Tėvynė mūsų

Kaniūkų kaimo tragedija

Written by Redakcija · 1 min read

 2020-01-26 Kaniūkų kaime Laisvės kovotojai paminėjo 1944-01-29 gyventojų žudynes. Pateikiame glaustą informaciją apie sovietinius partizanus. 

Šv. Mišios už Kaniūkų kaimo aukas

Prieš 76 metus raudonieji partizanai išžudė daugiausia lietuvišką
Šalčininkų raj. Jašiūnų valsčiaus Kaniūkų kaimą
Š.m. sausio 29 d. (trečiadienį) 17.30 val. Vilniaus Arkikatedroje bus
aukojamos šventosios mišios už Kaniūkų kaimo aukas. Kviečiame
dalyvauti.
“Vilnijos” draugija, Vilniaus Sąjūdžio taryba Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

LR Seimo nariams

Vilniaus merui Remigijui Šimašiui
Vilniaus savivaldybės tarybos nariams

Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkei   Fainai Kukliansky
Žiniasklaidai                         

PAPILDOMA INFORMACIJA

         Dėl Kazio Škirpos atminimo niekinimo

     Vilnius,   2019-07-22

2019-07-16  kreipimesi  Jums rašėme   apie K. Škirpos niekinimą, apie budelį N. Dušanskį ir apie Kaniūkų kaimo žudynes. Todėl pateikiame  kai kuriuos  papildymus:

            ŽINOMA, kad Kazys Škirpa dalyvavo kovose dėl Lietuvos laisvės su bolševikais ŽiežmariųŽaslių rajone, Zarasų operacijoje, su bermontininkais Šiaulių operacijoje, su lenkais – SeinųAugustavo operacijoje, BeržininkųPočkūnų rajone. Kovai su lenkais suformavo I-ąjį savanorių pulką.

ŽINOMA, kad aneksavus Lietuvą 1940-06-14 kompartijoje buvo 54,58 % lietuvių, 30,61 % žydų,  14,27  % rusų ir 0,63  % kitų tautybių.

ŽINOMA, kad Lietuvoje veikė sovietiniai partizanai. Ypatingai stiprūs  būriai siautėjo Vilniaus krašte: Rūdninkų girioje veikusių sovietinių partizanų būrių skaičius ir nacionalinė sudėtis (1944 m. liepos mėn.):

Būrio pavadinimas Lietuviai Rusai Žydai Kiti        Iš viso
“Mirtis fašizmui”      5    16  39   60
“Keršytojas”      1      5         100 106
“Už pergalę”      1      5 106 7 119
“Kova”      2     16  58   76
“Už Tėvynę”     29       87  19 135
“Išlaisvintojas”      5     89  18 112
“Laisvoji Lietuva”      1     38   54   93
“Pergalė”      5     58   20   83
“Perkūnas”      9     75   37 121
“Mirtis okupantams”      3    104       51 6 164
“A. Mickevičiaus”     15            38  14 21   88
Iš viso:     76    531 516 34 1157

            ŽINOMA, kad   1944-01-29 apie 150 sovietinių partizanų, kurių pagrindą sudarė  „Keršytojo´  būrio raudonieji partizanai  sudegino Kaniūkų  kaimą  Eišiškių rajone, sušaudė  ir  sužeidė daug žmonių. Tame būryje partizanavo Fania Jocheles (Brancovskaja) ir  Michailas  Brancovskis, kurie 1945-06-24 stovėjo netoli Salino Raudonojoje aikštėje pergalės parado metu.

ŽINOMA, kad Prezidentės Dalios Grybauskaitės dekretu 2017 m. Vasario 16-osios proga  Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi apdovanota buvusi Vilniaus geto kalinė, aktyvi Holokausto atminties įamžinimo puoselėtoja Fania Brancovskaja (Fania Jocheles).

ŽINOMA, kad Lietuva nacių ir sovietų okupacijų laikais neteko apie 1 mln žmonių ir patyrė apie  830 milijardų JAV dolerių žalos.

ŽINOMA, kad  2004-09-02 Armijos krajovos ir Lietuvos vietinės rinktinės atstovai, susirinkę LR  Prezidento rūmuose pasirašė Susitaikymo deklaraciją.

PRAŠOME Vilniaus  tarybos narius, svarstant K. Škirpos alėjos  pavadinimo pakeitimo klausimus, atsižvelgti ir į K. Škirpos kovų dėl Lietuvos nepriklausomybės veiksmus, ir į raudonųjų dušanskių bei  keršytojų brancovskių žmonių žudynes. O gal projekto partneriai ir pagrindiniai varikliai Vilniaus  meras  R.  Šmašius  su Lietuvos žydų bendruomenės vykdomuoju direktoriumi  R. Vaisbrodu pasiūlys Kaniūkų kaimą  pervadinti į brancovskių kaimą.

KADA zurofai, vanagaitės, ivaškevičiai, šimašiai, vaisbrodai ir  kiti  be teismų nuosprendžių baigs terorizuoti Lietuvos piliečius?

Vertindami praeitį turėtume būti tolerantiški ir pakantūs – NEKEISKITE K. Škirpos alėjos pavadinimo. 

Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas  Leonas Kerosierius 

                Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465,   Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,      el. p. vilnius@sajudis.com       www.sajudis.com