Aktualijos

Policijos vadovams, išduodantiems piliečius, sąžinę ir teisingumą, anksčiau ar vėliau ateis Tautos atpildo diena… (kviečiama pasirašyti)

Written by admin · 4 min read

 JE LR Prezidentei
 LR Seimo nariams
 LR Policijos generaliniam   komisarui  Sauliui Skverneliui
 Visiems LR policijos ir kitų jėgos struktūrų  pareigūnams
 LR piliečiams 
 
Policijos vadovams,  išduodantiems   piliečius, sąžinę  ir teisingumą, anksčiau ar vėliau  ateis Tautos atpildo diena…
       
Atėjo  išbandymų  dienos  policijos ir kitų jėgos struktūrų pareigūnams. Mes, neformalaus pilietinio judėjimo ,,Už demokratinę teisėsaugą” dalyviai ir rėmėjai, tiesiog paprasti šalies piliečiai, 

solidarizavomės  su pareigūnų  protestais prieš  politikų palaipsniui įvedinėjamą ,,bado dietą” teisėtvarkos pareigūnams ir  palaikėme NPPSS pastangas ginant pareigūnų  teises. Grėsmė dabar iškilo ne tik jūsų oriam pragyvenimui, nes  teisėtvarkos klanai ir užkulisiuose veikiančios  politinės-  oligarchinės grupuotės savo interesų labui vis atkakliau stumia pareigūnus į  neadekvatų ir klastingą  jėgos panaudojimą prieš  taikius  LR  piliečius, prieš Lietuvos mergaitę…Kodėl pareigūnai eina prieš Tautą ir teisingumą???

Kovo 23 d. jau tapo Kauno policijos pareigūnų nenuplaunamos gėdos diena, kai jie įvykdė pirmą niekšišką išpuolį prieš pilietinės visuomenės Garliavoje ginamą taikią  visos Lietuvos  laisvės ir orumo  žemės tvirtovę  ir mažają Lietuvos mergaitę,  palaikydami  nesąžiningus ir neteisingus   teismų sprendimus.  Pareigūnai veikė iš gėdos panarinę galvas, vengdami, lyg parsiduodantys niekšeliai, žiūrėti į bendrapiliečių akis ir į žurnalistų kameras…Pirmoji kląstos ir prievartos ataka užspringo, bet  Lietuvos pilietės kraujas jau buvo pralietas, o mergaitė patyrė prievartą ir sužalojimus…

Bet vėl artėja    naujoji diena ,,X” , kai PD ir kitų struktūrų  vadovai, neatlaikę kai kurių politikų  ir klaninės teisėsaugos spaudimo,  vėl  turės įžūlumo  įsakyti  panaudoti jėgą prieš mažametę mergaitę ir prieš taikiai teisingumą ir  Konstitucijoje garantuotas  teises ir teisingumą ginančius piliečius. Pareigūnams galimai vėl  bus aiškinama , kad reikia vykdyti ,,teisėtą “ teisėjo V.Kondratjevo sprendimą, kad reikia padaryti galą ,,minios” (anot klaninės teisėsaugos atstovų) ar ,,gatvės’’ (anot V.Adamkaus)  pasipriešinimui.

Greitai Kauno policijos pareigūnams  vėl  teks rinktis- ar likti ištikimiems Suverenui, Konstitucijai ir joje  garantuotoms piliečių teisėms ar  eiti pilietinės Tautos išdavystės keliu iki galo ir  paklusti galimam nusikalstamam įsakymui, už kurį anksčiau ar vėliau teks atsakyti tiek jį davusiems, tiek vykdžiusiems. Primename pareigūnams, kad Konstitucija tai tiesiogiai taikomas pagrindinis šalies  įstatymas, kuris gina tiek pilnamečių asmenų  teises teises išsakyti  ir taikiai  ginti savo nuomonę ar pažiūras, tiek aštuometės LR pilietės teisę turėti ir išsakyti savo nuomonę. Tą teisę ir tuo pačių Juntinių Tautų vaiko teisių konvenciją, kurią ratifikavo LR, šiurkščiai pažeidė sprendimą dėl mergaitės gyvenamosios vietos nustatymo priėmęs Kėdainių teisėjas V.Kondratjevas. Šis asmuo  toliau eina  savo juodu keliu, nes jis dabar  jis atsakingas už naują  kraupų sprendimą. LR vardu – mūsų visų  vardu- jo vadovaujamas Kėdainių tesmas  leido   naudoti jėgą prieš mus pačius, prieš Konstitucijoje   garantuotas laisves   ir teisingumą ginančius piliečius .Tai, deja, kol kas nesulaukė nei teisėjų institucijų nei prokurorų  nei Seimo narių  reakcijos…Kol kas mergaitės teisę į saugų gyvenimą, į savo nuomonės išreiškimą, suokalbiškai tylint teisėjų tarybai, prokurorams, Seimui, valstybinėms vaiko teisių institucijoms, ir  į  teisę dar kartą  nepatirti  jėgos panaudojimo ir prievartos gina  tik organizuota pilietinė visuomenė. Prezidentė gražbyliauja apie  jėgos nenaudojimą prieš vaiką, bet nei piršto nepajudina, kad Konstituciją, įstatymus  ir teisingumą pagaliau pradėtų ginti generalinis prokuroras D.Valys ir net galimai  dengia jį nuo organizuotos pilietinės visuomenės, reikalaujančios jo pasitraukimo ir deramos atsakomybės už galimai nusikalstamą neveikimą.

Primename pareigūnams ir visuomenei, kad teisėjas V.Kondratjevas, globojamas įtakingų klanų su AT pirmininku G.Kryževičiumi priešakyje, kol kas išvengė ir  atsakomybės už padarytą milžinišką žalą LR teismų autoritetui, Lietuvos vardui  ir  kitoje byloje. Jis atsakingas už  apkaltinamojo nuosprendžio priėmimą ( už tariamus ,,nusikaltimus”) buvusio V.Uspaskicho apsaugos darbuotojo Šarūno Paberalio atžvilgiu. Šis drąsus patriotas, geranoriškai talkino VSD.  Vėliau jis to paties VSD vadovų buvo paliktas likimo ir nekompetetingo, šališko  teisėjo V. Kondratjevo valiai  ir buvo priverstas,  gelbėjant savo gyvybę, bėgti  iš Tėvynės. Visas LR teisėsaugos struktūrų pretenzijas atmetė ir šio drąsaus piliečio gyvybę ir orumą  apgynė tik JAV teisėsauga, pripažinusi niekiniais ir neteisingais V. Kondratjevo ir Ko sprendimus…

Deja, JAV šį kartą mums nespės padėti, jei policija, talkindama  akivaizdžiai eilę įstatymų ir teisėtus visuomenės lūkesčius pažeidusiam V.Kondratjevo sprendimui, išdrįs vėl panaudoti  jėgą prieš mergaitę ir ją ginančius taikius šalies piliečius…

Tik visų mūsų pilietinis  solidarumas ir  bendras ryžtas apginti Konstituciją ir savo teises gali padėti išvengti neprognozuojamų padarinių, kuriuos gali iššaukti galimi nauji situacijai  neadekvatūs Policijos departamento vadovų ir Kauno policijos veiksmai. Tautos išmintis sako – pasėsi vėją, pjausi audrą…

Tikimės, kad policijos ir kitų jėgos struktūrų  vadovai ir eiliniai pareigūnai pasirinks tinkamai ir dar kartą  gerai pagalvos, prieš kirsdami ją maitinančiai Tautos rankai…

Primename, kad  jūsų veiksmai gali visoje šalyje iššaukti neprognozuojamą grandininę protesto reakciją, o teisėtas atpildas vis viena pasieks jus jei ne dabar, tai  po  naujojo Seimo rinkimų ar atėjus teisėsaugos reformos valandai…Vėl panaudojus  jėgą   ir prievartą prieš taikius piliečius ir Lietuvos mergaitę Tautos atmintyje senaties terminų jums tikėtis neverta…Už viską anksčiau ar vėliau teks atsakyti, o politikai, pajutę pilietinės Tautos susitelkimą ir jėgą, jus parduos pirmieji…

Tikimės garbių institucijų  ir PD vadovų atsakymo įstatymo numatyta tvarka.

Neformalios pilietinės koalicijos ,,Už demokratinę teisėsaugą” dalyviai ir rėmėjai

2012.03. 27.

Pasirašė: Juozas Bajorinas, Artūras Bartašius (Kaunas), Saulius Dainauskas, Gargasaitė Ona (Raseiniai), dr. Kęstutis Gaška (Vilnius), Aurimas Guoga (asmenybės konsultantas, Vilnius), Antanina Gražienė (teisininkė, Vilnius), Audronė Griežienė (žurnalistė, Palanga), Juknevičius Romas (technologas, Šiauliai), Salomėja Jurgilaitytė (mokytoja), Liudvika Juškienė (pensininkė, Garliava), Arūnas Juška (katechetas, Garliava), Algirdas Karčiauskas (visuomenininkas, Kaunas), Algis Kaspiravičius, Dalia Marija Koniaškinienė (Vilnius), Aleksandras Koniaškinas (vairuotojas, Vilnius), Koniaškėnaitė- Siniavskaja (studentė, Vilnius), Vilius Kuzas (verslininkas, Kaunas),  Marija Krupoves- Berg (mokslų daktarė), Rimantas Liakas (pensininkas), Algimantas Matulevičius ( TAF pirmininkas, Vilnius), Gediminas Merkys (profesorius, Kaunas), Violeta Milevičienė (sausio 13 d. nukentėjusi prie TV bokšto), Paketurienė Eugenija (Šakiai), Sonata Paliulytė (poetė, vertėja), Algirdas Patackas (Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras), dr. Gediminas Petrauskas, Raimundas Pilka ( verslininkas, Vilnius), Stanislovas Puodžiūnas (Kaunas), Saldauskaitė Birutė (Klaipėda), Nijolė Stonkutė (Marijampolė), Stasė Sudintienė ( technologė, Klaipėda), Zita Sudintienė (Skuodas), Vaclovas Sudintas (Klaipėda), Arminas Šaulys  (vadybininkas, Kaunas), Stasys Tautkus (JAV), Ligija Tautkuvienė (JAV lietuvių visuomeninio komiteto ,,Už dvigubą pilietybę” pirmininko pavaduotoja, Čikaga, JAV), Stefa Tamoševičienė ( Vilnius), Rasa Tomkevičienė (Kaunas), Rita Viačiūnaitė (gamtosaugininkė), Aleksandra Viplentienė (pensininkė)

Sutikimus pasirašyti šį tekstą prašome siųsti: rinkejuklubas@yahoo.com
Prašome nurodyti miestą bei užsiėmimą