Šalis, kurioje gyvename

Lietuviškos kultūros pristatymo Čikagoje klausimai aptarti su miesto kultūros komisare

Written by admin · 48 sec read

Šių metų balandžio 30 d. LR generalinis konsulas Marijus Gudynas ir dešimtosios Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės meno vadovas Darius Polikaitis susitiko su Čikagos miesto komisare kultūrai ir ypatingiems renginiams Michelle T. Boone bei aptarė bendradarbiavimo pristatant lietuvišką kultūrą miesto gyventojams ir svečiams galimybes.


 

Generalinis konsulas M. Gudynas informavo komisarę apie Čikagos apylinkėse gyvenančią šimtatūkstantinę lietuvių bendruomenę bei jos aktyvumą kultūrinėje srityje – didelę muzikos, šokio, dainos, teatro ir kitų meno šakų organizacijų įvairovę bei rengiamų kultūros renginių gausą, o taip pat apie generalinio konsulato vykdomą veiklą, pristatant menininkus iš Lietuvos. Vėliau kalbėta apie didžiausią šių metų lietuvišką renginį Čikagoje – dešimtąją Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventę, kuri vyks liepos 5 d. Ilinojaus universiteto Čikagoje paviljone (UIC Pavilion). Plačiau šventę pristatė jos meno vadovas Darius Polikaitis, tartasi, kaip kuo plačiau paviešinti informaciją apie neeilinį renginį miesto gyventojams, ir komisarei Michelle T. Boone įteiktas kvietimas būti  Dainų šventės garbės viešnia.

Michelle T. Boone susidomėjo lietuviška kultūrine veikla Čikagoje bei suteikė svarbios informacijos apie galimybes pasinaudoti miesto turimomis priemonėmis įgyvendinant įvairius projektus.
 
Nuotraukoje (iš dešinės) generalinis konsulas M. Gudynas, komisarė M. Boone ir X Dainų šventės meno vadovas D. Polikaitis (fot. A. Vertelkaitė)