Aktualijos

Rinkimės Tiesą ir Teisingumą

Written by admin · 8 min read

Dar kelios dienos ir  sužinosime rinkimų į LR Seimą rezultatus – už ką balsavome ir ką išrinkome. Tačiau prieš balsuojant, reitinguojant, dalis mūsų stabtels ir pagalvos – UŽ KĄ BALSUOTI?

Tikiu, ne vienas, gyvenantis  išeivijoje, nemąstydamas, nesvarstydamas balsavome tik už KONSERVATORIUS (TĖVYNĖS SĄJUNGĄ) ir jų junginį Krikščionis demokratus. Iki š.m kovo 23 d., jei dar kiek dvejojau, svarstydama už ar prieš, tai po įvykio Garliavoje, kai buvo ,,imama“ mažoji mergaitė, kai apsauginis galva  parodė ženklą – ,,imti“, kai biologinė motina , lyg žvėris puolė atakon, plėšė, draskė vaiką, kai mergaitė klykė ,,nenoriu“, kai apsauginis trenkė Skučienei, kai, kai…  Ir finale, kai

Lietuvos TV laidoje policijos atstovas T. Stauskis,  antstolė Vaicekauskienė (sakoma, kad jos vardu dabar Lietuvoje gąsdinami vaikai:  jei nepadarysi ko nors – tai ateis Vaicekauskienė ir…), nors iš džiūstančia iš nervų burna, visai šaliai melavo, jog buvo ne taip, kaip net mes patys kitoje pusėje Atlanto matėme, o būtent taip, kaip jiems, pažeidusiems Europos žmogaus teisių konvenciją, norėjosi atrodyti geriau. Brutalus melas, įvykių  falsifikavimas. 

Gegužės 17- osios rytas apvertė aukštyn kojomis pasitikėjimą Prezidente, Seimo ir Ministrų Tarybos pirmininkais, konservatoriais ir visais kitais seimūnais  – argi be jų pritarimo-leidimo, kažkokia  (galimai, ne itin sveikos nuovokos) antstolė turėjo teisę suvaldyti 240 policininkų ir jiems  nurodyti apsupti tris Garliavos kaimus, uždaryti mokyklą, t.y. nutraukti moksleiviams pamokas tik dėl to, kad kažkam labai reikėjo kuo skubiau išrauti iš gimtųjų namų, senelių, mylimos ir mylinčios tetos aplinkos aštuonmetį vaiką? Tas rytas parodė pasauliui, kad Lietuva ne demokratinė, ne nepriklausoma, bet policinė valstybė. Argi Baltijos kelias,  Kovo 11-oji,  Sausio 1 -osios aukos sudėtos dėl tų, kurie įsitaisė ir sėdi šiltose seimūnų kėdėse, taip vadinamieji ,,valdžiažmogiai” ir žiūri į mus, savo tautą, iš aukšto – ,,mes žinome geriau“,- teigė jie mums, savo rinkėjams visus ketverius metus?

Nesikartosiu – tie, kurie domimės, išgyvename dėl Garliavos įvykių, pažadinusių tautą, žinome, matome, kas vyksta. Tyliąja akcija Lemonte tikėjomės išgirsti LR Prezidentės atsakymą – kodėl nebuvo paskelbtas moratoriumas (to prašėme visose akcijoje ne tik mes, gyvendami JAV, bet  ir Airijoje, Anglijoje, Norvegijoje bei kitur gyvenantys tautiečiai) mergaitės paėmimui iki tol, kol nebus išspręsta pedofilijos byla?! Deja, Prezidentė pademonstravo panieką Tautai (o gal ir ji klano „pakabinta“?) – bėgo nuo tautiečių, beje, dar ir balsavusių už jos išrinkimą (džiaugiuosi – už ją nebalsavau).  Todėl ir išlydėjome besislapstančią Prezidentę D.Grybauskaitę, šaukdami – „Gėda, Gėda!..“.

Pedofilijos byla atvėrė baisų LR teisėsaugos pūlinį. Neringa Venckienė, ta gležna moteris, pasirodė fiziškai ir dvasiškai stipresnė už visą būrį ar gaują-klaną teisininkų, bet kuria kaina besistengiančių užslopinti pedofilijos bylą ar net įrodyti, kad jos nebuvo.

Kad pedofilų Lietuvoje priskaičiuojama net penki tūkstančiai, žinoma iš Interpolo pranešimo po to, kai Latvijoje  ir Lenkijoje  iškilo pedofilijos skandalas. Lėkė aukščiausios valdžios galvos. Paaiškėjus Latvijos Generalinio prokuroro ryšiams su pedofilų klanu,  Latvijos Seimo komisija nurodė, kad jų šalies pedofilijos klano gijos veda ir į Lietuvą. Deja, Lietuvoje šitas skandalas buvo nugramzdintas. ES valstybėse pedofilai apraizgė įtakingus politikus, verslininkus ir juos laiko paviešinimo baimėje. Suprasdamos iškilusį pavojų,  Europos valstybės priima pedofilų kastracijos įstatymus (Estijoje, Lenkijoje, Rusijoje), o Lietuva iškilmingai tyli, net slepia… Ar to  neįrodo ir  Pikeliškių vaikų namų skandalas dėl seksualiai prievartaujamų vaikų – jis nuskandintas į nežinią. Gal dar nepamiršome socialdemokratų garbės pirmininko Aloyzo Sakalo žvėriško N.Venckienės puolimo? Gal žvėris pajuto pavojų? Ar ne keista, kad už Seimo laikinosios komisijos nutarimą, kuris buvo priimtas  47 Seimo narių balsais, jog dėl Generalinio prokuroro A.Valantino bei jo pavaldinių piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, nusikalstamai netinkamo pareigų atlikimo, žuvo žmonės. Faktiškai už šį nutarimą balsavo beveik vien konservatoriai, o jo priėmimą ignoravo likusios frakcijos Seime ir, deja, A. Kubilius, I. Degutienė, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas S. Šedbaras, jo pavaduotojas socialdemokratas J. Sabatauskas.

Neseniai Australijos kriminalistai suėmė daugiau nei šimtą asmenų, užsiėmusių vaikų pornografijos verslu, nešančiu didžiausią metinį pelną – per milijardą dolerių! Iš Australijos gijos vedė į Vokietiją. Latvija, Lenkija, Vokietija…  Dešinioji A.Kubiliaus ranka Arkadijus Vinokuras, iškilmingai teigia, kad už pedofiliją Švedijoje nebaudžiama. Tai gal todėl jis ten taip ilgai gyveno?  Lietuva apsupta kraštų, kuriuose  tarpo pedofilija, o čia, Marijos žemėje, tik vienas kitas nepagydomas pedofilas?!  Lietuvos žydelis Gotlibas, turėjęs vaikų pornografijos verslą, jau sėdi kalėjime, o jo archyvas, užrašų knygelėse figūruojančios klientų pavardės tik patvirtina, kad LR Seime pedofilų netrūksta. Tačiau prokuratūra paskelbia,  jog nutaria ,,sunaikinti“ archyvą? Kodėl? Ar ten per daug žymių žmonių,  todėl taip lengviau juos laikyti  ,,pakabintais“ ir valdomais?

Lietuvoje teismais tepasitiki mažiau negu 15 proc. gyventojų. Tai žemiausias rodiklis ES ir apskritai tarp demokratinių valstybių. Darbo partijos vedlys Uspaskich‘as, kuris iš baimės  už nusikaltimą Lietuvai, pusantrų metų slapstėsi Maskvoje, bet dėl Lietuvos teisėsaugos paperkamumo, nihilizmo, bylos vilkinimo,  šiandien drįsta  kandidatuoti į LR Seimą ir tikėtis  Ministrų tarybos pirmininko posto?!  Ir kodėl ne? Kėdainių kniazius, pametėdamas būsimiems rinkėjams ledų ar saldainių, pigiai nusiperka žmonelių balsus – juk jis ,,taaaaip mylimas“…  Patekti į  Lietuvos  valstybės Seimą  jos priešams  galimybę gali suteikti tik tautiečių pilietiškumo ir sąmoningumo stoka.

Sukūręs partiją ,,Taip“  Vilniaus abonentas, panašiai, kaip kniazius, irgi buvo ,,išnešęs muilą“ į Lenkiją. Bet dėl tų pačių teisėsaugos neįgalumo priežasčių, jis ir  vėl prie valdžios lovio. Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigai švaistomi į dešinę ir kairę. A. Kubiliaus valdomuoju periodu Lietuva dar labiau įklimpo į skolas. Šiandien jau skaičiuojama 40 milijardų litų skola. Išlaidaujama be ataskaitų. Todėl nebesitiki, kad užsisėdėję seimūnai  priimtų įstatymus, apribojančius tarnautojų skaičių bei tautos išrinktųjų privilegijas.

Nieko nenustebino, kai po Prezidentės kelionės į JAV, Generalinis prokuroras D.Valys kreipėsi į Seimą  dėl teisėjos Neringos Venckienės imuniteto panaikinimo – leidimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn, atsisakęs pateikti bet kokius įrodymus dėl jos kaltės. Kaltinimai absurdiški, tačiau  Seimas sutinka leisti persekioti N. Venckienę baudžiamąja tvarka ir netgi suimti. Seimo pirmininkė išdidžiai meta: ,,Tegul ji teismuose įrodo savo nekaltumą”…

Atrodo, kad Prezidentei visiškai neegzistuoja visuomenė, mitinguose ieškanti Tiesos ir Teisingumo. Ji tyli, kai valdžios represinis aparatas bando susidoroti su demokratinių judėjimų organizatoriais, Nepriklausomybės atkūrimo signatarais, Tėvynės patriotais. Prezidentė  nusiplauna rankas, kai paskirtasis GP D. Valys bando sudoroti Neringą Venckienę, jos tėvus, tetą ir tuos taikius žmones, kurie budėjo, norėdami išsaugoti Garliavos mergaitę,  kai ir plika akimi matosi tikslas – sužlugdyti N.Venckienę ne tik morališkai, bet dar ir finansiškai. Moteris, parengusi teisės mokslų daktaro disertaciją, pasiprašė atidėti jos gynymą pusmečiui (susirgti turi teisę kiekvienas pasaulio pilietis!), tačiau ir čia jai neleidžiama, kliūtys statomos visur, dažnai  iki absurdo primityvios ir neteisingos.
Atsisakiusi teisėjos mantijos N.Venckienė pasuko į politikės kelią, dalyvauja rinkimuose į Seimą. Jos tikslas labai aiškus ir paprastas –  būnant valdžioje kovoti už Teisingumą visai Tautai.

Svečiuose pas Neringą Venckienę seimūnas Saulius Stoma ir šių eilučių autorė.

Laimutė ir Vytautas Kedžiai, Ligija Tautkuvienė

Dalyvaudama Pasaulio lietuvių bendruomenės Seime (š.m. rugpjūčio mėn. 7-10 d.) turėjau tikslą aplankyti Garliavą, susipažinti su N. Venckiene. Dėkui Petrui Jonušui, suteikusiam tokią galimybę.  Rugpjūčio 18 d., šeštadienį, atvykome į Klonio gatvę. Kažkas pasakė – ar ne simboliška – Klonio (Ramybės simbolis) gatvė, Drąsius ir Deimantėlė (drąsuolis tėvas, paaukojęs brangiausią turtą – gyvybę  gindamas dukrą nuo seksualinės prievartos. Garliavos mergytė tapo Lietuvos Laisvės simboliu – deimantu). Ištiesų, dvelkė ramybe, o aplink namą augančios violetinės petunijos priminė, kad čia gimė pasipriešinimas, gal net antrasis Sąjūdis prieš valdžiažmogių savivalę.

Tą šeštadienį į Klonio gatvę rinkosi žmonės – trys mėnesiai nuo tos datos, kai iki dantų ginkluoti policininkai paniekino demokratiją, trypė, plėšė trispalvę, mušė, stumdė taikius žmones, išplėšė vaiką… Paprasti, šilti eiliniai Lietuvos žmonės, daugiausia kaimynai, ištisus kelerius metus saugoję vaikystę.  Atvyko ir mons. Alfonsas Svarinskas, kun. A. Keina, disidentė Nijolė Sadūnaitė, seimūnai ir kiti, kurie visą laiką palaikė ir tikėjo Neringa, tikėjo ir tiki, kad su pedofilija yra susiję aukščiausi valdžios pareigūnai. Gal ne atsitiktinai rinkimuose į Seimą pedofilų garbintojų yra ne tik socdemų rinkiminiame sąraše, jų yra ir konservatorių bei liberalų sąrašuose.

Neringai Venckienei po antros kojos operacijos, teko laikytis lovos režimo. Per kelias bendravimo valandas  supratau, kad jei nori pasitarnauti tautai, jei nori, kad teisėsauga pasitikėtų tauta, jai šiandien nėra kito kelio –  Neringa Venckienė turi eiti į valdžią ir visomis jėgomis keisti, rauti pūlinius iš teisėtvarkos. Tik vienas lauke ne karys. Patikėję Neringa, aplink Drąsos kelio partiją susibūrė mokslo daktarai, teisininkai, medikai, verslininkai. Nustebau pamačiusi praeityje garsų autolenktynininką Stasį Brundzą. Milijonierius, mokslų daktaras, profesorius, verslininkas. Atsakymas buvo daugiau nei paprastas – po gegužės 17-osios nebegaliu stovėti po medžiu. Ir tokių, kaip jis ne vienas. Tai ir prof. dr. Gintaras Aleknonis, prof.dr. Donatas Stakišaitis, prof.dr. Povilas Gylys, dr. Inga Stepukonienė, dr. Vyt. Matulevičius, dr. Artūras Ratkus, dr. Palmira Rudalevičienė ir dar daug kitų, puikių kandidatų, baigusių mokslus Anglijos, JAV, Kanados universitetuose, įgijusių gyvenimo patirtį demokratinėse šalyse.  Kaip nė vienoje kitoje partijoje, Drąsos kelio partijos sąraše daug iškilių teisininkų, menininkų, medikų, pedagogų, žurnalistų, daug jaunų, politiko kelią pasirinkusių Lietuvos žmonių.

Susitikau ir su Deimantės seneliais Kedžiais. Išverktos mėlynos senelio Kedžio akys pasakė daug ką. Tai jį tą gegužės ankstyvą rytą, kaip nereikalingą daiktą, iš savų namų išvilko ir ištrenkė policininkai. O basakoję Laimutę Kedienę taip nešė į policijos automobilį, kad būtinai turėjo matytis visi apatiniai rūbai.  Nė neabejoju – daugeliui dar skamba ausyse mažosios klyksmas – paleiskite dieduką, paleiskite močiutę… Laužyti, bet nepalūžę paprasti Lietuvos žmonės, viltingai tikisi Tiesos ir Teisingumo.
Rinkimuose mūsų balsais bus priimtas sprendimas – kokios Lietuvos norime, kokioje Tėvynėje norime gyventi. Tiesa, valdžiažmogių ir pedofilų klanui priklausantys nesnaudžia – jie infiltravo visur savo agentus – jų visa kohorta darbuojasi interneto komentatorių gretose, šmeiždami ,,neršą”, ,,nutriją”. Dirba už atlygį, o jų menką mentalitetą, išsilavinimą parodo pasikartojantys, prilyginčiau, šunų lojimui, besikandžiojantys tekstukai.

Jų pilna ne tik Lietuvoje – juk pedofilų tinklas veikia visame pasaulyje ir kova su jais labai sunki, nors įmanoma. Neseniai Čikagos lietuvių padangėje apsireiškė keletas tokių agentėlių arba  ,,tikrų lietuvių”, kurių pagrindinis tikslas sumaišyti protus tiems, kurie nelabai gilinasi, kurie gyvena daugiau nuogirdomis arba  – ,,bobute pasakė”. Ir agentėliams sekasi – Facebook’e sukuriamos grupės, kuriose pagrindinė tema –ądergti teisėja N. Venckienę, o dalyvaujančius įvairiose akcijose dėl Garliavos mergaitės, pasisakančius prieš pedofiliją, už Tiesą ir Teisingumą, įvardija ,,patvoriniais”, ,,violetiniais”. Kas tie žmoneliai? Vienas nesivaržydamas vagia iš  Comcast rusų – lietuvių TV programas ir už kelis šimtus dolerių NELEGALIAI instaliuoja tautiečiams, kitas, net darbo normalaus neturintis, vakarais plėšo PLC už Drąsos kelią balsuoti raginančias skrajutes, skelbiasi, kad  taiso kompiuterius. Iš kompiuterių taisymo PLC buto neišsinuomosi. Vadinasi, finansuojamas tų, kurie jį pasiuntė agitacinio darbo dirbti. Įvairaus plauko ,,verslininkai” susibūrė į nevioletinių  grupę, plyšauja, ragina balsuoti už tuos pačius seimūnus, jau per ilgai užsisėdėjusius  Seime  ir nieko doro nebesugebančius nuveikti Tėvynės labui.

Praeituose LR Seimo rinkimuose dabartinė Seimo pirmininkė nugalėjo tik mūsų, gyvenančių už Lietuvos ribų, rinkėjų balsais. Ją išsirinkome. Kaip ji mums atsidėkojo – melu, Įstatymo dėl  dvigubos pilietybės ,,išsisėmimu”?

Praeitų metų rudenį, svečiuodamasi Lemonte, PLC, susitikime su tautiečiais, ji  E.Zingerio  buvo pristatyta, kaip nukentėjusių Sibiro tremtyje šeimos atstovė. Tai melas, nes ne Degutienės, ramiai leidusi vaikystę Druskininkuose, bet – jos vyro, Degučio tėvų šeima buvo ištremta. Ar I.Degutienė paneigė susirinkusiems, tarkime,  šią ,,klaidą”? Tikrai ne. Kukliai nuleidusi akis ji melavo toliau, prisiekinėdama, kad net ,,tada, kai Prezidentė vetavo dvigubos pilietybės įstatymą, ji balsavusi ,,už”. Deja, ponia Degutiene, Jūs ir vėl melavote – balsuojant susilaikėte, kaip ir susilaikė A.Lydeka, o V. Bogušis balsavo  prieš dvigubą pilietybę, nors dabar skelbiasi – jis ,,už” dvigubą… Jie visi  kandidatuoja Naujamiesčio apylinkėje ir tikisi mūsų balsų.

Tęsiant dvigubos pilietybės klausimą, tik  I.Degutienės rekomendacija vienas didžiausių dvigubos pilietybės išlaikymo priešų, prirašęs kalnus ilgų ir nuobodžių išvedžiojimų (bernardinai.lt), M.Romerio universiteto profesorius Dainius Žalimas, tampa Konstitucinio teismo teisėju. Kodėl? – Todėl, kad Seimo pirmininkei  dzin dvigubos pilietybės klausimas – nei Ji gilinasi, nei domisi, tik gyvena principu – noriu duodu, noriu ne.

Ką gero I.Degutienė nuveikė Lietuvai per ilgus metus ,,tarnaudama  Lietuvos Respublikos Seime”? Nepamiršome, kad pasirašant Mažeikių naftos pardavimo aktą amerikiečių kompanijai Williams, ji stovėjo šalia ūkio ministro, tik parašo nepadėjo, tai padėjo išsisukti nuo kaltinimų. O Snoro banko griūtis ir  jos sūnaus bei vyro laiku pasiimti ir pervesti į kitus bankus milijonai? Juk A.Šleževičius už žymiai mažesnę atsiimto indėlio sumą netrukus neteko MT pirmininko posto. Jei taip Amerikoje – jau seniai būtų ,,impeachment’as”. Deja, čia Lietuva ir ne visada lietūs lyja. Pati Seimo pirmininkė dėl seimūnų ,,kolegialumo” arba neįgalumo, teisinio nihilizmo taip ir neatsisatydino. O nusikalsta įstatymams ir ne kartą –   vietoje vieno, namo pasistatė tris, nelegaliai pasistatytė sodybą, užgrobė – atitvėrė  ežerą, priklausantį visiems, protegavimo dukros draugę E.Žiobienę į Vaikų teisių kontrolierės pareigas ir t.t. Ar eilinis Lietuvos pilietis išvengtų teisminės atsakomybės? Tikrai ne. Prisiminkime – A.Šleževičius tik atsiėmė savo ne itin didelį indelį iš bankrutuojančio banko ir netrukus neteko MT pirmininko kėdės.

Dabar I. Degutienė dejuoja, kad visur pasiklausoma jos pokalbių, kad darbą diktuoja ir jau seniai valstybę valdo VSD (suprantame, kaip KGB) ir nieko nedaro?! Tai ko veržtis į valdžią, jeigu ten taip sunku dirbti?

Atėjo laikas keistis. Tikiu, jei mums reikia Tiesos ir Teisingumo – balsuokime už tuos, kurie to siekia. Balsuokime už Neringą Venckienę, Joną Varkalą, Algirdą Patacką, už Drąsos kelio partiją – padėdami jiems tapti Seimo nariais, padėsime savo Tėvynei ir sau.
Tik už  Tiesą ir Teisingą rytojų.