Aktualijos

Rezoliucija dėl LGL veiklos

Written by admin · 2 min read

Lietuvos Respublikos Prezidentei D.GRYBAUSKAITEI
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui V.GEDVILUI
Lietuvos Respublikos  Ministrui Pirmininkui A.BUTKEVIČIUI

R E Z O L I U C I J A dėl LGL veiklos

Mes, grupė Signatarų, Seimo narių, Europarlamentarų bei politikų ir visuomenės veikėjų, esame pasipiktinę dėl “Lietuvos Gėjų lygos”(LGL) neteisėtos veiklos bei užsienio valstybių kišimosi į  Lietuvos Respublikos vidaus reikalus, pažeidžiant Konstituciją, įstatymus ir niekinant mūsų tautines vertybes.

 

Konkrečiai: LGL vykdo neteisėtą veiklą, nes ji įregistruota kaip visuomeninė organizacija, o užsiiminėja politika, organizuodama gėjų eitynes su Seimo nariais, užsienio šalių  politikų dalyvavimu bei jų materialine pagalba.
Asociacija LGL jos gaunamą  Lietuvos valstybės ir Europos sąjungos paramą naudoja ne visuomeninei, o politinei veiklai, kuria užsiimti ši asociacija neturi teisės nei savo įstatų, nei Lietuvos įstatymų pagrindu, reiškia šios lėšos naudojamos ne pagal paskirtį.
Pažeidžiant Diplomatinį protokolą, šioje  LGL  organizuotoje mūsų Valstybės vidaus politinėje akcijoje dalyvavo Ispanijos, Nyderlandų, Švedijos ambasadoriai ir kitų ambasadų atstovai, kurių saugumą turėjo užtikrinti  Lietuvos Vadovybės apsaugos departamentas. Maža to, akcijoje dalyvavo užsienio šalių Europos Parlamento nariai, Tarptautinių organizacijų atstovai bei Švedijos  Europos sąjungos reikalų ministrė Brigita Ohlsson, kuri pasisakė ir mitinge Lukiškių aikštėje, o išvakarėse viešai tai politiškai komentavo.
Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia užsienio fiziniams ir juridiniams asmenims finansuoti ir vykdyti politinę veiklą valstybėje. Tokiu būdu atvirai ir šiurkščiai pažeisti politinės veiklos finansavimą reglamentuojantys Respublikos įstatymai bei  asociacijos LGL įstatai.
Kreipiamės į Prezidentę, Vyriausybę ir Generalinę prokuratūrą, prašydami patikrinti nurodytas “LGL” veikas, o , pasitvirtinus faktams, įstatymų nustatyta tvarka:
išregistruoti asociaciją “LGL” ( kodas 291902980, adresu J.Basanavičiaus g. 18, Vilniuje) dėl  neteisėtai vykdomos politinės veiklos;
nutraukti asociacijos LGL finansavimą Lietuvos ir Europos sąjungos lėšomis, o taip pat susigrąžinti iš šios visuomeninės organizacijos jai jau paskirtas lėšas;
renginio 2013-07-27 d. Vilniuje saugumo užtikrinimo ir kitas išlaidas turi padengti asociacija LGL, nes sankcionuotas buvo  ne politinis renginys, o visuomeninis, todėl  ne pagal  paskirtį panaudotas lėšas turi dengti renginio organizatorius;
įpareigoti Generalinę prokuratūrą: 1) pradėti ikiteisminį tyrimą dėl neteisėtos juridinio asmens LGL veiklos, galimai neteisėto tikslinės paramos panaudojimo ne pagal paskirtį ir politinės veiklos finansavimo iš užsienio ( LR BK 203str., 206 str., 226 str., 227 str. ir kt.), 2) taip pat dėl šios asociacijos vadovo V. Simonko baudžiamosios atsakomybės, dėl galimo piktnaudžiaimo pareigomis ( LR BK 228 str.). 3). Ištirti akivaizdžiai provokacinio pobūdžio renginio aplinkybes, atkreipiant dėmesį į tai, kad LGL sąmoningai ir tyčia suklaidino Vilniaus m. Savivaldybės administraciją ir teismus, slėpdami  informaciją, kad tai bus politinis renginys;
įpareigoti Užsienio reikalų ministeriją pranešti užsienio ambasadoms, kad jos atliko veikas,
nesuderinamas su užsienio diplomatinių atstovybių statusu ir mūsų įstatymais, pareiškiant joms dėl to protesto notas;
informuoti Švedijos vyriausybei adresuotoje notoje apie diplomatinį statusą ir Lietuvos įstatymus  pažeidusią ministrę Brigitą Ohlsson;
išsiųsti iš Lietuvos Respublikos šias neteisėtas veikas atlikusių užsienio diplomatinių atstovybių darbuotojus, Europarlamentarus, politikus ir visuomenines organizacijas.

Signatarai,  Seimo nariai,              
Europarlamentarai,      
Visuomeninės organizacijos