Aktualijos

PRANEŠIMAS SPAUDAI: VRK SPRENDIMAS DĖL PIRMALAIKIŲ SEIMO RINKIMŲ APSKŲSTAS TEISMUI

Written by Redakcija · 1 min read

referend2021Spalv  REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS PRANEŠIMAS SPAUDAI : VRK SPRENDIMAS DĖL PIRMALAIKIŲ SEIMO RINKIMŲ APSKŲSTAS TEISMUI

141 Lietuvos piliečio referendumo iniciatyvinė grupė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui apskundė 2021 m. lapkričio 11 d. VRK sprendimą atsisakyti registruoti referendumo iniciatyvą dėl pirmalaikių Seimo rinkimų.
VRK sprendimas grindžiamas teiginiu, kad Tauta neturi teisės referendumu nutarti skelbti pirmalaikius Seimo rinkimus, nes tokiu būdu bus tariamai suvaržyti Seimo narių laisvi mandatai. Skunde nurodyta, kad VRK negali remtis šiuo argumentu ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021-10-11 sprendimu byloje Nr.R-17-261/2021, nes šiame sprendime teismas pasisakė dėl laisvo Seimo nario mandato ne dėl pirmalaikių Seimo rinkimų Tautos sprendimu referendume, bet dėl siūlymo keisti Konstitucijos 55 ir 59 straipsnius, kad rinkėjai galėtų Seime inicijuoti apkaltą Seimo nariui. 

Skunde teismui nurodyta ir tai, kad VRK nepagrįstai remiasi ir Konstitucijos 58 straipsniu, nes šiame straipsnyje nurodyti atvejai, kada Seimas ir Respublikos Prezidentas skelbia pirmalaikius Seimo rinkimus. 

Tačiau Tauta, kaip Lietuvos valstybės suverenas, vadovaujasi Konstitucijos 2, 3, 4 ir 9 straipsniais ir turi teisę referendumu spręsti visus svarbiausius valstybės klausimus – ne tik nutarti dėl pirmaeilių Seimo rinkimų, bet
ir rinkti Seimą, Respublikos Prezidentą. 

Skunde nurodyta, kad VRK sprendimas šiurkščiai pažeidžia teisinės valstybės pamatinius Konstitucijos nustatytus ir ginamus principus – demokratinį valstybės valdymą, teisingumo principą, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principus. 

Atvira, teisinga, darni pilietinė visuomenė ir teisinė valstybė – tai būtinai suderintinos sąvokos. Todėl kviečiame Lietuvos piliečius tęsti pasirašymą už referendumą dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo, kad referendumo paskelbimui pakaktų 100000 Lietuvos piliečių apsisprendimo.

Ši referendumo iniciatyva įregistruota š.m. birželio 29 d. Parašų rinkimas vyks iki 2022 m. sausio 21 d.  Tai – mūsų kova už išlikimą. 

Pasirašymas elektroniniu būdu:
https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti
Referendumo banko sąskaita:
Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas.
SVARBU!!!
Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui.
Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų;
Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.* 

* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas.
Draudžiamos juridinių asmenų aukos!
Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.

info@ltreferendumas.lt , www.ltreferendumas.lt , www.lietuvosvisuomenestaryba.lt

2021 m. lapkričio 15 d. Vilnius