Aktualijos

Pastatykime LR Prezidentui Antanui Smetonai paminklą Vilniaus centre

Written by Redakcija · 2 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 8 metai
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams
Vilniaus miesto merui Remigijui Šimašiui
Vilniaus miesto tarybos nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

    Pastatykime Lietuvos Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai (1874.08.10 – 1944.01.09)  paminklą Vilniaus centre
                                                 
            Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba pritaria Vilniaus miesto tarybos sprendimui,
kad Vilniuje būtų pastatytas paminklas Lietuvos Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai
            Antanas Smetona – neeilinė asmenybė Lietuvos istorijoje.
            1902 m., baigęs mokslus Peterburge grįžo į Lietuvą, Vilnių ir nuo pirmųjų dienų
įsitraukė į Lietuvos valstybės atkūrimo reikalus. Visur – pirmosiose gretose. 1905.12.04 – 05
dalyvauja Lietuvių suvažiavime Vilniuje. 1914 m. naujai įkurto,, Centrinio komiteto
nukentėjusiems nuo karo šelpti” vicepirmininkas. Vokiečiams 1915 m. įsiveržus į Lietuvą dalis komiteto narių persikėlė į Rusiją – Peterburgą, kita dalis, vadovaujama A. Smetonos, pasiliko Vilniuje. Komitetas imasi ginti Lietuvos gyventojų reikalus nuo vokiečių militaristinės savivalės, netrukus įsitraukia į platesnę politinę veiklą. Vyksta sudėtingas valstybės atkūrimo procesas karo sąlygomis. Visame šiame sudėtingame ir atsakingame darbe reikalinga politinė nuovoka, atsargumas, diplomatija, kompromisai. Antanas Smetona pasižymi visomis šiomis savybėmis.
            1917.09.18 – 22 Lietuvių konferencijoje Vilniuje išrinkus 20 žmonių Lietuvos Tarybą Antanas Smetona išrenkamas Tarybos pirmininku.1918.02.16, sudėtingomis aplinkybėmis (vokiečiai tuo metu apie Lietuvos nepriklausomybę net girdėti nenorėjo) pasirašomas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas. Tą pačią dieną A. Smetona pakartotinai patvirtinamas Lietuvos Tarybos pirmininku.
              1919.04.04 Antanas Smetona išrenkamas pirmuoju Lietuvos Respublikos Prezidentu. Tai buvo kovų su bolševikais ir bermontininkais laikotarpis. 1920.05.15 savo įgaliojimus perdavė Steigiamajam Seimui. Pareigas ėjo iki 1920.06.19.
              1926.12.17 pakartotinai išrinktas Lietuvos Respublikos prezidentu
              1931 ir 1938 metais Antanas Smetona, net du kartus, buvo perrinktas Lietuvos
Respublikos prezidentu. Antano Smetonos prezidentavimo laikotarpis buvo sėkmingos Lietuvos pavyzdys

             Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus  taryba vertindama, kad Antanas Smetona buvo
pagrindinis atastatomos Lietuvos valstybės architektas ir tai, kad pagrindiniai valstybės atstatymo darbai vyko amžinojoje Lietuvos sostinėje Vilniuje savo pareiškimais inicijavo, kad Vilniuje būtų pastatytas pagarbus paminklas Antanui Smetonai. Tačiau Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba nesutinka, kad paminklas  Antanui Smetonai būtų pastatytas atokiame skvere prieš Vilniaus senąjį teatrą Basanavičiaus gatvėje. nes, mūsų nuomone, parinkta vieta nėra ta vieta kur vyko pagrindiniai Lietuvos valstybės atstatymo darbai. Tokia vieta buvo Lietuvos tarybos būstinė tuometiniame Jurgio (dabar Gedimino) prospekte, todėl ir paminklas Prezidentui Antanui Smetonai turėtų būti pastatytas Vilniaus miesto centre Gedimino prospekto Nr. 13 skverelyje prie Centrinio knygyno. Juk čia, šiose vietose gyvai  vyko  Lietuvos Tarybos ir Vyriausybės darbai.
              Prašome LR Prezidentą, Seimo Pirmininkę, Ministrę Pirmininkę, Pasaulio lietuvių
bendromenės Seimo Pirmininkę, LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimo narius pritarti mūsų ir, tikime, daugumos žmonių, siūlymui pastatyti paminklą Prezidentui Antanui Smetonai Vilniaus centre, Gedimino prospekte namo Nr.13 skverelyje.
              Prašome geros valios žmones pritarti mūsų siūlymams ir oficialiai pareikšti nuomonę Lietuvos Prezidento kanceliarijai, Vilniaus miesto tarybai ir žiniasklaidai.
              PRAŠOME Jo Ekscelenciją LR Prezidentą Gitaną Nausėdą būti paminklo LR Prezidentui Antanui Smetonai statybos globėju.

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas   L. Kerosierius
Tarybos pirmininko pavaduotojas, tarybos istorinės grupės vadovas G. Adomaitis
Tarybos prmininko pavaduotojas  P. Gvazdauskas

Tarybos pirmininko pavaduotojas  V. Jakubonis
Tarybos pirmininko pavaduotoja  R. Jakučiūnienė
Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A.
Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,
A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V.
Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas, K.
Milius, E. Mirončikienė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B.
Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, G. Adomaitis 8611 30131
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,
el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com