Aktualijos

Peticija-K R E I P I M A S I S Dėl Rusijos nuteistų ir teisiamų Ukrainos piliečių

Written by admin · 4 min read

Vilnius Council of Lithuanian liberation movement Sąjūdis
        
His Excellency President of Ukraine Petro Poroshenko
United Nations International Court of Justice
His Excellency President of the European Parliament Martin Schulz
His Excellency President of the European Council Donald Tusk
His Excellency President of the United States of America Barack Obama
Her Excellency Chancellor of Germany Angela Merkel
His Excellency President of France François Hollande
His Excellency Prime Minister of the United Kingdom David Cameron
His Excellency President of the Russian Federation Vladimir Putin
Her Excellency President of the Republic of Lithuania Dalia Grybauskaitė
To the Organization for Security and Cooperation in Europe
To Members of the European Parliament
To the People of Ukraine
To the People of Lithuania
To the Media
                    
                    ADDRESS
Concerning imprisoned and convicted Ukrainian citizens in Russia
             Vilnius, 16-09-2015

 

On August 25, 2015 a military court in Rostov-on-Don illegally sentenced Oleh Sentsov to 20 years deprivation of liberty, and Olexander Kol’chenko – to 10 years.

Please also note that the deputy of the Parliament of Ukraine and the member of the Organization for Security and Cooperation in Europe, aviatrix Nadiya Savchenko is illegally detained.
They became the political prisoners of Russia in course of the Russian aggression in Ukraine.

    We reiterate our condemnation of the fact that Russia continues to detain Ukrainian hostages inside the country.

    The Russian Federation continues to grossly violate human rights and has been transformed into a totalitarian state.

    In this regard, we call on the parliaments of foreign countries, heads of countries and international parliamentary assemblies:

    To support Ukraine’s efforts aimed at the release of the Ukrainian citizens illegally detained in the Russian Federation;

    To condemn vigorously the illegal trials and illegal detentions of the Ukrainian citizens Nadiya Savchenko, Oleh Sentsov, Olexander Kol’chenko, Mykola Karpyuk, Ahtem Chiygoz, Ali Asanov, Mustafa Degermendzhy and others;

    We demand from the Russian Federation to stop aggression against Ukraine, immediately and unconditionally to release all political prisoners and hostages, to abandon the practice of neglecting the rules and principles of international law, to bring to responsibility the perpetrators of human rights violations,

    We ask to bring to responsibility the perpetrators of gross human rights violations, tortures and intimidation, pressure and illegal persecution and crimes against humanity committed since the beginning of the Russian aggression against Ukraine.

Chairman of the Council  L. Kerosierius
Executive secretary  A. Budriūnas
Deputy Chairman of the Council  H. Martinkėnas.

Members of the Council:
    G. Adomaitis, A. Akelaitis, R. Arutyunyan, A. Augulis, A. Bagdanavičenė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, A. Baranauskenė, S. Boreika, A. Budriūnas, I. Buinitskaite, J. Česnavičius, P. Dirse, S. Eidukonis, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankunas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markunenė, H. Martinkėnas, K. Milius, J. Parnarauskas, V. Ramanauskas, G. Rotomskenė, P. Rutkauskas, P. Sakalauskas, M. Sidaravičius, R. Simonaitis, E. Švedene, L. Velichkaite, B. Zawiša, S. Žilinskas

    For more information: Gedimino ave. 1, Vilnius, Sąjūdis. Telephones: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius +370 5 231 8111, P. Rutkauskas +370 699 37691, H. Martinkėnas + 370 620 85209
e-mail: vilnius@sajudis.com    www.sajudis.com

************************

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

Jo Ekscelencijai Ukrainos Prezidentui Petro Porošenko
Jungtinių Tautų Tarptautiniam Teisingumo Teismui
Jo Ekscelencijai Europos Parlamento Pirmininkui Martinui Schulzui
Jo Ekscelencijai Europos Vadovų Tarybos Pirmininkui Donaldui Tuskai
Jo Ekscelencijai Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentui Barakui Obamai
Jos Ekscelencijai Vokietijos Kanclerei Angelai Merkel
Jo Ekscelencijai Prancūzijos Prezidentui Francois Hollande‘ui
Jo Ekscelencijai Didžiosios Britanijos Premjerui Davidui Kameronui
Jo Ekscelencijai Rusijos Federacijos Prezidentui Vladimirui  Putinui
Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai
Europos parlamento nariams
Ukrainos žmonėms  
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai                             
                          K R E I P I M A S I S
              Dėl Rusijos nuteistų ir teisiamų Ukrainos piliečių
                                                              Vilnius, 2015-09-16

    2015-08-25 Rostovo prie Dono karinis teismas nuteisė Olegą Sencovą 20 metų kalėjimo, o Aleksandrą Kolčenko -10 metų.
    Atkreipiame dėmesį, kad neteisėtai sulaikyta Ukrainos Rados deputatė,  Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos narė, lakūnė Nadiežda Savčenko.
    Jie tapo Rusijos politiniais kaliniais, įkalintais  Rusijos agresijos  Ukrainos teritorijoje metu.    
    Mes  smerkiame tai, kad Rusija  ir toliau laiko Ukrainos įkaitus šalies viduje.
    Rusijos Federacija ir toliau šiurkščiai pažeidžia žmogaus teises ir virsta totalitarine valstybe.    
    Todėl  mes kviečiame užsienio šalių parlamentus ir valstybių vadovus bei  Tarptautines  parlamentines asamblėjas:
     Remti Ukrainos pastangas, kuriomis siekiama išlaisvinti Ukrainos piliečius, neteisėtai laikomus Rusijos Federacijos teritorijoje;
     Griežtai pasmerkti Rusijos Federaciją neteisėtai nuteisus ir įkalinus  Ukrainos piliečius Nadieždą Savčenko , Olegą Sencovą, Aleksandrą Kolčenko, Nikolajų Karpiuką, Achtemą Čijgozą, Ali Asanovą, Mustafą Degermendži ir kitus;    
    Reikalaujame, kad  Rusijos Federacija sustabdytų agresiją prieš Ukrainą, nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvintų visus politinius kalinius, įkaitus, laikytųsi  tarptautinės teisės principų ir kaltininkus patraukti  atsakomybėn už žmogaus teisių pažeidimus.     
    Prašome patraukti atsakomybėn kaltuosius už žmogaus teisių pažeidimus, kankinimus,  bauginimus, spaudimus,  neteisėtus persekiojimus ir nusikaltimus žmogiškumui nuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios.
    
Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius          
Atsakingasis sekretorius  A. Budriūnas
Tarybos pirmininko pavaduotojas  H. Martinkėnas

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis,  R. Arutiunianas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, A. Baranauskienė, S. Boreika, A. Budriūnas,  I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas,  K. Milius,   J. Parnarauskas,  V. Ramanauskas, G. Rotomskienė,  P. Rutkauskas, P. Sakalauskas,  M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  E. Švedienė, L. Veličkaitė, B. Zaviša, S. Žilinskas

    Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis. Telefonai: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius +370 5 231 8111,    P. Rutkauskas +370 699 37691,  H. Martinkėnas  + 370 620 85209     
 el. p. vilnius@sajudis.com       www.sajudis.com