Aktualijos

Remigijus Šimašius žino kokių lentų/lentelių reikia Vilniui

Written by Redakcija · 1 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 13 metų                                 

  1. e. p. LR Krašto apsaugos ministrui Juozui Olekui
  2. e. p. LR Švietimo ir mokslo ministrei Audronei Pitrėnienei
  3. e. p. LR Kultūros ministrui Šarūnui Biručiui

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriui Mindaugui Kvietkauskui Vilniaus  merui Remigijui Šimašiui 

Kultūros paveldo departamento   prie Kultūros ministerijos direktorei Dianai Varnaitei

Vilniaus savivaldybės tarybos nariams

Žiniasklaidai                          

 P A R E I Š K I M A S

Remigijus Šimašius žino kokių lentų/lentelių reikia Vilniui 

                                                      Vilnius,  2016-11-16

2015-08-05 eilei Lietuvos, tame tarpe ir Vilniaus miesto savivaldybei, rašėme laišką „Dėl Jono Noreikos – Generolo Vėtros niekinimo“. Laiško pabaigoje rašėme: „ … Siūlome nuimti atminimo lentą (lietuvių ir rusų kalba) Jono Noreikos – Generolo Vėtros išdavikei poetei Valerijai Valsiūnienei, esančią prie namo  Vilniuje Vytauto gatvė Nr. 3.

Papildomai informuojame, kad poetė V. Valsiūnienė buvo KGB agentė slapyvardžiu ,,Oras“. Jos dėka buvo sunaikinta Lietuvių Tautinės Tarybos vadovybė Vilniuje  ir apie 40 žmonių buvo nuteisti, o  Jonas Noreika – Generolas Vėtra ir Zigmas Šerkšnas – Laukaitis buvo sušaudyti … “.

2015-11-30 Kultūros paveldo departamento    prie Kultūros ministerijos direktorė D. Varnaitė Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybai ir kopiją Vilniaus miesto savivaldybei laiške „Dėl atminimo lentos Valerijai Valsiūnienei nuėmimo“ Nr. (9.51)2-2771 rašė: „ … Kultūros paveldo departamentas pritaria siūlymui nukabinti nuo namo Vytauto g. 3 Vilniuje atminimo lentą KGB agentei, išdavikei Valerijai Valsiūnienei, tačiau negali to padaryti, nes atminimo lentų uždėjimas bei nukabinimas yra Vilniaus savivaldybės kompetencija“.

Greitai sueis metai, tačiau lenta KGB agentei, išdavikei V. Valsiūnienei tebekabo. Susidaro nuomonė, kad Vilniaus merui reikalinga lenta Lietuvos žmonių naikintojams propaguoti.

Per tą laiką Vilniaus meras R. Šimašius sugalvojo naujadarus –  iškabinėti lenteles nevalstybine kalba ant įvairių gatvių.

Manome, kad Vilniaus meras yra labai tolerantiškas  lentoms ir lentelėms ir turbūt reikėtų tai suprasti kaip R. Šimašiaus politinę investiciją.

Prašome rašant ir ypatingai mokymo priemonėse apie V. Valsiūnienę skelbti informaciją kaip mūsų pateikta antroje pastraipoje.

Prašome  skubiai nuimti lentą Jono Noreikos – Generolo Vėtros išdavikei, KGB agentei  V. Valsiūnienei, esančią prie namo  Vilniuje Vytauto gatvė Nr. 3.

   Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius

Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis

Atsakingasis sekretorius   A. Budriūnas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, R. Arutiunianas, V. Augustinas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas,   J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas,  K. Milius,   J. Parnarauskas,  G. Rotomskienė,   P. Sakalauskas,  M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  E. Švedienė, A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius +370 5 231 8111 , G. Adomaitis +370 611 30131 Adresas korespondencijai Balsių 59. LT-08400, Vilnius

  1. p. vilnius@sajudis.com      www.sajudis.com