Aktualijos

Prez. Donaldo Trumpo kalba Eitynėse už gyvybę

Written by Biciulystė Siūlo · 3 min read
Man didelė garbė būti pirmuoju prezidentu JAV istorijoje, dalyvaujančiu Eitynėse už gyvybę. Čia mes esame susirinkę dėl labai paprastos priežasties –  apginti kiekvieno vaiko, gimusio ir negimusio, teisę įgyvendinti savo Dievo duotą potencialą. Kovodami už gyvybę, amerikiečiai 47-erius metus keliauja į Vašingtoną iš visos šalies. Ir šiandien aš, kaip JAV Prezidentas, didžiuojuosi galėdamas stovėti kartu su jumis.

Noriu pasveikinti dešimtis tūkstančių – tai puikus skaičius – moksleivių ir studentų, kurie turėjo nusiteikti ilgoms kelionėms autobusu, norėdami pasiekti mūsų šalies sostinę. Kad jaustumėmės dar geriau, galiu pasakyti, kad yra dar kelios dešimtys tūkstančių žmonių, pro kuriuos ėjome. Jei kas iš čia stovinčių norėtų užleisti jiems savo vietą čia, aikštėje, gal kaip nors susitartume. Tačiau iš tiesų, dar dešimtys tūkstančių žmonių norėjo patekti, tai puikus rezultatas.

Jauni žmonės yra Eitynių už gyvybę šerdis ir jūsų karta yra toji, kurios dėka JAV tampa už šeimą ir gyvybę kovojančia šalimi. Gyvybės judėjimas yra vadovaujamas stiprių moterų, nuostabių religinių lyderių ir drąsių studentų, kurie tęsia pradininkų, gyvenusių anksčiau mūsų, palikimą. Pradininkų, kurie kovojo, norėdami pakelti mūsų šalies sąžinę ir ginti mūsų piliečių teises.
[…]
Visi mes, čia esantys, suvokiame amžiną tiesą – kiekvienas vaikas yra brangi ir šventa Dievo dovana. Kartu privalome saugoti, globoti ir ginti kiekvienos gyvybės orumą ir šventumą. Kai matome kūdikio įsčiose nuotrauką, mes regime Dievo kūrinio didybę. Kai laikome naujagimį rankose, žinome apie begalinę meilę, kurią kiekvienas vaikas atneša šeimai. Kai stebime augantį vaiką, mes matome stebuklą, kuriuo švyti kiekviena siela. Viena gyvybė pakeičia pasaulį.
Nuo pirmosios prezidentavimo dienos priėmiau istorinį sprendimą remti amerikiečių šeimas ir ginti negimusiuosius. Savo pirmąją kadencijos savaitę dar kartą patvirtinau ir išplėčiau Meksiko miesto įstatymą bei priėmiau gyvybę saugantį įstatymą dėl amerikiečių piliečių mokesčių sveikatos apsaugos srityje. Pranešiau Kongresui, kad vetuosiu bet kokį įstatymą, kuris silpnintų už gyvybę pasisakančiųjų judėjimą ar skatintų žmogaus gyvybės naikinimą. Jungtinėse Tautose aiškiai pasakiau, kad globalūs biurokratai neturi jokios teisės kėsintis į suverenių valstybių, kurios gina nekaltą gyvybę, reikalus.
Negimę vaikai Baltuosiuose Rūmuose niekada neturėjo stipresnio gynėjo.
Kaip Biblija sako mums, kiekvienas žmogus yra sukurtas pagal Jo atvaizdą. Ėmėmės ryžtingų pastangų, siekdami apginti religinę laisvę, tokią svarbią, kuri, deja, visame pasaulyje sulaukia puolimų. Taip pat ji puolama ir mūsų šalyje, tai jūs matote geriau, negu bet kas kitas, tačiau mes tai sustabdysime. Imamės rūpintis daktarais, seselėmis, mokytojais ir bendruomenėmis, tokiomis, kaip Mažosios vargdienių seserys. […]
Mes saugome studentų žodžio laisvę studentų miesteliuose. Ir jeigu universitetai nori mokesčių mokėtojų pinigų, jie turi suteikti jums garantuojamą [Konstitucinę] teisę laisvai išsakyti savo mintis. Jei jie to nedarys, jie susilauks didžiulės finansinės bausmės, kurios mokėti jie nenorės.
Deja, radikalioji kairė aktyviai veikia, norėdama ištrinti mums Dievo duotas teises, uždaryti religiniu pagrindu susikūrusias paramos įstaigas, išstumti tikinčiuosius iš viešosios erdvės ir nutildyti amerikiečius, kurie tiki gyvybės šventumu. Jie gviešiasi manęs, nes aš kovoju už jus ir drauge mes kovojame už tuos, kurie neturi balso. Mes laimėsime, nes žinome, kaip tai padaryti. Žinome, nes jūs  laimite jau ilgai.
Kartu mes esame bebalsių balsai. Kai kalbame apie abortus, demokratai – jūs matote, kas dedasi – bėgant metams, dešimtmečiams ar net šimtmečiams, mūsų šalyje to net nepastebint, priėmė radikaliausias kraštutines pozicijas. Praktiškai kiekvienas demokratas Kongrese dabar remia mokesčių mokėtojų pinigais finansuojamų abortų idėją viso nėštumo metu. Praeitais metais įstatymų leidėjai Niujorke džiūgavo priėmę įstatymą, kuris leidžia išplėšti kūdikį iš motinos įsčių prieš pat gimdymą. Tuomet turėjome įvykį, kuomet demokratas Virdžinijos gubernatorius pareiškė, kad jis užmuštų kūdikį po gimimo, jūs tai prisimenate. Demokratai Senate netgi blokuoja įstatymą, kuris įgalintų medicininės pagalbos suteikimą vaikams, išgyvenusius jiems atliktą abortą. Dėl to kreipiausi į Kongresą, ragindamas ginti gyvybės orumą ir priimti įstatymą, draudžiantį nėštumo nutraukimus trečiojo nėštumo trimestro metu.
Šiais metais Eitynės už gyvybę mini 100-ąsias 19 straipsnio metines, straipsnio, užtikrinusio moters teises balsuoti. Šiandien milijonai nuostabių moterų visoje Amerikoje naudojasi savo balso teisę, kovodamos už teisę, kuri nurodyta Nepriklausomybės deklaracijoje – teisę į gyvybę. Visoms čia šiandien esančioms moterims – jūsų atsidavimas ir lyderystė kelia visą mūsų šalį ir mes jums už tai dėkojame.
Dešimtys tūkstančių amerikiečių šiandien čia susirinko ir būtent čia jie gina gyvybę taip tvirtai, būdami kartu, visiems noriu už tai padėkoti. Kiekvieną dieną jūs ginate gyvybę. Jūs pasirūpinate ir suteikiate apgyvendinimą, išsilavinimą, darbą ir medicinines paslaugas moterims, kurioms jūs tarnaujate. Jūs randate mylinčias šeimas to reikalingiems vaikams, jūs rengiate kūdikio sutiktuvių vakarėlius besilaukiančioms mamoms. Jūs tiesiog paverčiate Dievo malonės skleidimą savo gyvenimo uždaviniu. O visoms čia esančioms motinoms šiandien, noriu pasakyti, kad mes džiaugiamės jumis, mes skelbiame, kad motinos yra herojės. Jūsų atsidavimas ir motyvacija laiko mūsų valstybę ir dėl jūsų mūsų šalis sulaukė palaimos turėti tiek nuostabių sielų, kurios pakeitė pasaulio istoriją. Mes nežinome, ką mūsų piliečiai, dar negimę, pasieks, kokių vizijų jie turės, kokius šedevrus jie sukurs, kokius atradimus jie padarys, bet žinome šitai: kiekviena gyvybė į šį pasaulį atneša meilę ir kiekvienas vaikas atneša džiaugsmo į šeimą. Kiekvienas asmuo yra vertas gynimo. Virš viso to, mes žinome, kad kiekvieno žmogaus siela yra dieviška ir kad kiekvienas žmogus, gimęs ar negimęs, yra padarytas pagal Visagalio Dievo atvaizdą.
Kartu mes ginsime šitą tiesą visoje nuostabioje mūsų šalyje. Su atkaklia viltimi mes laukiame visų palaiminimų, kurių mums suteiks kiekvieno amerikiečio vaiko grožis, talentas, taurumas ir malonės.
Labai džiaugiuosi, galėdamas jums atstovauti. Visus jus myliu ir sakau visiškai nuoširdžiai – ačiū jums, tegu Dievas laimina jus ir tegu Dievas laimina Ameriką.