Aktualijos

RUSIJA PRIEŠ 25 METUS NUŽUDĖ ČEČĖNIJOS PREZIDENTĄ DŽOCHARĄ DUDAJEVĄ

Written by Redakcija · 2 min read

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

ČEČĖNŲ TAUTAI 

GEROS VALIOS ŽMONĖMS 

Žiniasklaidai 

 K R E I P I M A S I S  

RUSIJA PRIEŠ 25 METUS NUŽUDĖ ČEČĖNIJOS PREZIDENTĄ DŽOCHARĄ  DUDAJEVĄ 

Vilnius, 2021-04-13 

1991-10-27 Čečėnijos Prezidentu išrenkamas Džocharas Dudajevas. 199-11-01 čečėnų tauta ir laisvai išrinkta vadovybė juridiškai įformino  nepriklausomos Čečėnijos Respublikos atsikūrimą. Tai vyko taikiu būdu pagal tarptautinės  teisės reikalavimus. Iš pradžių Rusija sutiko su Čečėnijos nepriklausomybe. Rusija iš  Čečėnijos išvedė kariuomenę 1992 m. birželio mėn. Rusiškasis didžiavalstybiškumas,  šovinizmas ir totalitarizmas ėmėsi politine, ekonomine, finansine izoliacija ir blokada  smaugti Čečėniją, o kai tai nepavyko, tai 1994 m. gruodžio mėn. 11 d. Rusija prieš Čečėniją  pradėjo karą. Per 26 karo metus Rusija nužudė apie 300 tūkst. čečėnų, padarė žalos  maždaug už 300 milijardų JAV dolerių. 

1996-04-21 Rusija žvėriškai nužudė pirmąjį Čečėnijos Respublikos Ičkerijos  Prezidentą Džocharą Dudajevą. 

 1997-05-12 Čečėnijos Respublika Ičkerija ir Rusijos Federacija, kaip lygiaverčios  šalys Prezidentų A. Maschadovo ir B. Jelcino asmenyje pasirašė Taikos sutartį. Rusija šią  sutartį sulaužė. 

Žiauriai buvo nužudyti Čečėnijos Respublikos Ičkerijos Prezidentai: 2004.02.13 – Zelimchanas Jandarbijevas, 2005.03.08 – Aslanas Maschadovas, 2006.06.17 – Abdul-Chalim  Sajdulajevas.  

Rusija pavertė Čečėniją šiuolaikinės ginkluotės bandymų poligonu. 

Pasaulio valstybės ir jų vadovai negynė skriaudžiamų ir žudomų čečėnų. 

PRISIMINKIME ir ŽINOKIME, kad Prezidentas Džocharas Dudajevas 1993 metais  aplankė Nepriklausomą Lietuvą, kad Prezidento našlė Ala Dudajeva su savo vaikais pirmojo  Rusijos karo Čečėnijoje karo metu ir antrojo karo metu gyveno Vilniuje, kad Prezidentas D. Dudajevas 1995 metais paskyrė pirmaja Čečėnijos Respublikos Ičkerijos pasiuntine Baltijos valstybėse Aminat Saijevą, kuri nuo to laiko gyvena Vilniuje. Visa Lietuva  džiaugiasi ir didžiuojasi, kad Čečėnija pasirinko taikų ir demokratišką Nepriklausomybės  atstatymo kelią. Lietuva APGAILESTAUJA, kad Rusija Čečėnijoje 26 metus vykdo  genocidą, kad pasaulio vyriausybės nesutramdė agresoriaus ir kad NEUŽJAUČIA ir  NEPADĖJO NAIKINAMAI ČEČĖNIJAI.    

Lietuva pagerbdama taikų ir demokratišką Čečėnijos kelią į Nepriklausomybę ir  Prezidento Džocharo Dudajevo didvyrišką tarnystę Tautai Vilniuje įkūrė Džocharo  Dudajevo skverą ir jame pastatė paminklą Prezidentui Džocharui Dudajevui. 

ĮSIMINKIME, kad už Čečėnijos žmonių norą, ryžtą ir kovą gyventi Nepriklausomoje  valstybėje Rusijos militarizmas smogė Čėčėnijai, kur gyveno apie 1,5 .mln žmonių, tokia  galia, kad tokio karo šiuolaikinėje civilizacijoje dar ne buvo.  

Gerbiami pasaulio valstybių ŽMOMĖS pabandykite suprasti kaip TAVO valstybė  atrodytų jeigu didžiulė svetima valstybė 26 metus vykdytų genocidą ir būtų išžudyta apie 20  procentų prieškarinės žmonių populiacijos. Susidaro nuomonė, jeigu kas nors įvykdytų  panašų karą prieš Rusiją tai būtų nužudyta apie 26 mln žmonių. 

ŽINOME, kad Rusijos aukomis tapo Moldova, Sakartvelas, Ukraina.  ĮSIDĖMĖKIME, kad Ukraina gina Europos demokratiją. 

PASAULIO VALSTYBIŲ VADOVAI IR VALSTYBĖS PRISIMENA  TERORISTINIUS IŠPUOLIUS, PAGERBIA TERORIZMO AUKAS IR  MOBILIZUOJASI KOVOMS PRIEŠ TERORISTUS. 

RUSIJA ĮVYKDŽIUSI DIDŽIAUSIĄ TERORISTINĮ AKTĄ PRIEŠ  

NEPRIKLAUSOMĄ VALSTYBĘ ČEČĖNIJĄ, MOTERIS, VAIKUS IR DAR  NEGIMUSIUS AIŠKINA, KAD JI KOVOJA PRIEŠ TERORISTUS. AR MOTERYS,  VAIKAI IR DAR NEGIMUSIEJI YRA TERORISTAI !!! 

Prezidentas Džocharas Dudajevas pasišventusiai tarnavo demokratiškiems pasaulio  idealams  

Vilniaus Sąjūdžio taryba sukūrė filmą apie Čečėnijos kovą dėl Nepriklausomybės ir  Prezidentą Džocharą Dudajevą „Nežudyk“ – žiūrėk www.sajudis.com NEŽUDYK 

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius Pirmininko pirmasis pavaduotojas A. Budriūnas Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė Pirmininko pavaduotojas P. Gvazdauskas Pirmininko pavaduotojas V. Jakubonis 

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A.  Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V.  Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, Z. Mataitis, H.  Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, L. Veličkaitė, G.  Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas  

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,  el. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com