Aktualijos

PILIEČIŲ REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS PRANEŠIMAS SPAUDAI

Written by Redakcija · 1 min read

info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt

PILIEČIŲ REFERENDUMO INICIATYVA TĘSIASI

2022 m. kovo 24 d. Vilnius

Nežiūrint į Lietuvos Respublikoje įvestą nepaprastąją padėtį ir piliečių klaidinimus, neteisėtas represijas prieš nepriklausomą žiniasklaidą, vėl dažnėjančius trukdymus rinkti piliečių parašus, kitų organizacijų ir partijų neapsisprendimą dėl prisijungimo, piliečių referendumo iniciatyva dėl LR Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo tęsiasi. LR Konstitucijos 147 str. numato, kad nepaprastosios padėties metu negalima keisti Konstitucijos, tačiau nėra draudžiama vykdyti pačią referendumo iniciatyvą – rinkti piliečių parašus dėl Konstitucijos pakeitimo referendumo. Valdžios atstovų savivalė nepaprastosios padėties metu patvirtina, kad referendumo inicijavimo kartelę būtina mažinti.

2022 m. kovo 30 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinės Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės skundą dėl VRK atsisakymo reglamentuoti šios referendumo iniciatyvos, vykdomos ne pagal įstatymą, bet pagal teismo sprendimą, rėmimo parašų rinkimo taisykles.

2022 m. kovo 31 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinės Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės skundą dėl VRK atsisakymo pratęsti šią referendumo iniciatyvą tiek dienų, kiek truks nepaprastoji padėtis. Teismo nustatyta šios iniciatyvos vykdymo pabaiga – 2022 m. balandžio 20 d.

Nelaukime malonės iš valdžios, kuri sąmoningai melu, draudimais ir gąsdinimais, tyla žlugdo šią piliečių iniciatyvą ir siekia uzurpuoti Tautos teisę į referendumą ir teisę būti šios valstybės suverenu.

Parodykime mūsų visų bendrą jėgą!

Tik drauge būsime stiprūs!

Dėl lapų pasirašymui kreipkitės į atstovus, kurių koordinatės skelbiamos www.ltreferendumas.lt

Pasirašykime elektroniniu būdu: https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti 

Referendumo banko sąskaita:

Gavėjas: Referendumas, Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174,

mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas.

Aukotojas, vykdydamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui. 

Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų, 

Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*

* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas. Draudžiamos juridinių asmenų aukos!