Aktualijos

Perspėjimas piliečiui Simonko

Written by admin · 1 min read

Spaudoje pasirodė žinia, kad LGBT ir jai vadovaujantis tūlas Simonko žada dešimties litų banknotą su Dariumi ir Girėnu dalinti kaip suvenyrą su žaismingu prierašu, jog Darius ir Girėnas yra gėjai. Jei du šalia stovintys vyrai kam nors vaidenasi esantys gėjai, tai tam yra pavadinimas – paranoja. LNK televizija laidoje KK2 apie šį ketinimą kalbėjo irgi žaismingu, neva pasipiktinusiu tonu, bet šaipėsi ne iš provokacijos autoriaus, o iš besipiktinančio Gražulio. Tačiau ši žinia yra ne žaisminga, bet atgrasi, gresianti pasekmėmis ne mažiau tragiškomis, kaip per nesenas žudynes Paryžiuje. Ir ten viskas prasidėjo žaismingai, o baigėsi lavonais, nes žodis žeidžia kaip peilis.

 

Ar vėl bus bandoma „plėsti žodžio laisvės ribas“? Iš anksto sakome – neišdegs. Lietuva ne Prancūzija, kur per paryžietiškas bastilijas ir komunas buvo kapojamos galvos marijoms antuanetėms ir robespjerams, išžudyta daugybė kunigų, išniekinta vienuolių, kur laicistinė valstybė neseniai atskleidė savo juodąją pusę. Lietuvoje viso to nebuvo (išskyrus carinį ir sovietinį laikotarpius, bet tai darė okupantai). Lietuva turi savo didvyrius, taurius vyrus, kuriuos gerbia kiekvienas normalus lietuvis už jų žygį ir ypač – už jų priešmirtinį testamentą jaunajai Lietuvai, išliksiantį amžina vertybe.

Todėl privalu perspėti pilietį Simonko – sustokite, tai nėra nei sąmojinga, nei žaisminga – žaidžiate su ugnimi. Už juodą, atgrasų, absoliučiai nepriimtiną iššūkį-provokaciją galite susilaukti ne mažiau juodo, atgrasaus ir absoliučiai nepriimtino atsako. Juk Lietuvoje, kaip ir kiekviename krikščionišku vadinamame krašte, ne visi atsuka kairįjį žandą, daug yra ir tų, kurie tebeišpažįsta principą „akis už akį“, pagrindinį kaltininką to, kas įvyko Paryžiuje (pabraukta autoriaus). Ir vargu ar daug kas Lietuvoje nešios užrašą „aš esu simonko“. Kovokite iki soties, kiek lenda už savo spalvotas teises – tą kiekvienam piliečiui užtikrina demokratija, bet civilizuotu, be provokacijų būdu.

Ir išvis – kas jūs toks, pilieti Simonko, kad drįstate šaipytis iš kito, tokio paties piliečio, ir jo šventybių bei vertybių? Kas jus auklėjo, kokias vertybes diegė šeimoje? Gyvenate Lietuvoje, bet lietuviškai kalbate su akcentu, matyt, apie Darių ir Girėną sužinojote tik tada, kai Jų atvaizdai pasirodė ant litų. Betgi esate Lietuvos pilietis, tad elkitės atsakingai ir pilietiškai.

Tad linkėdamas būtent pilietiškumo, pagrįsto sveiku protu, bei reikalaudamas atšaukti provokaciją, nepagarbiai –

autorius.

tiesos.lt