Aktualijos

REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS PRANEŠIMAS SPAUDAI

Written by Redakcija · 2 min read

referend2021Spalv  Tautieti, negi TU nusipelnei tokios nepagarbos ir atviros patyčios iš Tavęs ir Tavo šeimos!?

Seimo valdančioji koalicija pradėjo atvirai vykdomą konstitucinį perversmą. Visų pirma, įvedė nepaprastąją padėtį ne tik pasienyje su Baltarusija, bet ir kitose Lietuvos vietose – Pabradėje, Medininkuose, Kybartuose, Rukloje ir sostinėje Vilniuje – Naujininkuose. 200 metrų aplink šias vietas įvesti konstituciniai apribojimai, uždrausti susirinkimai, leidžiama panaudoti kariuomenę, tikrinti transportą, nors po šio sprendimo priėmimo Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė patikino, kad padėtis visiškai kontroliuojama.Tariamai rūpinamasi tautiečiais. Tačiau tą pačią dieną Seimas priėmė nagrinėjimui įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimus dėl neteisėtai Lietuvoje esančių asmenų visapusiško materialinio ir
socialinio aprūpinimo, jų vaikų mokymo. Užtenka tik neteisėtai kirsti sieną ir paprašyti prieglobsčio. 

Tai – tiesioginis kėsinimasis ir į vykdomą referendumo iniciatyvą, nes Konstitucijos 147 staipsnis draudžia keisti Konstituciją nepaprastosios padėties metu. Konstitucijos tiesioginiu taikymu šiuo metu vykdoma įregistruota referendumo iniciatyva yra dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo. 

Seimas atmetė ir Prezidento Gitano Nausėdos veto trims įstatymams. Valdančioji koalicija ir ją aptarnaujantieji atvirai pradėjo Respublikos Prezidento vertimą, į jo vietą pasiūlė Seimo Pirmininkę Viktoriją
Čmilytę-Nielsen. Ši politikė iki šiol neįvykdė savo pareigos apie šią, 2021 m. birželio 29 d. įregistruotą, referendumo iniciatyvą pranešti artimiausiame plenariniame Seimo posėdyje. Tuo V. Čmilytė-Nielsen parodė jos paniekinantį požiūrį į Tautą ir Tautos konstitucinę teisę į referendumą, o Seimas nevykdo
Konstitucinio Teismo 2020-07-30 nutarimo dėl konstitucinio referendumo įstatymo priėmimo. 

Mieli Lietuvos žmonės, Lietuvą užvaldžiusieji atvirai pradėjo lošti „iš banko“ – paskubomis jėga ir pažeisdami Konstituciją mus visus verčia būti besąlygiškai jiems paklusniais ir uždarytais namuose, jų leistose vietose. Jie mus siekia valdyti jėga ir baime, supriešinimu ir melu, vildamiesi, kad taip privers mus susitaikyti su pralaimėjimu ir visko praradimu. Jie supranta, kad elgiasi neteisėtai, kad Tautos valdžia ir veikianti prokuratūra, teismai juos nuteistų. Vienas pagrindinių „Mažeikių naftos“ dovanotojų „Williams“
aferistams – Andrius Kubilus atvirai paskelbė, kad ne tik V. Čmilytė-Nielsen pakeis G. Nausėdą Respublikos Prezidento kėdėje, bet ir tai, kad Ingridos Šimonytės vadovaujama Vyriausybė mus valdys dvi kadencijas! 

2009 m. kitas „Williams“ aferos aptarnautojų Vytautas Landsbergis Respublikos Prezidente pasiūlė Dalią Grybauskaitę, kurios oficiali Lietuvos Prezidentės biografija buvo ne kartą keičiama, o 2015 m. paaiškėjo, kad duomenys apie Dalią Grybauskaitę iki šiol yra Rusijos Federacijos valstybės paslaptis. 

Todėl Referendumo iniciatyvinės grupės nariai signatarai Audrius Butkevičius, Bronislovas Genzelis, Eimantas Grakauskas, Egidijus Klumbys ir Zigmas Vaišvila kreipėsi į V. Čmilytė-Nielsen dėl paaiškinimų apie
Seimo neveikimą dėl referendumo iniciatyvos, nepaskelbimo apie įregistruotą referendumo iniciatyvą ir dėl išsamios Seimo Pirmininkės biografijos paskelbimo, pateikiant ir informaciją apie jos tėvo ir senelio karinės
tarnybos ir/ar tarnybos specialiosiose tarnybose aplinkybes. 

Tautieti, negi TU nusipelnei tokios nepagarbos ir atvirtos patyčios iš Tavęs ir Tavo šeimos!? 

Negi taikstysies su tuo, kas vyksta, ir nuolankiai pasiduosi šiems nebesivaldantiems, arogancija trykštantiems veidmainiams ir demagogams!?
LIETUVOS PILIETI, ar TU jau pasirašei už REFERENDUMĄ!? 

Lapkričio 12 d. Vyriausioji rinkimų komisija Referendumo iniciatyvinei grupei išdavė papildomus 4000 lapų piliečių parašams rinkti dėl privalomo referendumo dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo, kad referendumui inicijuoti reikėtų ne 300000, o tik 100000 piliečių parašų. 

Mielieji, atėjo šaltas metas, siūlykite patalpas, buveines ir kitas vietas po stogu, kur kiekvienas norintis nepasiduoti galėtų pasirašyti už Referendumą kiekviename mieste ir miestelyje! 

Tai mūsų visų kova už išlikimą jau ir fizine prasme.

Pasirašymas elektroniniu būdu: 

https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti
Referendumo banko sąskaita:
Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas.
SVARBU!!!
Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui.
Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų;
Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m.
– 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*
* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas.
Draudžiamos juridinių asmenų aukos!
Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.

info@ltreferendumas.lt , www.ltreferendumas.lt , www.lietuvosvisuomenestaryba.lt

2021 m. lapkričio 15 d. Vilnius