciją Lietuvos planuojamai AE pelnams bei milijardinių lėšų skolinimosi žalingas Lietuvai sąlygas. Ir ne tik patiekti medžiagą, bet ir pasiekti baudžiamosios atsakomybės visai konservatorių sudarytai Vyriausybei.
Sėkmės!!!

-.-.-.-.-.-.-.-.-

BAUBAS 

Pačiam didžiausiam baubui Lietuvoje piliečiai  Referendume pasakė „Ne“. Atrodytų – susirink savo akmenėlius ir eik žaisti į kitą kiemą? Tai ne, dar raito baubas uodegą ir išsisukinėja – mat tautos nuomonė tik patariamoji, o seimūnai po poros metų – apsigalvos! Gaus daugiau informacijos (kyšių?), susiklostys kitos geopolitinės sąlygos ir t. t. ir t. t.

AE statybos steigėjai, rėmėjai ir gerbėjai unisonu užgiedojo seną giesmę apie Rusijos grėsmę ir energetinę nepriklausomybę nuo „Ivano vamzdžio“ bei mažas elektros energijos kainas ateity!!! Taigi, kas prieš AE – tas tarnauja Rusijai ir yra Lietuvos priešas!

Argi? Pasitikslinkime.
AE resursą, t. y. radioaktyvųjį kurą, perkame iš… Rusijos! Pagal jos diktuojamą kainą! Taigi, ar „ivano vamzdis“, ar „ivano radioaktyvusis strypas“ – vis tiek perkamas iš Maskvos! Tai kokia čia nepriklausomybė? Jokios. Čia gi valdžia mums meluoja ir neraudonuoja.

Tuo tarpu tikra nepriklausomybė Lietuvoje yra, čia pat – Žemaitijoje! Būtent čia stūkso didžiulis kiekis požeminio terminio vandens telkinys, kurio Lietuvai užtektų 100 metų šiltai ir šviesiai gyventi veltui!!! Ir jau tikrai be Rusijos!!! Įsisavinti šią alternatyvią energiją, švarią nuo bet kokio užteršimo grėsmės mums padeda ES.

Tai ne – Vyriausybė tyli apie ją ir pagalbos iš ES neima?!
Beje, jau nebe pirmą kartą. Tai renovacijai lėšas paleido vėjais – tai yra mums nereikalingų malūnsparnių pirkimui. Tai 24 mln. ES invalidams – grąžino atgalios.

Va, tik gėjams skirtus 14 mln. – V. Blinkevičiūtė padvigubino (iki 24 mln.) ir nudžiugino Lietuvos ir taip linksmą bei ištvirkusią (gėjų) mažumą.

Bet grįžkime prie AE baubo. Jis turi ne vieną galvą, o kelias! Be tiekimo virkštelės su Rusija, AE stovėjo (senoji) ir dabar projektuojama ant tektoninės zonos!!! Ir dargi gyvos, žemės drebėjimais laikas nuo laiko mus gąsdinančios!

Tačiau ir šis faktas Vyriausybės nutylimas, kaip kad buvo praleistas negirdomis prieš kelis metus buvęs 5,4 balų (o nuo tokio jau griūna AE) žemės drebėjimas Kaliningrado srityje, kurio aidas Ignalinoje siekė 4 balus. O jeigu atvirkščiai?

Juk buvo, dar sovietmečiu buvo žemės drebėjimų Latvijoje, šalia Anykščių rajono, siekė 7 balus!!! Gerai, kad dar nestovėjo AE… Juk žinome, tikrai žinome saulės aktyvumo ciklus (11 ir 56 metų), sąlygojančius žemės drebėjimus?! Belieka paskaičiuoti metus nuo paskutinių dviejų kaimynystėje buvusių žemės drebėjimų ir galime prognozuoti sekantį, gal ne taip sėkmingai Lietuvai būsiantį?!
Juk trečias kartas nemeluoja?

Apibendriname.
Turime alternatyvų – Žemaitijos terminių vandenų nemokamų ir 100 metų! Kodėl tai slepiame? Tik dėl statybose nubyrančių „atkatų“?

Turime tektoninę zoną ir dar vienos kartos atminty žinomus du žemės drebėjimus, kurie realiai grasina Fukušimos lemtini. Kodėl Vyriausybė slepia šį siaubingą faktorių? Negi tik dėl galimų „atkatų“ ir būsimų pelnų? Tai tų pelnų nebus. Tikrai.

Pirmiausia dėl Rusijos kainų kilnojimo, o ji būtinai smaugs Lietuvą dvigubai stipriau, kaip ir už dujas dabar daro. Šitai gerai žino Premjeras Kubilius ir ministras Sekmokas, bet tyli. Argi ne jie dirba Rusijos naudai? Argi ne tą patį planuoja Uspaskichas?

Ukrainoje už tokią pačią energetinių resursų aferą su dvigubai didesnėmis kainomis Rusijai kalčiausią Juliją Tymošenko nuteisė ir pasodino į kalėjimą. Pas mus to tikrai nebus.

Argi ir Lietuva, jos naujoji išrinkta valdžia, neprivalėtų išsiaiškinti šių paslapčių priežasties (terminių vandenų ir tektoninės zonos) bei ryšio su Rusija naujos AE statybos priedanga – tikrojo tikslo – tolesnio Lietuvos skurdinimo ir pajungimo ekonominėn priklausomybėn?

Juk buvo, jau buvo senoji AE, su 11 ct/kW savikainą, bet mes mokėjome už ją 2-3 kartus brangiau! Tuo tarpu Kaliningradas, Baltarusija ir Latvija ją pirko už 4 ct/kW. Tai reiškia, kad Lietuvos vartotojai dengė skirtumą (6 ct) iki savikainos ir dar pelnus priedo! Uždarius AE turėjo šis grobimas baigtis iš mūsų kišenių. Savos elektros turime 3 kartus daugiau nei mums reikia, tačiau valdžiukė ir vėl mums meluoja, kad jos trūksta be AE, kad ją perkame! Šitokia melagystė slepia didžiulė korupciją. Ar ją išaiškins naujai išrinkti seimūnai? Ar pagaliau, kaip priimta demokratinėse šalyse už akivaizdžiai žalingą tautai politiką kas nors atsakys?!

Priminsiu, Islandijoje už krizės priedanga „nuvairuotą“ ūkį visa Vyriausybė patraukta atsakomybėn. Lietuvoje – Premjeras, išvaręs duoneliauti 0, 5 mln. darbštuolių, bet be progresyvinių mokesčių išlaikęs 1200 milijonierių pelnus, – giriasi „suvaldęs krizę“ ir balotiruojasi į Seimą!!! Vietoj to, kad būtų atimtas imunitetas ir pradėtas tyrimas už 80 procentų skurdžių duoną kasdieninę ir elito išsaugotus pyragus.
Dar macniau įvertino krizės aferistus Kinijoje – už vieną milijoną – mirties bausmė!!!

O Lietuvoje dešimtys milijonų žalos, 40 milijardų skolos ir nieko?! Antai, to pačio baubo AE atliekų konteineriai už 40 mln. netinkami, o fizikas premjeras vis dar giriasi? O kur renovacijos milijonai? O kur visokie veksai-peksai ir fejerverkai? Kur vaistų kompensacijos, kraujo upeliai, metadono statinės ir „Ligonių kasų“ bei „Sodros“ milijardas elitui paprastų pensininkų sąskaita? Vien 10 % palūkanų už skolintus milijardus – Kinijoje jau galvele susimokėtų. O Lietuvoje per reklamas konservatorių lyderis kukliai prisipažįsta, kad kartu įveikėme sunkumus?! O jo pagalbininkė siūlosi kartu toliau statyti gerovę…

Nori-nenori kyla klausimas, ar nevertėtų sugrąžinti mirties bausmės ir panaikinti senaties terminą ekonominiams nusikaltimams? Manau tokiame Referendume tauta taip pat pritartų. Dar vieną baubą nugalabytume… Liktų jau tik keli baubiukai politikoje, kultūroje ir žiniasklaidoje besiganantys.

Politikos baubas praktiškai kaip skydu dengia kitus savo bendrus. Geriausias vaistas šiam siaubūnui – desovietizacija. Neįvykdėm anksčiau, tai dabar ir turime valdžioje įtakojamus valdančius sluoksnius bei net 2 buvusių okupantų partijas – „Rusų sąjungą“ ir „Lenkų rinkimų akciją“.

Pasekmes matome: ir ekonominė blokada, Sausio 13-oji, Medininkų tragedija, lenkų autonomija, Armijos Krajovos „sportiniai“ paradai ir „Klonio“ šturmas. Jau nebekalbant apie iššaudytus kaimus, sudegintus ūkius, uždarytas lietuviškas mokyklas, darželius ir savivaldybių savivalę lietuviams, nuskambėjusią netgi Seimo konferencijoje! Ir nieko.

Pažymėtina, kad nei vienoje pasaulio valstybėje buvęs okupantas neturi savo oficialių partijų – tik slaptas špijonažines organizacijas. Lietuvoje viskas atvirkščiai. Štai ką reiškia įtakojamas valdantysis sluoksnis! Tai yra nedesovietizuotas, bet persikrikštijęs komunistų korpusas.

Kultūrinis baubo poveikis akivaizdžiausiai matosi nelietuviškos kilmės ministrų darbo metu, kai, sakykime, nacionalinei operai „Dalia“ paskiriama  20 000 litų dotaciją, o „Žydės“ visas vienas milijonas!!! Tą patį matome ir mažuosiuose ekranuose (TV), kai Mios su Zvonke nagų laužymas tampa metų įvykiu, o tuo tarpu „Ąžuoliuko“ ar mūsų pianistų 50 aukso medalių, iškovotų tarptautiniuose renginiuose, nutylimi.

O nutylima dėl žiniasklaidos baubo įvairiapusės veiklos. Vien rinkimų metu transliuotas A. Čekuolio agitacinis klipas dėl AE Referendumo – kokią dezinformaciją demonstruoja! Nutylint turimą Lietuvoje alternatyvą (Žemaitijos terminius vandenis), nutylint Rusijos radioaktyvų kurą (jo diktatorinę kainą), nutylint Baltarusijoje-Kaliningrade-Lenkijoje statomų AE konkurenciją bei tektoninės zonos grėsmę!!!
Apie žurnalistinę A. Čekuolio etiką nekalbant, verta prisiminti jo pasigiriamąsias paskaitas apie jo „žvalgybinį“ darbą Portugalijoje-Ispanijoje SSSR naudai… Argi tas „žvalgybinis“ skyrius nebuvo KGB sudėtyje? O iš šios organizacijos niekas neišeina…. Taigi, kieno naudai A . Čekuolis paagitavo Referendumo dalyvius?

Tik kelis baubus patyrinėjus, galime tvirtai pakartoti tautos išmintį – „Pats muša, pats rėkia“ arba „Kas kuo kvepia, tas tuo kitus tepa“. Na, argi netinka šie pastebėjimai tiems, kurie kitus kaltina Rusijos grėsme, o patys…?