Aktualijos

PILIEČIŲ REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS PRANEŠIMAS SPAUDAI: KOVA UŽ REFERENDUMĄ TĘSIASI

Written by Redakcija · 1 min read

info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt

Teisme tęsiasi ginčai dėl teismo sprendimu vykdomos Piliečių referendumo iniciatyvos dėl LR Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė nagrinėjimui Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės skundus prieš LR VRK dėl to, kad LR VRK atsisakė stabdyti šią referendumo iniciatyvą nepaprastosios padėties metu, taip pat dėl šios referendumo iniciatyvos pabaigimo 2022 m. balandžio 20 d. 

LR Konstitucijos 147 straipsnis nepaprastosios padėties metu draudžia keisti Konstituciją, o piliečių parašų rinkimas dėl tokio Konstitucijos keitimo yra tik pirmasis šios politinės kampanijos etapas, todėl 2022 m. vasario 24 d. Lietuvoje paskelbus nepaprastąją padėtį, ši politinė kampanija (referendumo iniciatyva) negalėjo būti vykdoma ir turėjo būti sustabdyta kol tęsis nepaprastoji padėtis.

LR VRK neturėjo teisės priimti ir 2022 m. balandžio 21 d. sprendimo baigti šią referendumo iniciatyvą ne tik dėl nepaprastosios padėties, bet ir dėl to, kad dalis piliečių parašų rinkimo lapų 2022 m. balandžio 20 d. buvo išsiųsti LR Vyriausiajai rinkimų komisijai registruotomis siuntomis. Tokią teisę asmenims suteikia LR Civilinis kodeksas, tai pripažino ir pati LR VRK.

Dvigubus standartus dėl Konstitucijos keitimo ir referendumo iniciatyvos atvirai demonstruoja LR Seimas, pratęsęs nepaprastąją padėtį po kelių dienų pertraukos, kurios metu pakeitė LR Konstituciją savo nuožiūra – tiesioginiams merų rinkimams įteisinti ir Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimui dėl Prezidento R. Pakso įvykdyti. Tokiu būdu karo Ukrainoje įkarštyje nepaprastosios padėties Lietuvojetai skelbimas, tai „pertraukos“ darymas savo poreikiams, tai vėl atnaujinimas – visa tai patvirtina Lietuvą valdančiųjų nesąžiningumą ir savanaudiška piktnaudžiavimą savo įgaliojimais.

Apsimestiniu karo Ukrainoje pretekstu LR Seimas dvigubus standartus demonstruoja ir dėl referendumų  – tam, kad imigrantams iš Ukrainos būtų galimybė suteikti ir Lietuvos pilietybę, LR Seimas paskelbė, kad priiminės nutarimą dėl referendumo skelbimo dėl dvigubos pilietybės 2024 m. drauge su Respublikos Prezidento rinkimais. 

LR Seimas įsidrąsino, matydamas Lietuvos piliečių abejingumą konstitucinei Lietuvos piliečių teisei į referendumo iniciatyvą, kurią apgynėme teise. Tačiau besąlyginis ir aklas Lietuvos piliečių nuolankumas sudaro puikias sąlygas Lietuvą valdančiųjų savavldžiavimui.

Lietuvos piliečiai, kokio sukrėtimo turime dar turėtumėte sulaukti, kad atsitokėtume?

Referendumo banko sąskaita:

Gavėjas: Referendumas, Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174,

mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas.

Aukotojas, vykdydamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui. 

Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų, 

Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*

* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas. Draudžiamos juridinių asmenų aukos!