Aktualijos

Pirmieji žingsniai į lietuviškos skautybės šimtmetį

Written by admin · 1 min read

  Lietuvos ambasadoje JAV vyko renginys “Pirmieji žingsniai į lietuviškos skautybės šimtmetį”
Pasitinkant 24-asias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines, kovo 7 d. Lietuvos ambasadoje JAV susirinkę lietuvių išeivijos skautų vadovai ir svečiai prisiminė lietuviškos skautybės istoriją bei paminėjo savo veiklos už Lietuvos ribų 65-etį.

Sveikindamas skautus, Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis padėkojo lietuviškai išeivijos skautijai už per ilgus okupacijos metus išsaugotas skautavimo ir bendruomeniškumo tradicijas ir jų grąžinimą atgal į Lietuvą.
 „Lietuvos išeivijos skautijos istorija  – tai istorija apie meilę Artimui, tarnystę Dievui ir pasiaukojimą Tėvynei,“ sakė Ž.Pavilionis ir palinkėjo skautams sėkmės rengiantis 2018 m. įvyksiančiam visos lietuviškos skautijos šimtmečio minėjimui.

Lietuvių skautų sąjungos pirmininkas Gintas Taoras pristatė tremties ir emigracijos paženklintą, tačiau įspūdingą lietuvių skautų veiklą išeivijoje, ypač JAV, Kanadoje ir Australijoje, aptarė skautų judėjimo  išeivijoje perspektyvas.

Apie dabartinį skautų judėjimą Lietuvoje kalbėjo svečiai iš Lietuvos – Lietuvos Skautijos vyr. skautininkė Ieva Žilinskienė ir šios organizacijos Tarybos pirmininkas Tomas Broga.

Lietuvių skautus savo dalyvavimu ambasadoje tai pat pagerbė Lietuvos Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis, oficialūs JAV skautų organizacijų – „Boy Scouts of America“ ir „Girl Scouts or America“ – atstovai, JAV Kongreso narių patarėjai,  Vašingtono lietuvių bendruomenės lyderiai, diplomatai.

Sveikinimo laiškus išeivijos skautams atsiuntė Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir buvęs JAV Gynybos sekretorius, nauju „Boy Scout of America“ prezidentu išrinktas Robert Gates.

Pasak R.Gates, „lietuvių skautų veiklos išeivijoje jubiliejus patvirtina šios organizacijos įsipareigojimus, net per ilgus sumaišties ir netikrumo metus, tarnauti Lietuvos jaunimui.“

„Ne taip seniai Amerikos skautai šventė savo šimtmečio jubiliejų. Tai buvo proga ne tik švęsti, bet ir įvertinti skautybės svarbą jaunų žmonių gyvenime. Mūsų pasaulio ateitis ir gyvybingumas priklauso nuo to, kiek darbo mes įdedame kurdami ir šviesdami naujos kartos lyderius,‘ pabrėžė naujai išrinktas  „Boy Scouts of America“ prezidentas R.Gates.

Skautiškos šventės programą ambasadoje užbaigė „Tolimų aidų“ vyrų okteto iš Los Andželo koncertas ir bendra visų renginio dalyvių skanduotė „Lietuva myli laisvę“.

Šios skanduotės vaizdo įrašas perduotas  Lietuvos kosminės misijos komandai, siekiančiai, kad tautos žinia – Lietuva myli laisvę – pirmą kartą iš kosmoso balsu nuskambėtų per Nepriklausomybės atkūrimo šventę kovo 11-ąją.

Skautas Vytis

Rolandas Kačinskas

Deputy chief of Mission Embassy of the Republic of Lithuania
http://www.urm.lt/umr/m/m_images/wfiles/i4T8PF9XC.jpg
  

Rolandas Kačinskas

Deputy hief of Mission

Embassy of the Republic of Lithuania

Nuotraukos autorius – Ludo Seger