Aktualijos

Renkami parašai dėl skubotai priimtų pabėgėlių įstatymo pataisų atšaukimo

Written by Redakcija · 1 min read

Parašų rinkimo iniciatyvos autoriai siekia atšaukti skubotai priimtas ,, UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES ĮSTATYMAS” pataisas, o ne panaikinti nežinomą ,,pabėgėlių perkėlimą į Lietuvą įteisinusį įstatymą”. Jokio ,,pabėgėlių perkėlimo į Lietuvą įstatymo” nėra. Yra puikiai veikęs ,,UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES ĮSTATYMAS”

Tačiau PRIIMTOS ŠIO ĮSTATYMO PATAISOS sukūrė teisinį pagrindą nelegalių imigrantų pabėgėlių perkėlimui į Lietuvą.  

Štai tik kelios iš daugelio šio patobulinto įstatymo nuostatų, kurias greitai pasirašė ir Prezidentė.

2015m. lapkričio 26 d. Seimas nusprendė, kad:

-nelegalai gali sakyti netiesą ir įteisino visų nelegalų priėmimą, kurie tik pareikš  tokį norą:

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

  1. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio I dalį:
  1. Akivaizdžiai nepagrįstas prašymas suteikti prieglobstį – užsieniečio prašymas suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, kuriame akivaizdžiai nėra persekiojimo pavojaus kilmės valstybėje pagrindimo arba kuris yra paremtas apgaule, arba piktnaudžiaujama prieglobsčio suteikimo tvarka ir kuris dėl minėtų priežasčių akivaizdžiai neatitinka šiame Įstatyme nustatytų kriterijų suteikti prieglobstį Lietuvos respublikoje. 

Ši dalis keičiama taip:

– laisvė be leidimo keliauti kur nori, suteikiama net pabėgėlių priėmimo centrų pažeidėjams (34 str. 84 str. pakeitimas);

–  Jungtinėms Tautoms pateikti informaciją apie nelegalus įsipareigojame tik gavę nelegalų sutikimą (38 str. 91 str. pakeitimas);

– nelegalams atvykti į Lietuvą daugiau nebedraudžiama: nori nelegalas – neteisėtai atvyksta į Lietuvą, nori – neteisėtai išvyksta (54 straipsnis. 135 str. pakeitimas).

 Dėl to pilietinės iniciatyvos autoriai siekia, kad šios žalingos įstatymo pataisos būtų atšauktos ir galiotų iki tol sėkmingai veikęs ,,UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES ĮSTATYMAS”. 

Pasirašant turėti galiojantį LR dokumentą: pasą  arba ID kortelę. Jūs galite pasirašyti:

Penktadienį, kovo 11 d. PLC, Lemonte nuo 6:30 v.v.iki 8:00 v.v.

Šeštadienį, kovo 12 d., Čikagos Jaunimo centre nuo 12 v.p.p. – 2:00 v.p.p.

Sekmadienį, kovo 13 d., po Šv. Mišių Marquette Park  parapijos salėje.

Penktadienį, kovo 18 d. PLC, Lemonte nuo 6:30 v.v.iki 8:00 v.v.

Šeštadienį,  kovo 19 d., PLC nuo 12:30 v.p.p. – 2 v.p.p.

Sekmadienį, kovo 20 d., PLC po šv. Mišių.

Penktadienį, kovo 25 d. PLC, Lemonte nuo 6:30 v.v.iki 8:00 v.v.

Parašus JAV renka JAV lietuvių visuomeninis komitetas ,,Už dvigubą pilietybę”.