Aktualijos

PILIEČIŲ REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS PRANEŠIMAS SPAUDAI

Written by Redakcija · 1 min read

Teismas: nepateisinama padėtis, kai referendumo iniciatyvinei grupei sudaroma tik teisės įgyvendinimo regimybė, o ne užtikrinamas visavertis jos realizavimas.

2022 m. vasario 2 d. Vilnius

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2022-01-20 sprendimu nustatė, kad piliečių
referendumo iniciatyva dėl referendumo inicijavimo kartelės sumažinimo iki 100000 piliečių parašų baigsis
ne 2022-01-21 d., bet 2022-04-20 d. LVAT išaiškino, kad dėl teisminių ginčų dėl šios referendumo iniciatyvos
vykdymo piliečiai buvo teisiniame neapibrėžtume, dėl ko šiai iniciatyvai vykdyti teismo nustatyti 6 mėnesiai
turi būti skaičiuojami nuo 2021-10-20 d.

Politizuota VRK, kurios dauguma narių yra Seimo politinių partijų atstovai, nusprendė pabandyti
sužlugdyti šią referendumo iniciatyvą – paprašė, kad LVAT išaiškintų šį teismo sprendimą ir priimtų
papildomą sprendimą, kuriuo nustatytų, kad piliečių parašai, surinkti už šią referendumo iniciatyvą iki 2021-
10-20 d., neįskaitomi.

LVAT teisėjų kolegija (pirmininkas ir pranešėjas Gintaras Kryževičius, Stasys Gagys ir Romanas
Klišauskas) 2022-01-20 nutartimi atsisakė priimti papildomą sprendimą ir suįžūlėjusiai VRK parodė jos vietą.
Teismas priminė, kad LVAT 2022-01-20 sprendimas priimtas, įvertinus ekstraordinarią teisinę tikrovę
dėl šios referendumo iniciatyvos įgyvendinimo, kad susiklosčiusi teisinė situacija nesukurtų prielaidų piliečių
konstitucinių teisių įgyvendinimo suvaržymui ir dėl to objektyviai galimų nepataisomų teisinių padarinių
atsiradimui. Ši neapibrėžta teisinė situacija atsirado dėl to, kad Seimas ignoruoja 2020-07-30 Konstitucino
Teismo sprendimą ir nepriima konstitucinio referendumo įstatymo. Dėl to nuo 2021-07-01 d. Lietuvoje
nebegalioja referendumo įstatymas. Šią referendumo iniciatyvą apgynė LVAT, 2021-07-14 sprendimu
įpareigojęs VRK vykdyti šią įregistruotą referendumo iniciatyvą.
2022-02-02 d. teismo posėdyje referendumo iniciatyvinė grupė nurodė, kad tokiu prašymu VRK siekia
diskriminuoti Lietuvos piliečius, suskaldyti juos į tuos, kurie už referendumo iniciatyvą pasirašė iki 2021-10-
20 d., ir į tuos, kurie pasirašė vėliau.

Teismas pasisakė griežtai – konstituciniu teisiniu aspektu nepateisinama tokia teisinė padėtis, kai
referendumo iniciatyvinei grupei sudaroma tik teisės įgyvendinimo regimybė, o ne užtikrinamas
visavertis jos realizavimas.
Piliečių referendumo iniciatyvinė grupė kreipiasi į Lietuvos piliečius – mielieji, paskelbkime šią teisinę
tiesą, primintą Lietuvos aukščiausio administracinio teismo, mūsų kasdienio gyvenimo pagrindu, tikslu ir
siekiu. Tik drauge ir susitelkę mes įveiksime tuos, kurie iš mūsų tyčiojasi. Šiandien įveikėme VRK!
Tad tęskime pasirašymą už šią referendumo iniciatyvą, jau tapusią mus vienijančia atrama prieš
valdžios savivalę! Šią savaitę pastebimai suaktyvėjo pasirašymas elektroniniu būdu. Tęskime!

Dėl lapų pasirašymui kreipkitės į atstovus, kurių koordinatės skelbiamos www.ltreferendumas.lt .
Pasirašykime elektroniniu būdu: https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti

Referendumo banko sąskaita:
Gavėjas: Referendumas, Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174,
mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas.
Aukotojas, vykdydamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui
grąžinama aukotojui.
Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma
deklaruoti turto ir pajamų,

Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m.
– 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*

  • Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų
    pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas.
    Draudžiamos juridinių asmenų aukos!

info@ltreferendumas.lt , www.ltreferendumas.lt