Aktualijos

PASTATYKIME KRYŽIŲ PRIE RUSIJOS AMBASADOS VILNIUJE

Written by Redakcija · 3 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 8 metai

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

Jo Eminencijai Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui

Jo Eminencijai Kardinolui Sigitui Tamkevičiui

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams

Čečėnų tautai

Ukrainos žmonėms

Rusijos žmonėms

Lietuvos žmonėms

Žiniasklaidai

     PASTATYKIME KRYŽIŲ PRIE RUSIJOS AMBASADOS VILNIUJE

Vilnius,   2023-08-02

2005-03-25 atsakingiems Vilniaus miesto, Lietuvos, Čečėnijos Respublikos Ičkerijos (ČRI) ir Rusijos Federacijos vadovams buvo išplatintas prašymas „Išduoti leidimą kryžiaus pastatymui“ (prašymas pridedamas). 

KONSTATUOJAME, kad Rusijos militaristinė politika tebevykdo Čečėnijoje  turėjusioje apie 1,5 mln gyventojų išdegintos žemės genocidinę politiką kai buvo nadojami uždrausti ginklai, kai buvo žudomos moterys, vaikai ir senoliai, kai Rusija pažeidusi Tarptautinius susitarimus ir 1997-07-17 Taikos sutartį išžudė apie 300 tūkst čečėnų ir padarė žalos maždaug už 300 milijardų JAV dolerių. 

2005-05-24 Vilniaus miesto Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų komitetas ir 2005-06-09 Pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisija NEPRITARĖ KRYŽIAUS PASTATYMUI. 

2005-07-07 šioms organizacijoms buvo pakartotinai rašoma ir prašoma leisti pastatyti kryžių. Laiške buvo rašoma: „Turbūt genocidas Čečėnijoje nublanksta tarp jūsų sprendžiamų problemų svarbumo. Norėčiau žinoti kaip Jūs elgtumėtės, jeigu  būtų kėsinamasi į Jūsų šeimas arba artimuosius. Man labai įdomu būtų žinoti kokią taktiką ir kokius veiksmus naudojate Jūs, kad mažėtų agresija, žudynės ir genocidas ČRI; aš irgi juose dalyvaučiau. Po Jūsų sprendimo agresorius dar labiau siautės, V. Putinas čečėnus naikins ir kaip jis aiškina skandins tualetuose (будет топить в сортирах), o Liuciferis šoks mirties šokį – jie yra dėkingi jums už jiems palankų sprendimą. IR SAVIVALDYBĖ, IR LIETUVOS VADOVAI NEREAGAVO.

KONSTATUOJAME, kad po to laiko Rusija kariavo Sakartvele, o nuo 2014 metų pradėjo karą prieš Ukrainą. VISIEMS ŽINOMA KOKIUS NUOSTOLIUS patyrė Sakartvelas ir kokius nuostolius patiria Ukraina  per ilgai trunkančius karo metus. 

PRIMENAME, kad 1991 rugpjūčio 24 d. Ukraina paskelbė Nepriklausomybę. Ukraina,paskelbusi Nepriklausomybę, atsisakė atominės ginkluotės arsenalo, kuris tuo metu 

buvo mažesnis tik už JAV ir Rusijos. 1994-12-05 d. Budapešte, susirinkę valstybių vadovai L. Kučma už Ukrainą, B. Klintonas už JAV, B. Jelcinas už Rusijos Federaciją, D. Meidžoras už Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę pasirašė MEMORANDUMĄ, kuriame patvirtina jų įsipareigojimą susilaikyti nuo grėsmės ir jos panaudojimo prieš teritorinį Ukrainos vientisumą ir politinę nepriklausomybę ir kad niekada nebus panaudotos jų ginkluotės prieš Ukrainą. Kinija, Prancūzija įsipareigojo laikytis analogiškų garantijų. KONSTATUOJAME, kad 2014 metų Rusijos karo pradžia prieš Ukrainą ir jo tęsimas nuo 2022-02-24 yra MEMORANDUMO ir kitų tarptautinių susitarimų dėl tarptautinio Ukrainos statuso ir valstybės sienų vientisumo pažeidimas. Todėl Rusija nedelsiant turi išvesti kariuomenę iš Ukrainos ir atlyginti padarytą žalą

           PRISIMINKIME, kad vykstant Antrajam pasauliniam karui JAV Lendlizo būdu skyrė SSRS apie 156 milijardus dolerių ir teikė pagalbą karine technika, maistu, avalyne, uniformomis, vaistais, naftos produktais, metalu, statybinėmis medžiagomis ir kt., kad ir daugelis pasaulio valstybių padėjo SSRS kare prieš Hitlerį. ATKREIPIAME DĖMESĮ,  kad 1944 m. vasario 23-25 dienomis vykdant čečėnų tremtį apie  200 000 NKVD ir Raudonosios armijos karininkų ir kareivių buvo aprengti pagal Lendlizą iš JAV gautomis uniformomis ir naudojo amerikietiškus automobilius „Studebaker“ taip pat gautus iš Lendlizo.

Daug pasaulio valstybių visokeriopai  padeda Ukrainai, o JAV yra sukūrusios panašų Lendlizą tik prieš agresorę Rusiją.

  Įgyvendinamas 11-asis sankcijų dėl Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą paketas.

2023-03-17 Tarptautinio Baudžiamojo Teismo Hagos kolegija išdavė V. Putino arešto orderį. Daugelis pasaulio valstybių padavė ieškinius Rusijai.

DAUGELIS ŽINO, kad tokio masto  genocido pasulyje dar nebuvo kaip kad vykdo Rusija Čečėnijoje – VISO PASAULIO GALIOS TYLĖJO IR TEBETYLI.

Rusijos vykdoma karinė politika prieš nepriklausomas valstybes iššaukia daugybės žmonių pasipiktinimą, reikalauja sutramdyti grobuonį ir patraukti atsakomybėn.  

KREIPDAMIESI Į JUS PRAŠOME LEISTI PASTATYTI KRYŽIŲ PRIE RUSIJOS AMBASADOS AIKŠTELĖJE, KURIOJE JAU DAUGELĮ METŲ RENKASI PROTESTUOTOJAI PRIEŠ RUSIJOS POLITINIUS IR KARINIUS NUSIKALTIMUS. 

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba sutinka dalyvauti sprendžiant ir kitokių projektų įgyvendinime. 

Paminklas kiekvieną dieną Rusijos ambasados darbuotojams bylos ir primins apie Rusijos padarytas ir vykdomas skriaudas ir piktadarybes. 

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Tarybos pirmininko pavaduotojas   G. Adomaitis

Tarybos pirmininko pavaduotojas   P. Gvazdauskas

Tarybos pirmininko pavaduotojas  V. Jakubonis

Tarybos pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas

Teirautis: L. Kerosierius tel. 867 438 465

Adresas korespondencijai: L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius;

el. p.    leonaslabora@gmail.com