Aktualijos

Protestas prieš pasityčiojimą iš kunigo Broniaus Laurinavičiaus atminimo

Written by admin · 1 min read

Sostinės “tvarkytojų” valia makabrišką ansamblį su kunigo B. Laurinavičiaus žūties vietoje pastatytu paminklu sudarė viešasis tualetas, nors visai šalia yra tam žymiai tinkamesnė vieta. Parašai po šiuo protestu renkami ir toliau. Publikacijos gale rasite paaiškinimą, kaip galima prisidėti prie šios iniciatyvos.
 
LR premjerui
LR Seimo pirmininkui
Vilniaus miesto merui

Protestas

2012 metų lapkričio 29 diena

Prieš 30 metų Vilniuje pastumtas po sunkvežimio ratais žuvo vienas žymiausių okupuotos Lietuvos disidentų, Lietuvos Helsinkio grupės narys kunigas Bronius Laurinavičius (1913-1981). Sovietų laikais jis buvo vienas drąsiausių kovotojų už žodžio ir tikėjimo laisvę, vienas aktyviausių Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos bendradarbių, nuolat persekiotas KGB. 2000 metais kunigas B. Laurinavičius įrašytas į Katalikų Bažnyčios kankinių sąrašą. Po mirties Lietuvos Prezidentas jį apdovanojo Vyčio kryžiaus II-ojo laipsnio ordinu už narsą, ištvermę ir pasiaukojimą kovojant dėl tautos laisvės.

Atkūrus Nepriklausomybę, kunigo B. Laurinavičiaus atminimas buvo pagerbtas jo vardu pavadinant jo žūties vietą – skverą Klvarijų, Žalgirio ir Verkių gatvių sankryžoje. Skveras buvo sutvarkytas, pastatytas koplytstulpis, šalia esanti transporto stotelė pavadinta kunigo B. Laurinavičiaus vardu (deja, po metų pavadinime kunigo titulo nebeliko). 2010 metais koplytstulpio vietoje atidengta ir pašventinta skulptoriaus prof. A. Kmieliausko skulptūra „Jėzus, nešantis kryžių“.
 
Šiandien aikštėje priešais šį paminklą Vilniaus savivaldybė pastatė viešą tualetą (7 metrai nuo paminklo). Tokiu veiksmu tyčiojamasi ne tik iš iškilaus Lietuvos sūnaus, kankinio, žuvusio už jos laisvę, atminimo, bet ir iš idėjos, už kurią jis atidavė savo gyvybę. Todėl mes, žemiau pasirašiusieji, reiškiame protestą ir reikalaujame, kad savivaldybė nedelsiant surastų tualetui kitą, tinkamesnę vietą.
 
Rašytojas Jonas Mikelinskas
Restauratorius architektas dr. Kazys Napaleonas Kitkauskas
Skulptorius Vladas Vildžiūnas
Dailininkė Marija Ladigaitė
Žurnalistė Liudvika Pociūnienė
Sesuo Nijolė Sadūnaitė
Mons. Alfonsas Svarinskas
Akademikas Zigmas Zinkevičius
Signataras, Seimo narys Algirdas Patackas
Aktorius, Ekspertai.eu Audrius Nakas
LMTA profesorius Donatas Katkus
Tiesos.lt redaktorė Ramutė Bingelienė
Akademikas, LEU rektorius Algirdas Gaižutis
Kultūros tyrinėtojas dr. Darius Kuolys
Poetas Marcelijus Martinaitis
Kompozitorius Bronius Kutavičius
Rašytoja Vanda Juknaitė
Lietuvos kultūros kongreso tarybos pirmininkas Krescencijus Stoškus
Interneto dienraščio Bernardinai.lt vyr. redaktorius Andrius Navickas
Rašytojas Eugenijus Ignatavičius
Ekspertai.eu redaktorė Rasa Kalinauskaitė
Habil. dr., MRU profesorius Donatas Stakišaitis

-.-.-.-.-.-.-.
KGB intensyviai persekiotas Helsinkio grupės narys kunigas Bronius Laurinavičius žuvo 1981 metų lapkričio 24 dieną Vilniuje, apie 20 val. 15 min. suvažinėtas Kalvarijų ir Žalgirio gatvių sankryžoje. Nors buvo liudytojų, mačiusių, kaip du vyrai pastūmė jį į gatvę po sunkvežimio ratais, byla nutraukta.

Visi, norintys paremti šį protestą, kviečiami patys pasirašyti ir rinkti bendraminčių parašus. 
Informacijos apie surinktus parašus lauksime ekspertai.eu redakcijos adresu: info@ekspertai.eu.
Parašai, kuriuos pavyks surinkti, bus papildomai įteikti adresatams sausio mėnesį.