Lietuviai pasaulyje

GERA IR BLOGA ŽINIA

Written by admin · 22 sec read

Gera žinia, kad ateinančiais metais ir vėl turėsime lietuvišką radio valandėlę , kurią galėsime klausytis  balandžio mėnesio pabaigoje penktadieniais 2:00val po pietų per SBS televizijos radio 3 kanalą.
Bloga žinia, kad pagal paskutinį Australijos žmonių surašymą praėjusiais metais beliko tik 1,903 asmenys prisipažinę lietuviais.  Taigi skaičiai mažėja, o mes dar tarpusavyje žvanginame kardais.  Ar ne laikas imti vienas kitą į glėbį taip stipriai, kad šį tą pajustume…

Prisimenant karo laikotarpį, kai traukiantis į vakarus kiekvienas sutiktas lietuvis ant  kelio būdavo lyg atrastas prapuolęs brolis, nors žmogus prieš tai nematytas.  

 SBS Radio Schedule
FACT SHEET
LITHUANIAN
Population 1996: 2, 758
Population 2011: 1, 903