Aktualijos

PADĖKIME UKRAINAI

Written by Redakcija · 2 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 11 m.

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

Jo Ekscelencijai Ukrainos Prezidentui Petro Porošenkai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui  Sauliui SkvereliuiLR Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Ukraina grupės Pirmininkui Juozui Olekui

Ukrainos ambasadoriui Lietuvoje  Volodymyr Yatsenkivskyi

LR Seimo nariams

Ukrainos Parlamento nariams

Lietuvos žmonėms

Ukrainos žmonėms

Žiniasklaidai                                     

     K R E I P I M A S I S   PADĖKIME UKRAINAI

      2018-10-17 Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras ilgametis ambasadorius Ukrainoje Petras Vaitiekūnas  Kaune minint Sąjūdžio 30-ties metų jubiliejų kalbėjo: „Lietuvos žmonės daug padeda Ukrainai. Turėtume daugiau viešinti žinias apie padėtį ir įvykius Ukrainoje. Bendraukime su ukrainiečiais.  Padėkime  ukrainiečiams“.

                Mes Lietuvos ir Ukrainos gyventojai esame Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaikai.

                Čia giesmės, dainos, moterys, vaikai ir didžiavyriai kaip perlai Pasaulio brangakmenių karūnoje.

                Ukraina didelė valstybė su dideliu ekonominiu potencialu, gerai išvystytu žemės ūkiu. Miestas ir kaimas gali daug eksportuoti produkcijos.

                Čia ATGIMIMO LAIKAS sukaustytas Rusijos okupaciniais karais Kryme, Donbase, Luganske.

                Čia blogio imperija Rusija VISO PASAULIO AKIVAIZDOJE kiekvieną dieną žudo ukrainiečius.

Apie karo įvykius ir Rusijos genocidą  Ukrainoje kalbama daugybėje pasaulio valstybėse.

Ukrainos ambasada Lietuvoje svarbiems įvykiams paminėti organizuoja susitikimus su vilniečiais prie ambasados ir prie poeto Taraso Ševčenkos paminklo. Čia daugiausiai susirenka buvę politiniai kaliniai,  tremtiniai, sąjūdininkai, Laisvės kovotojai, Ukrainos moksleiviai.

Apie tokius renginius  kalba bendražygiai ir bendraminčiai, viešinama daugiausia internetiniuose tinkluose. Valstybinė žiniasklaida ir besivadinanti nepriklausoma žiniasklaida dažniausiai nutyli apie Ukrainos ambasados ir visuomeninių organizacijų renginius. Norime priminti, kad Vilniaus Sąjūdžio taryba dokumentus viešina tinklapyje  www.sajudis.com   Primename, kad 2017-08-23 dienos  mitingą apie Ukrainos   Nepriklausomybę prie  Ukrainos ambasados galima žiūrėti google surinkus   Ukrainos nacionalinė vėliavos diena Lietuvoje  2017-08-25   arba       https://www.youtube.com/watch?v=MqDS5kt1Kdw  

2018-11-11 minint HOLODOMORO 85 metines Vilniuje prie tremtinių paminklo ašaros kaupėsi akyse ir širdį slėgė neapsakomas skausmas, kai  Ukrainos Vyskupas  Vasil  Tučiapec  su kunigais maldoje, susikaupime ir palaiminime priminė apie  bolševikų badu nužudytus 10  milijonų ukrainiečių ir kai Ukrainos moksleiviai skaitė HOLODOMORO metu nužudytų vaikų pavardes.

ARTĖJA ŽIEMA. Rusijos karas padaręs milžiniškos žalos Ukrainoje dar labiau apsunkins valstybės gyvenimą. TODĖL  DAR  LABIAU  TURĖTUME  PADĖTI  UKRAINAI.

Būtų prasminga ir gražu jeigu sugebėtume suorganizuoti nors 4 valandų  trukmės  televizijos tiltą iš Seimo konferencijų salės į Ukrainą.

Tarybos pirmininkas     L. Kerosierius

Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius                                    A. Budriūnas                                   

Pirmininko pavaduotojas    H. Martinkėnas

Pirmininko pavaduotoja  R. Jakučiūnienė

      nariai: A. Adamkovich, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas,  L. Bukauskienė,  N. Butkuvienė,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   J. Parnarauskas, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė,   M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.    

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel. 8674 38465,  A. Budriūnas tel. 8673 95837  

Adresas korespondencijai – L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,   

 e.p. vilnius@sajudis.com      www.sajudis.com