Aktualijos

Referendumo iniciatyvinės grupės ir VRK akistata tęsiasi

Written by admin · 3 min read

Zigmas Vaišvila atsako į klausimus apie tai, kaip referendumo (kuriame, be kitų klausimų, tauta galės nuspręsti, ar sumažinti referendumo sušaukimo ribą iki 100 tūkstančių piliečių parašų) iniciatyvinei grupei sekasi rengtis VRK išbrokuotų piliečių įrašų tikslinimo darbui, kad jie galiausiai VRK būtų pripažinti tinkamais.

Gruodžio 27 d. turėjo tęstis Referendumo iniciatyvinės grupės darbas, kurį turėjo atlikti VRK – pateikti detalizuotus duomenis dėl neesminių surinktų įrašų dėl referendumo paskelbimo trūkumų šalinimo.

 

– VRK privalėjo nustatyti ir pateikti iniciatyvinei grupei individualizuotą šalintinų trūkumų sąrašą konkretizuojant, kokių asmenų reikalavimai ir kuria apimtimi yra netinkami. Tačiau VRK to nepadarė, brangus laikas bėga. Todėl iniciatyvinė grupė, pasitelkusi savanorius, gruodžio 22 d. ir 23 d. pradėjo pati tikrinti parašų lapus, elektroniniu būdu fiksuoti lapuose pažymėtas vietas ir įrašų trūkumus. Tačiau gruodžio 27 d. ryte šį darbą sustabdė VRK pirmininkas Z. Vaigauskas, pareikalavęs, kad Referendumo iniciatyvinė grupė pateiktų jam savo darbą ir pastabas dėl įrašų, nors kitų metų sausio 6 – 21 dienomis turintis vykti neesminių įrašų trūkumų šalinimas dar neprasidėjo. Išvakarėse iniciatyvinės grupės nariai su jų advokatu S. Dambrausku sutarė, kad iniciatyvinės grupės surinkta informacija yra jos darbinė medžiaga, tačiau Z. Vaigauskas pasinaudojo tuo, kad iš visos Lietuvos atvyko beveik 30 žmonių šiam iniciatyvinės grupės darbui, ir pareiškė, kad neduos tikrinimui parašų lapų, jei iniciatyvinė grupė nepateiks jam jos surinktų duomenų.

Kas tai – šantažas?

– Manau, tikslus apibūdinimas. Ir psichologinis spaudimas su teisiniais dalykais nesusidūrusiems iniciatyvinės grupės nariams, kurie nepagalvojo apie tokią įvykių eigą. Lygiagrečiai vyksta nuolatinis psichologinis spaudimas – VRK atseit jums suteikė malonę tai daryti, pasigirdo priekaištai, kad referendumo iniciatoriai susisiekia su pasirašiusiais žmonėmis. Jei būsite nepaklusnūs, tai patikrinsime viską iš naujo. Tokiu būdu ryte buvo prarasta pora brangių valandų. Pareikalavus, kad visi atvykusieji „nusiginkluotų“ (pateiktų VRK savo mobiliuosius telefonus), darbas tęsėsi. Tačiau VRK šio manevro dėka išsireikalavo iniciatyvinės grupės darbo vaisius.

Nesuvokiama, kodėl tai nepatiko Z. Vaigauskui?

– Manau, kad sunerimta, jog iniciatyvinė grupė neįsivaizduojamai besiaukojančių entuziastų dėka gali peršokti VRK nustatytą įrašų neesminių trūkumų šalinimo barjerą. Todėl žūt būt reikėjo „išmušti“ informaciją apie šio darbo eigą ir rezultatus, kad įvertinti įdirbį ir pasiruošti kitiems veiksmams. Pretekstas, kad to reikia paklausimui asmenų registrui, nerimtas – VRK gi pati jau seniai žino jos pačios „išbrokuotus“ ir atmetus įrašus. Niekas netrukdė VRK tai padaryti pačiai anksčiau, o ir privalėjo ji tai padaryti, duomenis pateikti iniciatyvinei grupei.

Gruodžio 20 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdyje Z. Vaigauskas patvirtino, kad VRK paklausė asmenų registro duomenų tik apie 21’300 pasirašiusįjį, nors atmetė ar trūkumams šalinti paliko virš 28,5 tūkst. įrašų? Tad kodėl VRK nedirba savo darbo ir net neprašo asmenų registro duomenų?

– Dar gruodžio 20 d. kalbėjome, kad VRK nevykdo savo konstitucinės pareigos padėti mūsų piliečiams realizuoti jų konstitucinę teisę į nuomonės šiuo klausimu pareiškimą, o ne trukdyti jiems tai padaryti, apsunkinti tai. Todėl šiandien advokatas S. Dambrauskas Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikė iniciatyvinės grupės narių prašymą dėl realios galimybės rinkti informaciją užtikrinimo ir pateikė neesminių trūkumų šalinimo įrašuose metodikos projektą, kurį drauge su kitais referendumo klausimais VRK turi svarstyti š.m. gruodžio 30 d.

Koks iniciatyvinės grupės tikrintojų įspūdis dėl VRK atlikto darbo?

– VRK negali paaiškinti, kodėl atmesta, pvz. dalis identiškų įrašų, nors tame pačiame lape kitą dalį identiškų įrašų pripažino su neesminiais trūkumais? Neišgirsta ir paaiškinimų, kodėl gyvenamosios vietos adresu Lietuvos pilietis negalėjo nurodyti tiksliai surašytą adresą JAV, Airijoje ar Didžiojoje Britanijoje? Tai paaiškinti galima tik VRK komisijos konkretaus nario šališkumu ar nenoru tokius įrašus pripažinti tinkamais, net ne su neesminiais šalintinais trūkumais. Dalį įrašų sąžiningi iniciatoriai patys išbrokavo, nors pagal VRK darbo principus ar „principus“ jie turėjo būti pripažinti tinkamais. Tokie tikrintojų įspūdžiai.

Ar tai reiškia, kad VRK nepagrįstai atmetė dalį įrašų, neleisdama net šalinti jų trūkumų?

– Deja. Todėl šiandien atsižvelgiant į teisinius argumentus ir juos patvirtinančius tikrinimo duomenis iniciatyvinės grupės advokatas S. Dambrauskas pateikė VRK prašymą pripažinti ne mažiau kaip 14’400 VRK atmestų piliečių įrašų tinkamais ir paskelbti, kad iniciatyvinė grupė surinko daugiau nei 300 tūkst. piliečių reikalavimų privalomajam referendumui, o nustačius, kad tinkamų įrašų trūksta mažiau nei 0,5%, sudaryti sąlygas šiam trūkstamam skaičiui parašų surinkti.

Kokie įrašai, iniciatyvinės grupės narių nuomone, nepagrįstai pripažinti netinkamais?

– Nemažiau kaip 1300 dėl pasirašymo datos trūkumų, 1400 – dėl duomenų neįskaitomumo (vardas, pavardė ir kt.), 5000 – vieno asmens ranka padaryto rašo, 5400 – dėl gyvenamosios vietos įrašo, 900 – dėl fizinę negalią turinčių asmenų, kurių prašymu už juos įrašus užpildė ir pasirašė parašų rinkikas, 400 – dėl pasirašymo metu negaliojančio asmens dokumento, nes tokio dokumento negaliojimas nepanaikina piliečio teisių. Tikrintojai, susipažindami su konkrečiais duomenimis, patvirtina šių argumentų pagrįstumą.

Tad VRK netinkamai atliko savo darbą?

– Iš dalies netinkamai, iš dalies šališkai, iš dalies apgraibomis, nes akivaizdu, kad įstatymų leidėjas šiam atvejui (virš 300 tūkst. įrašų) nustatė nerealius terminus, į ką priimdama galutinį sprendimą privalo atsižvelgti ir VRK, ir teismas teisminio ginčo atveju. To reikalauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo pricipai, kurių pagal mūsų įstatymus privalo laikytis visi asmenys. Būtina atsižvelgti į šiuos principus ir Konstitucijos užtikrinamas piliečių teises bei VRK pareigą padėti piliečiams įgyvendinti šias teises, o ne trukdyti ar apsunkinti jiems tai daryti.

ekspertai.eu