Aktualijos

RINKIMAI Į LR SEIMĄ (papildyta)

Written by admin · 13 min read

Ilgokai gyvenęs JAV, Gediminas Kairys, sugrįžęs į Lietuvą, įsijungė į rinkiminę kampaniją. Jis rašo:

“Buvau Drąsos kelio partijos stebėtoju vienoje Kauno  rinkiminių  apylinkių. Aš –  patvorinis  ir  tuo didžiuojuosi!”

Š.m. gegužės  18 d., Gediminas dalyvavo ,,Tylioje akcijoje” dėl Garliavos mergaitės Lemonte, IL (“susitikimas” su LR Prezidente), protesto akcijoje Čikagos Daley Plaza’oje (nuotr. kairėje)

-.-.-.-.-.-.-.

Petras Mureikia iš Panevėžio praneša:

Balsavau savo apylinkėje apie 12.20 val.  Eilėje laukiau apie 20-30 min. Kaip niekad atėjo daug žmonių. Klausimas: ar tai sutapimas, kad dauguma nori ateiti tuo pačiu laiku, ar tikrai žmonės nori pareikšti savo nuomonę dėl dabartinės valdžios NEĮGALUMO!!!???

Fotografavau rinkimų salėje (išskyrus tas vietas, kur vyksta biuletenių žymėjimas). Staiga prie manęs pribėgo rinkimų komisijos sekretorė ir išpoškino – kodėl aš fotografuoju? Atsakiau, kad įstatymas to nedraudžia, svarbu netrukdyti rinkimų komisijos darbui, na ir negalima fotografuoti tą rinkimų proceso dalį kada rinkėjas slaptu balsavimu žymi biuletenius.
Pakeliui į namus sutikdavau savo pažįstamus ir visi jie tepasakė, kad nori naujos valdžios, nes ši stovi jiems skersai gerklės. Už ką jie konkrečiai balsuos  nesakė, bet aš jų ir neklausiau, jų (rinkėjų) veiduose matyti didžiulis nepasitenkinimas dabartine situacija Lietuvoje!!!
Tikiu, kad dabartinė valdžia tikisi išsilaikyti valdžioje tik dėka savo fanatiškai nusiteikusių balsuotojų.  Kuo tai baigsis, parodys artimiausia ateitis.

TENUGALI  TEISINGUMAS  IR GERI ŽMONIŲ LŪKESČIAI !!!ALELIUJA!!!
Panevėžys 2012.10.14.

Seimo nario Gintaro Songailos Pranešimas spaudai

Dėl šiurkščių pažeidimų Visagino-Zarasų apygardoje Nr. 52 Tautininkų sąjunga įteikė protestą Vyriausiajai rinkimų komisijai. Įžūlus „bambalinis“ balsavimas Zarasuose jau tęsiasi trečią dieną. Mūsų duomenimis, jokie apygardos komisijos kreipimaisi į policiją, VRK nepadėjo ir nepadeda iki šiol. Fiksuoti pažeidimai, išnagrinėti skundai. Tačiau VRK ir kitų atsakingų institucijų abejingumas stebina.

Šių įvykių herojus – Darbo partijos iškeltas kandidatas į Seimo narius tūlas Podolskis savo stilių demonstruoja jau beveik visą mėnesį, kai dalino dovanėles rinkėjams. Net žurnalistų fiksuoti faktai nepadėjo – VRK praeitą penktadienį atmetė apygardinės komisijos išvadą apie pažeidimus, net nenurodydama ką apygardos komisija padarė negerai. 

Iš Zarasų-Visagino apygardos gyventojų mus pasiekia anoniminiai pranešimai, kad tokiu pat stiliumi didesnėse apygardos gyvenvietėse planuojama „balsuoti“ ir toliau, numatomos šio proceso vietos ir pan. Įdomu, ar kas nors sustabdys šį procesą, ar tyčiojimasis iš valstybės tęsis toliau.   

Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į Apygardos komisijos pirmininkę Daivą Kelečienę tel. 861120732

Seimo nario Gintaro Songailos Pranešimas žiniasklaidai

Apie balsų pirkimą ir kitus nusikaltimus Jurbarko rinkimų apygardoje 

Po skandalingų įvykių Šilutės-Pagėgių rinkimų apygardoje vakar paaiškėjo nauji konkretūs faktai dėl balsų pirkimo Jurbarko rinkimų apygardoje. Šį kartą nusikalstamas technologijas galimai naudojo ne dažniausiai tokiais atvejai minimos Darbo, Tvarkos ir teisingumo bei Lenkų rinkimų akcijos partijos. Tai reiškia, kad valstybinės valdžios grobimo reiškinys toliau plinta. Tą rodo ir dvigubai didesnis balsuotojų išankstiniame balsavime kiekis nei praėjusiuose Seimo rinkimuose. Panašūs reiškiniai buvo stebimi Vilniaus-Trakų, Tauragės, Zarasų-Ignalinos ir daugelyje kitų apygardų. 

Mūsų žiniomis, asocialių asmenų pirkimo ir vežimo iki pat balsavimo procesas Jurbarke yra nufilmuotas. Pateikti liudytojų parodymai, pateikti pareiškimai policijai, prokuratūrai ir Vyriausiajai rinkimų komisijai.

Jei norėsite daugiau konkrečios informacijos galite kreipti šiuo telefonu Jurbarke:

Česlovas Šlėgaitis –  +37069460416 

Gintaras Songaila, Tautininkų sąjungos pirmininkas
Nacionalinis susivienijimas “Už Lietuvą Lietuvoje”

VISI, KAM RŪPI LIETUVOS IŠLIKIMAS, DALYVAUKIME RINKIMUOSE Į LR SEIMĄ!  Illinois valstijoje: Lemonte galima balsuoti šeštadienį nuo 10.00 val. iki 4.00 val.  ir sekmadienį nuo 9.00 val. iki 12.00 val. LR Konsulate Čikagoje:sekmadienį ( spalio 14 d.) nuo 8.00 val. iki 12.00 val. Galima balsuoti ir LR Ambasadoje JAV Vašingtone: spalio 8-12 d. nuo 10:00 v.r. iki 12:00 v.p.p., nuo 2:00 v.p.p. iki 4:00 v.p.p.; 2012 m. spalio 14 d. nuo 7:00 v.r.  iki 1:00 v.p.p.; LR  Garbės Konsulate LA: spalio 13 d. nuo 10:00 v.r.iki 4:00 v.p.p.
NAUJAUSIOS ŽINIOS: SU GALIOJANČIU LR PILIEČIO PASU GALITE BALSUOTI NET JEI NEUŽSIREGISTRAVOTE IŠ ANKSTO. APIE TAI  antradienį, spalio 9 d.  LR  gen. konsulato Čikagoje darbuotoja  – VYR. RINKIMŲ KOMISIJOS PIRMININKĖ KRISTINA TAMOŠAITYTĖ  informavo ,,BIČIULYSTĖS“ vyr. redaktorę  LIGIJĄ TAUTKUVIENĘ (jos užklausimu).

Tik vienintelė iš kandidatuojančių į LR Seimą DRĄSOS KELIO PARTIJA ĮRAŠĖ Į PROGRAMĄ NUOSTATĄ  UŽ  DVIGUBĄ PILIETYBĘ.

NAUJAMIESČIO apylinkės kandidatai: I.DEGUTIENĖ, VYT. BOGUŠIS, A.LYDEKA balsuojant DĖL PREZIDENTĖS VETO  dvigubai pilietybei, susilaikė.

BALSAVIMO REZULTATAI: Tėvynės sąj.- Liet. Krikšč.- demokr. – iš  45 tik 6 už dvigubą pilietybę; Socialdemokratai- iš  22 – visi prieš dvigubą pilietybę; Liberalų sajūd.- iš 12 –  6 susilaikė (A.Lydeka jų tarpe) , 5 už;
Darbo partijos frakcija iš 10  visi prieš; Tautos prisikėlimo partija iš 12 visi prieš;
Krikščionių partijos frakcija iš 12 –  5 už, 5 susilaikė
Tvarka ir teisingumas iš 18 –  5už, 11 susilaikė, 2 prieš (A. Petkus ir O. Valiukevičiūtė)

-,-,-,-,-,-,-,-,-,

VRK leido “Drąsos keliui” filmuoti balsų skaičiavimą

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) nutarė neprieštarauti, kad Drąsos kelio partijos stebėtojai visose rinkimų apylinkėse filmuotų ir fotografuotų balsų skaičiavimo ir protokolų rašymo procesą.
 
Tuo pačiu atsakydama į šios partijos rinkimų štabo vadovo Valdo Vasiliausko paklausimą, Rinkimų komisija pabrėžė, kad filmavimas ir fotografavimas neturi trukdyti komisijos darbui.
 
Pasak V. Vasiliausko, jų kreipimąsi į VRK ir sumanymą filmuoti balsų skaičiavimo procesą paskatino pasikartojantys rinkimų pažeidimai.
 
“Žinių radijo” inf.

-,-,-,-,-,-,-,-,
Aš pasirašau!

Kai kurie žmonės būna tiesiog priblokšti. Jie negali patikėti, kad politikas neprašo jų parašo ar dar kažkokių papildomų duomenų. Jie ilgai žiūri į mane nustebę, kol supranta, kas iš tikrųjų vyksta.

„Čia aš dedu parašą, o ne jūs,“ – aiškinu. – „Aš tik prašau, kad jūs parneštumėte mano pasižadėjimą namo ir jeigu pasiūlymai jums tinka – balsuotumėt už mane. Jeigu aš būsiu išrinktas – jūs turėsite mano įdarbinimo sutartį. Raštišką! Ketverius metus aš būsiu priverstas vykdyti konkrečius įsipareigojimus savo darbdaviui, tai yra jums.“

Ir jeigu aš nevykdysiu to, ką esu pažadėjęs – darbdavys galės mane atleisti. Toks yra vienas iš sutarties punktų. Aš pasirašau, kad sulaužęs sutartį privalėsiu pats atsistatydinti iš Seimo narių.

Ar čia yra kokia apgaulės galimybė? Vargu. Surašyti įsipareigojimų punktai – pakankamai konkretūs. Taigi balsuodamas ar kaip kitaip elgdamasis ne pagal juos, būsiu lengvai atpažintas. Žurnalistai mane užpjaus, nes pasižadėjimo sutartis dalinu ir jiems.

Blogiausiu atveju kiekvienas pilietis, turintis su manimi tokią asmeninę sutartį, galės kreiptis ir į teismą. Manau, to neprireiks.

Kodėl sugalvojau tokį bent Lietuvoje negirdėtą dalyką? Yra net kelios rimtos priežastys. Visų pirma – didžiulis žmonių nepasitikėjimas politikų pažadais. Daug kartų apgauti ir išduoti, rinkėjai jau net nelabai domisi, kas ką geresnio gali pasiūlyti. Kas iš to? Juk vis tiek po rinkimų niekas nepasikeis. 

Todėl išgirdę, kad atsirado politikas, kuris nebijo pasirašyti po konkrečiu pasižadėjimu, kai kurie net nelabai gilinasi, kas žadama. Jiems svarbiausia – pats parašas. Imdamas iš manęs pasižadėjimo sutartį, žmogus pajunta gavęs į rankas tam tikrą kiekį realios politinės galios. Ir kas svarbiausia – ši galia nedings, nepraeis kartu su rinkimais. Žmogus pajunta tapęs piliečiu – savo šalies šeimininku. Nes nuo šiol jis turės savo atstovą valdžioje. Atstovą, kurį galės kontroliuoti. 

Kita paskata buvo mano asmeninė nuoskauda dėl lietuviškos žiniasklaidos primityvumo. Ištikimybė galios principu suformuotoms frakcijoms čia vis dar vertinama labiau nei ištikimybė kitiems principams. Taikymasis prie interesų grupės, o kartais tiesiog jos vado, pateikiama kaip vertybė didesnė nei bandymai elgtis pagal įsitikinimus ir sąžinę. Tokį požiūrį palaiko ir nemaža dalis angažuotų politologų.
 
Tad ką daryti? Mano pavyzdys – gana pamokomas. Nuo 1988 metų esu idėjinis, o kartais ir partinis krikščionis demokratas. Kai peržvelgiu senus savo tekstus, net stebiuosi, koks esu pastovus. Visą laiką esu tame pačiame idėjiniame sraute. Ir tai nesunku patikrinti.
 
Mano idėjinį nuoseklumą per ketverių metų kadenciją Seime geriausiai įrodo šiomis dienomis išleista knyga „POLITIKA MARO METU“ su mano tekstais bei platesne faktine medžiaga. Balsuodavau irgi nepažeisdamas savo esminių nuostatų. Tačiau kaip tik toks žmogus dabartinėje sistemoje tampa nepritapėliu. Bet ar tai jo kaltė?
 
Tautos prisikėlimo partijos programa nebuvo vien 10 Arūno Valinsko įsakymų. Nors taip neįvardyta, ji atitiko krikščioniškosios demokratijos kryptį. Juolab 2009 metų pradžioje pats vadovavau darbo grupei, kuri parengė išsamią partijos programą. Žinoma, ji niekam nebuvo įdomi.
 
O ji rėmėsi į tą patį vertybinį pagrindą, kaip ir dabartinė Drąsos kelio partijos programa. Tai – dar 1955 metais Antano Maceinos vadovaujamų išeivijos intelektualų parašyta programa būsimai laisvai Lietuvai „Į PILNUTINĘ DEMOKRATIJĄ“.

Taigi esu absoliučiai nuoseklus. Ir kaip tik dėl to – labiausiai pjaunamas.

Todėl ir šiuo požiūriu mano pasižadėjimas su parašu yra labai naudingas. Aš nepasižadu paklusti kokioms bebūtų galios grupuotėms. Aš paklusiu tik mūsų programinėms nuostatoms ir vykdysiu tik savo paties rinkimų pažadus.

Dabar, padėjęs parašą, aš net negalėsiu elgtis kaip nors kitaip. Tai garantija!

Ar to dar maža?

 Saulius Stoma
 Drąsos kelias.lt

-,-,-,-,-,-,-,-,

Kodėl taip pasielgiau?

Tiesioginėje LTV laidoje „LR Seimo rinkimai 2012” dalyvavo “Drąsos kelio“, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos ir taip vadinamo „Socialistinio liaudies fronto“ kandidatai. Jau laidos pradžioje „Drąsos kelias“ pareiškė, kad su paleckininkais nediskutuos, nes laiko juos kvislingų palikuonimis, kolaborantų struktūra, sukurta pagal FSB scenarijų, kurie apskritai neturėjo būti įleisti į Lietuvos politinį gyvenimą. Jos metu paleckininkų atstovas V. Bernatonis pareiškė „Lietuvos nusikaltėlis Nr.1 yra Vytautas Landsbergis, kurio nebaudžiamumas Lietuvoje skatino ir toliau vykdyti ardymo politiką. Ardymo politika yra tai, ką šiandien turi Lietuva. Nesusitvarkęs su valstybės valdymu suprato, pajutęs žmonių nepasitenkinimą, kad gerai nesibaigs, ir jis gali neišlikt valdžioj. Todėl jis išprovokavo, aš buvau tų įvykių liudininkas, kruvinas žudynes Sausio 13-ąją 1991 metais“. Kadangi laidos vedėjas nenutraukė šios įžūlios provokacijos, o leistis į diskusijas būtų žema, beliko atsakyti protesto veiksmu – sudaužyti stiklinę į grindis.

Mano poelgis nebuvo emocinis, o adekvatus ir sąmoningas atsakas į iššūkį, atsakas tiems, kurie įžeidė Sausio 13 aukų atminimą ir apjuodino valstybės vadovą. Esu tų tragiškų istorinių įvykių dalyvis, Garbės savanoris, todėl kitaip pasielgti negalėjau. 

Apgailestauju, kad atšokusi stiklo šukė sužeidė laidos dalyvės iš LLRA pirštą. Po laidos jos dar kartą atsiprašiau, ji atsakė nepykstanti.

Algirdas Patackas

-,-,-,-,-,-,-,-

Kada tauta praregės arba kam skambina varpai

Taip ir norisi paklausti Seimo pirmininkės – kokius sunkumus ir kada įveikėme?
Šį pavasarį Seimo pirmininkė Irena Degutienė vienai negausiai auditorijai atskleidė baisius dalykus, kuriuos išgirdęs kiekvienas lietuvis privalėtų dar kartą – kaip Sausio 13-osios dienomis – stoti ginti savo ir savo Tėvynės laisvės. Ji kalbėjo ne iš nuogirdų, o apie tai, ką žino, būdama antruoju asmeniu valstybėje.

Valstybė – atvirai pasakojo I. Degutienė – didžiuliu tempu mutuoja į autoritarinį Aleksandro Lukašenkos tipo režimą. Seimas yra bejėgis ir virtęs apgailėtina dekoracija, kuri tik pridengia faktą, kad šalyje, vadinamoje parlamentine respublika, viskas valdoma komandomis iš “Baltųjų rūmų” – prezidentūros. Joms – o ne įstatymams – paklūsta Generalinė prokuratūra (GP), Valstybės saugumo departamentas (VSD), teismai. VSD naudojamas kaip įrankis, įtvirtinant šią antikonstitucinę galią, ir veikia prieš savo valstybės piliečius.
 
Seimo nariai, kuriuos renkame kaip laisvus savo atstovus, yra įbauginti ir sekami. Sekama ne tik pati Seimo pirmininkė, bet ir jos garbaus amžiaus motina, sesuo, dukra, pusbrolis. Tai daroma demonstratyviai, siekiant priversti paklusti. Sekamas ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas. Baisiausia, kad tuo užsiima ne kokios nors priešiškos valstybės šnipai, bet VSD, kurio veikla yra visiškai nekontroliuojama.
 
Žmonės, su kuriais I. Degutienė pasidalino šiomis žiniomis apie demokratinėje valstybėje neįsivaizduojamus dalykus, ragino ją viešai kreiptis į tautą ir pasakyti piliečiams tiesą apie padėtį šalyje. Juk turime teisę žinoti, kad institucijos ir pareigūnai, privalantys tarnauti tautos interesams, juos pamina ir griauna konstitucinę mūsų valstybės sąrangą.
 
Deja, Seimo pirmininkė ir viena iš konservatorių partijos lyderių pasirinko tylėti. Ekspertai.eu mano, kad ši tyla yra ne tik negarbinga, bet ir nusikalstama. Ji dar kartą liudija, kad biudžetinės partijos yra galutinai užvaldytos antivalstybinių interesų ir nepajėgios atstovauti tautai net ir tada, kai kyla grėsmė jos laisvei ir demokratinei Lietuvos Respublikos santvarkai.
 
Skelbiame kelis fragmentus iš I. Degutienės pasakojimo, kuriuo ji pati pabijojo pasidalinti su tauta. Susitikimas vyko Seimo pirmininkės kabinete parlamente. Kalba palikta autentiška, neredaguota.
 
“Kadangi aš jau ne pirmą kartą kalbu šiame kabinete laisvai, ir su jumis kalbėsiu laisvai, nors čia – perspėju – viskas yra pasiklausoma. Čia įžangai. Kai man aiškina, kad pagal institucijų konstitucinę sąrangą aš, kaip institucijos vadovas, esu antras žmogus <valstybėje – red. past.>, tai čia yra blefas. O dėl pasitikėjimo ar nepasitikėjimo generaliniu prokuroru, tai aš seniai esu praradusi bet kokią viltį. Iš tikrųjų tai, ko aš pati negaliu pasakyti, pasakė mano vyras <šį pavasarį Gediminas Degutis viename interviu pavadino VSD vadovą Gediminą Griną “gaidžio sindromą turinčiu generolu”, kuriuo manipuliuojama, ir sakė, kad VSD “užsiima žmonių kiršinimu, beprasmiu sekimu, beprasmiu telefonų pasiklausymu ir demokratijos žlugdymu”, – red. past.>.
 
Apžvalgininkai, aišku, pasakė – tai namuose su juo pasišneka, o jis čia visas ir išpūliavo. Tai taip, bet kada pas Seimo pirmininką ateina arogantiškas generalinis prokuroras, arba jeigu kvietiesi Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovą, ir jis atėjęs iš aukšto – ko tu, maždaug, iš manęs čia nori, tu man ne viršininkė ir pasakų nepasakok… Va yra vyrai su manimi dirbantys, jie yra liudininkai. Aišku, man užverda kraujas, tai ne tas žodis, ko aš čia jiems prišneku. Dėl to ir gaunu dabar bumerangu atgal, man tai čia viskas aišku <užsimenama apie skandalą, susijusį su I. Degutienės sūnumi: po “Snoro” nacionalizavimo socdemų lyderis Algirdas Butkevičius paskelbė, esą G. Degučio įmonė prieš pat banko uždarymą turimu indėliu padengė paskolą – red. past.>.
 
Iš pirmo žvilgsnio toks įspūdis susidaro, kaip jūs pasakėt – kad visuomenė nusivylė Tėvynės sąjunga, kiti nusivylė socialdemokratais. Bet esmė yra ne tame. Jeigu jūs visą tą eigą matytumėt, kaip vyko, pavyzdžiui, dėl pareigūnų atleidimo <kalbama apie Finansinių nusikaltimų tarnybos direktoriaus Vitalijaus Gailiaus ir jo pavaduotojo Vytauto Giržado atleidimą – red. past.>, ir kokie buvo daromi veiksmai – mūsų jie buvo sudėlioti vienokie, bet tu nueini į “Baltuosius rūmus” <prezidentūrą – red. past.> ir tu gyvenai šantaže.
 
Ir aš va Daliui esu sakiusi – nu kada mūsų tauta praregės. Ne čia veiksmas vyksta. Man didesnis rūpestis yra žinai kuo? Kad yra valstybės užvaldymas ir mes einam ne demokratiniu keliu, o Lukašenkos keliu. Autoritariniu keliu. Kada po vieną pasikviečia ir intrigas kuria – man sako ant Kubiliaus, Kubiliui ant manęs, trečiam dar ant kažko, supjudo tarpusavy. Labai geras metodas – skaldyk ir valdyk. Ir man atrodo, tas jau yra pasiekta. Normalioje demokratinėje valstybėje kur jūs matėte, kad jeigu premjeras nepasitiki ministru ir nuneša prezidentui, kad tu parašyk dekretą. Jai tik tiek ir reikia padaryti. Ir jinai sako – ne, aš čia politinių žaidimų nežaisiu. Kokie čia politiniai žaidimai, čia jokie ne politiniai žaidimai. Tai yra tiesiog elementarus nepasitikėjimas ministru. Todėl kad taip, mes patys kalti, per trejus metus užsileidome ant galvos. Tai čia irgi reikia savikritiškai pripažinti. Skambutis – padarykit tą, skambutis – padarykit tą. O mes kaip žiopliai viską darėm. Viską darėm. Kiek “veto” buvo, kurie buvo nu, tokie – sakykim, migloti. Bet kaip tu – panika Seime iš karto. Veto? Reikia pakeist! Ir tie patys žmonės, kurie prieš mėnesį balsavo vienaip, staiga balsuoja kitaip – šimtu aštuoniasdešimčia laipsnių. Visi gyvena bai-mė-je. Toliau. Kadangi aš esu nepaklusni – viešai, aišku, mes nesitaškom, tai būtų nenormalu, taškymasis viešas – bet kokios pasekmės? Aš jau nekalbu apie tai, kad čia klausosi – mano visos giminės klausosi. Iki mano senos motinos, kuriai yra aštuoniasdešimt penkeri metai.
 
– Taigi protestuot reikia prieš šitą!

Tai gerai, aš pasikviečiu tą patį VSD vadovą – mane atseit saugo. Yra valstybės pareigūnų apsauga… Tai ačiū Dievui, kad man proto užteko ne vieną VSD vadovą, o juos abu pasikviesti. Ir aš papasakoju apie savo seserį, kuri eiline pardavėja dirba. Nieko bendro su politika neturi. Arba mano motina, kuriai 85 metai. Pavyzdį jums papasakosiu. Mama su manimi gyvena. Grįžtu namo, ji virtuvėje kažkokias bulkaites lipdo. Ir mes su ja šnekamės, ką ji ten įdėjo… Staiga man telefono skambutis. Sesuo. Sako – viską girdėjau. Sakau – ką tu girdėjai? Sako – močiutė bulkučių keps ir tu taip džiaugiesi parėjus… Sakau – tai iš kur tu dabar?.. Sako – va tu ką tik grįžai, aš viską girdėjau. Aš tada pradedu žiūrėt – o ant stalo padėtas mano mamos mobilus telefonas… Tai pažiūrėkit, koks tinklas: mano mama pajungta, mano sesuo pajungta, kuriai net nesuskamba telefonas, o ji girdi mūsų pokalbį…
 
– Bet tai žioplumas jų…
 
Čia yra jų įžūlumas. Čia yra tipiškas kgb-istinis metodas man baimę įvaryti. Kad tu nustok, moterie, arba nešdinkis lauk. Dar geresnis atvejis. Mano dukra yra teisininkė, dirba Teisingumo ministerijoje. Bet ačiū Dievui, kad kabinete sėdi ne viena. Ji yra eilinė specialistė – sėdi trys. Padėtas, kaip ir visų, telefonas. Ir ji sako – staiga girdžiu iš savo telefono, be jokio skambučio, kaip mano pusbrolis kalbasi su savo dukra, kuri gyvena Briusely. Sako – mums žabtai nukrito visoms trims, ir nesuprantam, kaip čia taip gali atsitikti… Ir aš kaip dabar su jumis, pasikviečiu pareigūnus, kurie yra už tai atsakingi, ir viską jiems papasakoju. O žinot, koks man buvo atsakymas? Sako – tai kreipkitės į operatorių… Sako, jūsų mamos telefono koks operatorius? Sakau – atrodo, “Omnitelis”. O sesers? Sakau – nežinau, ar “Bitė”, ar “Omnitelis”… Tai tegu kreipiasi į operatorių… Palaukit, sakau, vyrai, taip kaip čia yra? Tai kokio velnio jūs mane saugojat? Namuose, sakau, prikišta visokių aparatų, aš neturiu jokios ramybės per jus, nes stebit mane kamerom iš visų kampų mūsų mylimam name, visas namas nuo manęs kenčia… ir jie sako, kad aš pati turiu aiškintis. Tai, sakau, viską panaikinkit, man jūs čia nereikalingi. Ir kaip jūs manot, kuo nors pasibaigė? Niekuo nepasibaigė. Čia yra patyčios. <…>
 
<…> ir kas įdomiausia, kad sekamas pats Anušausas. Tokią pat istoriją Anušauskas papasakojo. Tai ką kalbėti kitiems piliečiams Lietuvos, jeigu mes čia stebimi per padidinamą stiklą.”
 
Pokalbyje, kurio fragmentą ką tik perskaitėte, yra ir kitų pikantiškų detalių. Pavyzdžiui, kalbėta apie tai, kad iniciatyvas, kurios padėtų pertvarkyti teisėsaugą ir įgyvendinti slaptųjų tarnybų kontrolę, Seime blokuoja Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Stasys Šedbaras, kurio advokatų kontora yra sudariusi ilgalaikę sutartį su VSD.
 
Ir visa tai žinodama, I. Degutienė tyli. Ir vėl siūlo už ją balsuoti. Bet kokia prasmė balsuoti už asmenis, kurie net ir praregėję yra neįgalūs ką nors pakeisti?
 
Bičių avilyje, kai bitė motinėlė priperi per daug bičių – tranų, kurie bičių bendruomenėje atlieka motinėlės apvaisintojų vaidmenį, bitės – avilio sargybinės tranus žudo ir kartu su šiukšlėmis velka už avilio ribų. Tokios skerdynės būtinos avilio išlikimui.
 
Klausimas: kada Lietuvos avilio sargybiniai pradės VSD tranų skerdynes? Kitas klausimas: ar Lietuvos sargybiniai dar yra?
 
P. S. Nors ir žinodami apgailėtiną situaciją kriminalo užvaldytoje valstybėje, konservatoriai savo rinkėjus bando užliūliuoti štai tokiais demagoginiais reklaminiais video klipais, kuriuose I. Degutienė žvaliai postringauja apie pasiekimus, nė žodžiu neužsimindama apie gyvenimą “bai-mė-je”.

ekspertai.eu
-,-,-,-,-,-,-,-,-,

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos Kreipimasis į rinkėjus

Lietuvai ir pasauliui pasisekė, kad 1988 gimė Sąjūdis, kad  Sąjūdžio dvasią puoselėja daugybė Lietuvos žmonių, kad Sąjūdis atskleidžia blogio apraiškas  politikoje, kultūroje, švietime, socialiniame aprūpinime, ūkinėje veikloje ir kovoja prieš blogį.

Apie tai byloja Lietuvos Sąjūdžio Tarybos, miestų ir rajonų sąjūdininkų veikla. Tai liudija „Tremtinys“, „XXI amžius“, ELTA, „Varpas“, „Voruta“,  pasaulyje žinomi lietuviški leidiniai „Draugas“, „Bičiulystė“, Čikagos aidas“, bei kiti leidiniai. Tai viešina Lietuvos Sąjūdžio, Vilniaus, Kauno ir kitų miestų Sąjūdžio tarybų internetinės svetainės, Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės Sąjūdis, Katalikų Bažnyčia, „Vilnijos draugija“ ir daugybė kitų organizacijų Lietuvoje ir už jos ribų.

Artėja Seimo rinkimai. Sąjūdis visada kvietė atstatyti ir ginti Lietuvos Nepriklausomybę, kovoti už demokratiniais pagrindais valdomą Lietuvą, kovoti už žmogaus teises, garbę ir orumą.

Lietuvos  Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba kviečia balsuoti už partijų ir organizacijų sąrašus ir koalicijas, kurios nuo Nepriklausomybės atstatymo laikų siekė teisybės ir gerovės Lietuvoje, kurios vadovaujasi Sąjūdžio nuostatomis ir programomis, kurios savo darbais buvo kartu su Lietuvos žmonėmis. 

Kviečiame balsuoti už Lietuvos Sąjūdžio tarybos narius, kandidatuojančius visose rinkiminėse apygardose. Balsuojant reitinguoti asmenis kurie pripažįsta Sąjūdžio idėjas ir programines nuostatas.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas 

Tarybos nariai:
G. Adomaitis,  A. Akelaitis, A. Ambrazas, G. Araminaitė, K. Balčiūnas, A. Barysas, S. Boreika,  A. Budriūnas,  J. Česnavičius,  P. Dirsė,  S. Eidukonis, P. Girdzijauskas, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė,  L. Kerosierius, J. Kuoras,  S. Makauskienė,  A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius,     J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys,  R. Simonaitis,  A. Skaistys,  K. Staniulevičius, L. Šalavijienė, J. Šaulys,  L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Sąjūdis, Vilnius
A. Budriūnas,  tel. +370 673 95837, L. Kerosierius, tel. +370 5 231 8111,
P. Rutkauskas, tel. +370 699 37691,
 el.paštas: vilnius@sajudis.com        www.sajudis.com

Vilnius  2012 10 03

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-