Aktualijos

Rengiamas FORUMAS MŪSŲ VALSTYBĖS TIKSLAS

Written by admin · 2 min read

Gegužės 7 d. įvyko Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų, pasirašiusių Kreipimąsi Vardan Lietuvos, spaudos konferencija Seime „Forumas MŪSŲ VALSTYBĖS TIKSLAS“.

Spaudos konferencijoje Kreipimosi Vardan Lietuvos iniciatoriai pristatė visuomenei šį Kvietimą pasirašiusiųjų, Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narių 2015 m. gegužės 30 dieną organizuojamą Forumą MŪSŲ VALSTYBĖS TIKSLAS.

Įsibėgėjant globalizmo ir neoliberalizmo ženklais pažymėtam XXI amžiui ir praėjus dvidešimtpenkeriems metams po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, būtina iš esmės permąstyti valstybės ir tautos politinį santykį, valdžios grandžių tarpusavio struktūrinį prasmingumą ir efektyvumą, jų paskirtį ir atsakomybę dėl Tautos ir valstybės ateities. Tai verčia daryti tiek dabartinė geopolitinė situacija Europoje, tiek spartėjanti Europos Sąjungos ir globaliųjų politinių / ekonominių / socialinių procesų plėtra. Tautai, Valstybei ir jos valdžios institucijoms kyla nauji uždaviniai, kuriuos neatidėliotinai mes visi turime spręsti, prisiimdami atsakomybę už Tautos ir valstybės likimą.

1988–1990 metų Sąjūdžio pamatiniai principai – tiesa ir viešumas, racionalumas ir politinė etika, tikėjimas žmogumi ir Lietuva – gali ir turi tapti Forumo dalyvius siejančiąja gija. Piliečiai turi tikėti savo valstybės ateitimi, o teisė ir teisėsauga Lietuvoje – ginti pilietį. Lietuva turi tapti valstybe, kurioje geriausia ir saugiausia gyventi tą valstybę ir jos ateitį kuriančiai Tautai.

Signatarų Kreipimąsi vardan Lietuvos pasirašiusieji, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai, kviečia 2015 m. gegužės 30 d. į Forumą Mūsų valstybės tikslas. Tartis dėl Tautos ir valstybės likimo kviečiame Lietuvos Respublikos Prezidentę, Seimo vadovus, Vyriausybės narius.

Siūlomos pranešimų ir diskusijų temos:

1. Lietuvos valstybingumo ir Tautos išlikimo užtikrinimo garantijos Lietuvai stojant į globalias valdymo struktūras, de jure ir de facto siaurinančias Tautos suvereniteto teises. Tautos referendumo, šalies konstitucinės sąrangos ir teisės, teisėsaugos, viešojo nacionalinio intereso ir viešosios nuomonės vieta šiuose procesuose.

2. Tautos – valstybės suvereno – konstitucinių teisių užtikrinimas ir gynimas šiandieninėje visuomenėje. Tautos dvasinių, moralinių ir intelektualinių galių ugdymo galimybės. Lietuvos nacionalinės kultūros ir švietimo politika (nutautinimo, išvalstybinimo, vesternizacijos) globalioje XXI amžiaus tikrovėje. Visapusiško nacionalinio, patriotinio ir pilietinio šalies gyventojų ugdymo uždaviniai ir perspektyvos.

3. Pilietiškumo, pareigos rūpintis krašto gynybos ir nacionalinio saugumo reikalais ugdymo problemos, piliečių ir valstybės institucijų nepasirengimas ir nerengimas ginti Lietuvos valstybės ir jos nacionalinių interesų. Istorinio precedento neturinti emigracija, šalies demografinė krizė, tautos fizinis nykimas, moralinis sugniužimas ir jo toleravimas. Nacionalinės ekonomikos ir monetarinės-finansinės politikos svertai bei galimybės plėtoti tautos ūkio vystymą ir socialinę pažangą įstojus į euro zoną.

Lietuvos Respublikos Prezidentė kviečiama kalbėti pirmąja diskusijų tema.
Lietuvos Respublikos Seimo vadovai kviečiami kalbėti antrąja tema.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vadovas kviečiamas kalbėti trečiąja tema.

Forumas, siejamas su Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio įkūrimo metinėmis, įvyks 2015 m. gegužės 30 d. 10 val. Lietuvos mokslų akademijos didžiojoje konferencijų salėje, Gedimino pr. 3 Vilniuje. Pranešėjams skiriamos 25 min., visuomenės atstovams – 15 min. 

Dr. Zigmas Vaišvila
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės narys
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras

Akad. Eugenijus Jovaiša
Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininko pavaduotojas