Aktualijos

REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS PRANEŠIMAS SPAUDAI

Written by Redakcija · 2 min read

info@ltreferendumas.lt , www.ltreferendumas.lt
Įtampa dėl referendumo iniciatyvos likimo
2022 m. sausio 18 d. Vilnius

2022 m. sausio 21 d. – paskutinė 2021-06-29 d. VRK įregistruotos piliečių referendumo iniciatyvos vykdymo
diena. Taip nustatė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021-07-14 sprendimu, kuriuo buvo
panaikintas VRK 2021-07-01 sprendimas nevykdyti šią pačios VRK įregistruotos piliečių iniciatyvos dėl
Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo, kad referendumui inicijuoti pakaktų ne 300000, o tik 100000
tam pritariančių piliečių parašų.

2022 m. sausio 18 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinės mūsų skundą dėl VRK 2022-01-
03 d. atsisakymo pratęsti šią referendumo iniciatyvą. Teismas, priimdamas šį skundą nagrinėjimui, nutartimi
nustatė, kad tuo atveju, jei iš dalies ar visiškai bus tenkintas referendumo iniciatyvinės grupės skundas, o
teismo sprendimas bus priimtas po 2022 m. sausio 21 d., sprendimu teismas nustatys ir šios referendumo
iniciatyvos tęstinumą.


Ši referendumo iniciatyva vykdoma ypatingomis sąlygomis. Seimui iki šiol neįvykžius 2020-07-30
Konstitucinio Teismo sprendimo, teismo nuomone, Lietuvoje nebegalioja jokios redakcijos Referendumo
įstatymas. Dėl tokio nesąžiningo Seimo neveikimo ir noro atimti iš Tautos konstitucinę teisę į referendumo
iniciatyvas, netinkamo VRK veikimo, beveik visus sprendimus d4l šios iniciatyvos vykdymo VRK priimdavo tik
teismo įpareigota.


Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė istorinius sprendimus, kuriais teismas, gindamas
konstitucines piliečių teises, tiesiogiai pritaikė pačią Konstituciją ir galiojančių įstatymų analogiją. Tai
išskirtinės svarbos įvykis, sudarant precedentą konstitucinių piliečių teisių gynimui, kai nėra įstatymo ar
valdžios institucijos netinkamai veikia. Atnaujinus šios administracinės bylos nagrinėjimą, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2021-10-20 nutartimi nustatė dar ir kitą
išskirtinės svarbos teisinį argumentą dėl pažeistų piliečių teisių ginimo – Lietuvoje per daugiau kaip 30 metų
susiklostė teisinė referendumo tradicija, kurią privalo visi gerbti ir vykdyti. Taip pat ir valstybės institucijos.
Tačiau viskas turi savo kainą. Pusė teismo nustatyto 6 mėnesių laikotarpio piliečių parašams rinkti buvo
prarasta dėl ginčų teisme dėl šios referendimo iniciatyvos apgynimo. Tik teismo įpareigota VRK priėmė
sprendimus dėl LRT eterio suteikimo šiai iniciatyvai pristatyti. Ginčai teisme tebevyksta ir dėl užsienyje
gyvenančių Lietuvos piliečių teisių pasirašyti už šią iniciatyvą, dėl netinkamai vykdomo pasirašymo už šią
iniciatyvą elektroniniu būdu, kitų netinkamo šios referendumo iniciatyvos vykdymo faktų.


Todėl nenuleiskime rankų ir nepasiduokime. 1991 m. sausyje ir 1991 m. vasario 9 d. referendume tik drauge
apgynėme valstybę ir Tautos teises į šią valstybę, pasiekėme jos tarptautinį pripažinimą.


Sausio 13-ąją Lietuvos valdžia Vytauto Landsbergio lūpomis išvadino Lietuvos piliečius „fašistais ir
jedinstvininkais“. Iš baimės. Nes ir jie žino, kad Lietuvos piliečiai turi teisę ir pareigą ne tik sakyti savo
nuomonę, bet ir ginti valstybę nuo atvirai Lietuvos Konstituciją pažeidžiančios valdžios.


Šiai valdžiai didžiulę baimę kelia ir ši referendumo iniciatyva. Nes tai yra Konstitucijos ginamas Tautos
įrankis valdžiai nurodyti jos vietą. Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen tik 2021-11-25 d. įvykdė savo
pareigą Seimo plenariniame posėdyje paskelbti apie šią piliečių iniciatyvą.


Tad nelaukime malonių iš šios valdžios. Ji – ne Lietuvos žmonių valdžia, nes ji tyčiojasi iš Lietuvos piliečių,
nesupranta, kad be žmonių ji nėra mūsų valdžia. Atsakykime jai pasirašymu už šią referendumo iniciatyvą.
Dar yra laiko, dar vyksta ginčai teisme dėl šios piliečių iniciatyvos pratęsimo.
Pasirašyti galite ir elektroniniu būdu:
https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti
DĖKOJAME Jums už buvimą drauge, buvimą vienminčiais. LAIMĖSIME tik DRAUGE!