Aktualijos

Ramūnas Aušrotas. Viskas, ką jūs turite žinoti apie Laisvės partiją

Written by Biciulystė Siūlo · 1 min read

Ramūnas Aušrotas. Viskas, ką jūs turite žinoti apie Laisvės partiją

Viskas, ką jūs turite žinoti apie Laisvės partiją.
Beje, mano subjektyviu įsitikinimu, dėl šių programinių nuostatų Laisvės partijos veikloje aktyviai dalyvaujantys katalikai (pvz., Vilniaus meras R.Šimašius ar eksjėzuitas G.Jaunius ar keletas partijos sąrašuose esančių skautų) nusipelno ekskomunikos.

Iš partijos programos (http://www.laisvespartija.lt/programa-2020; 3.4.1):

Reprodukcinė sveikata yra neatskiriama nuo žmogaus fizinės ir psichologinės gerovės. Užtikrinsime, kad reprodukcinei sveikatai ir reprodukcinėms teisėms Lietuvoje būtų skiriamas tinkamas dėmesys.
Principingai ginsime moters teisę į nėštumo nutraukimą ir priešinsimiems [!] bet kokioms iniciatyvoms papildomai drausti ir (ar) riboti abortus.

Lietuvoje moterims nėra užtikrinama teisė pasirinkti nėštumo nutraukimo metodą – prieinamas yra tik chirurginis nėštumo nutraukimas, nors medikamentinis nėštumo nutraukimas, kuris Lietuvoje neįteisintas, laikomas pažangesniu ir mažiau komplikacijų sukeliančiu nėštumo nutraukimo būdu. Be to, Lietuvoje nėra pakankamai prieinamos kontraceptinės priemonės, ypač finansiškai labiau pažeidžiamose visuomenės grupėse – tarp jaunimo, nepasiturinčių asmenų. Visuomenei nėra pakankamai prieinama informacija apie pažangius šeimos planavimo metodus, apsisaugojimą nuo neplanuoto nėštumo. Lietuvos mokyklose taip pat nėra nuosekliai vykdomas gerąsias pasaulio praktikas atitinkantis lytinis švietimas ir lytiškumo ugdymas, nėra jaunimui palankių, specializuotų reprodukcinės sveikatos paslaugų.

Sutelkę šios srities ekspertus, parengsime ir priimsime Reprodukcinės sveikatos įstatymą, sukursiantį reikiamą teisinę bazę reprodukcinės sveikatos problemoms spręsti. Įstatymo pagrindu parengsime Reprodukcinės sveikatos programą ir numatysime jos įgyvendinimui būtinas lėšas. Didinsime kontracepcinių priemonių prieinamumą, ypač mažiau pasiturintiems gyventojams. Investuosime į visuomenės reprodukcinės sveikatos švietimą ir mokslo įrodymais grįstą lytinį švietimą bei lytiškumo ugdymą mokyklose. Steigsime jaunimui palankias specializuotas reprodukcinės sveikatos paslaugas. Keisime Pagalbinio apvaisinimo įstatymo nuostatas, atsisakydami neribotos embrionų saugojimo prievolės….