Aktualijos

Sąmokslas

Written by admin · 5 min read

O jis vyksta dabar ir čia – Lietuvoje. Galime jį fiksuoti atskiru epizodu Seime, balsuojant dėl 3 seimūnų neliečiamybės. Bet galime rasti ir gilias, 22 metų senumo šaknis, kurios rodo, kad Lietuvoje niekas nepasikeitė, išskyrus iškabas. O esmė liko ta pati.

Kaip teisingai įvertino ir Tautos išmintis – ta pati panelė, tik kita suknelė!
Matuojamės sukneles.

1990 metais apsijungusios po Sąjūdžio skėčiu atsikūrusios prieškarinės demokratinės partijos, laimėjo rinkimus prieš komunistus. Bet V.Landsbergio buvo sudaryta Vyriausybė tik iš buvusių ir niekur nepražuvusių kompartinių cėkašnikų.

2012 m. – apsijungusios į koaliciją socdemų, darbiečių ir tvarkos bei teisingumo partijos laimėjo rinkimus į Seimą prieš konservatorius ir liberalus. Ir Vyriausybę sudarė iš saviškių – pažanga? Bet, kai balsavimai priėjo prie Biudžeto įstatymo, – staiga nuomonės išsiskyrė?! Koją pakišo imuniteto atėmimo klausimas iš Darbo partijos 3 narių.

Čia buvo įvykdyta vendeta – akis už akį, dantis už dantį. Jei Darbo partija prieštarauja dar konservatorių su liberalais sudaryto Biudžeto įstatymui, tai konservatoriai iškelia imuniteto klausimą ir prie to prisijungia „2K“ (G.Kirkilas + A.Kubilius) sutarties dalyviai – socdemai!
Pinigai yra pinigai. Ir liks varomuoju stimulu politikoje.
Kitaip tariant, socdemai išduoda koalicijos partnerius. Pasinaudojo jų balsais Vyriausybės vadovo kėdei gauti, o dabar pats laikas jais atsikratyti ir vaivorykštinę idėją įgyvendinti.
Ir tegul koalicijos balsų užteko ne tik imunitetą išsaugoti, bet ir Konstitucijos pataisoms padaryti, tačiau „2K“ sutartis daug naudingesnė – ji kvepia milijardais!!! O juos geriau dalintis mažesniame ratelyje – tai teks visiems daugiau…

Taigi, grupiniai interesai ir vėl svarbiau nei valstybiniai. O partijų, politikų ar jų šeimų uodegėlės – kaip jų tramdomieji marškiniai, kad galėtum valdyti, diktuoti, bet teisuolius vaizduoti!

Prisiminkime. V.Uspaskicho skandalai nuskambėjo dar prieš 6 metus. Ir nieko.

Nei tuometinė G.Kirkilo Vyriausybė, nei sekanti A.Kubiliaus valdžia negriebė už gerklės ir į cypę nesodino. Atvirkščiai. Į Europarlamentą garbingai įkomponavo! Sėdėk ir nebrazdėk.

Tai visuomenė galvojo, kad čia D.Grybauskaitės gailestinga ranka jį apgynė dar už tuos kažkada tai nuskambėjusius nelabai teisėtai grąžintus mokesčius? Ir, atrodo, kad buvo tam reikalui paaukota „pieška“ – iš darbo atleista per daug stropi fininspektorė, bet išsaugoti V.Uspaskicho keli šimtai milijonų nesumokėtų mokesčių?!
„Nevierni tamošiai“ paslapčiomis įtarinėjo, kad tie milijonai, ar tik nebuvo gražiai pasidalinti? Nuomonė apsivertė aukštyn kojom, kai D.Grybauskaitė, tapusi jau Prezidente, taip kategoriškai pasisakė rinkimuose prieš Darbo partiją bei jos siūlomus kandidatus į ministrus. Tada jau įtarinėta, kad gal atvirkščiai – pasiskūpino V.Uspaskichas.

Na, būna sukčiautojų ir politikoje, kai susitarus su gešefto partneriu, sakykim, 15 milijonų „atkato“, netgi gauni „rankpinigių pusę“, bet…Po dokumentų įforminimo, ima partneris ir nesumoka antros dalies?!
Nei tu jo apskųsi, nei teisman paduosi. Tyli ir džiaugiesi, kad tavęs anąsai nenubarškina per svietą… Bet, jei kur keliai susikryžiuoja – būtinai pakiši koją!
Tai čia tamsių užkulisių juodi darbeliai.

O va, viešumoje – deklarupjami širdingi rūpesčiai nukrizinta Tauta, jos nukorumpuota nauda, pačia ubagiškiausia alga ir brangiausia šiluma…

Žinoma, kukliai nutylint turimą Žemaitijos terminių vandenų didžiulį kiekį, kurio užtektų 100 metų darmavai šildytis. Ir be „ivano“ vamzdžio, ir radiacinio strypo,ir dar kukliai nutylint Referendumo vykdymo sustabdymą, kai, praėjus 2 mėnesiams po Tautos nuomonės pareiškimo (NE-AE!!!), dar nei vienas „atominis“ įstatymas neanuliuotas, nors šito reikalauja ir žalieji, ir seimūnai, ir signatarai!!!

Milijardai svarbiau.

Tegul ir su Fukušimos lemtimi ir Černobilio neganda, bet pinigai nekvepia ir radiacijos nespinduliuoja.
Matyt ir vėlei neapseisime be pagalbos iš pašalies: be ES ultimatumo, kaip buvo su IAE uždarymu, kaip buvo su III reaktoriaus statybos nutraukimu, taip turės būti ir „nupūsti“ naujos AE vizijos milijardai?!!
Tuo tarpu sąmokslas, kaip uždelsto veikimo bomba, tiksi dar nuo 1990 metų Sąjūdžio išdavystės, nuo 1991 m. Sausio 13-osios aukų, nuo Medininkų tragedijos iki „2K“ sutarties pusėtinai oficialaus pasirašymo.
Praktiškai oficialiai pripažįstant, kad kompartiečiai, kagėbistai ir jų rezervistai jau nebesidangsto ir atvirai bendradarbiauja?!!

Vietoj desovietizacijos.

O kaip įvertinti dviejų okupantinių partijų (Rusų sąjungą ir Lenkų rinkimų akciją) įteisinimą – kaip oficialų špionažinį organą Lietuvoje ir dar iš mokesčių mokėtojų kišenių išlaikomą?! Argi tai ne sąmokslas?
O galėjo ir turėjo būti kitaip.

Po Ribentropo-Molotovo sutarties išviešinimo – įgijome juridinį pagrindą patys spręsti savo valstybės likimą. Ir Pasaulis pritarė.

Derėjo lygiaverčiai įvertinti ir Želigovskio akciją bei išviešinti Armijos Krajovos veiksmus. Nebūtų mėginimų Rytų Lietuvos autonomijai įkurti bei nuolatinių skundų ES dėl lenkų menamos diskriminacijos, bei Meliano įvykdyto šturmo Klonio gatvėje.
Privalėjo Lietuvos Vyriausybė pateikti Pasauliui teisinį atkirtį dėl žydų 600 metų globos Lietuvoje, gelbėjimo karo metu ir žydų, vykdžiusių lietuvių genocidą, ekstradicijos iš Izraelio ir Rusijos – nebūtų sukurti mitai apie mus, kaip žydšaudžius, nes esame Pasaulyje vieninteliai šimtmetiniai  jų gelbėtojai.
Galėjo ir dabartinė Seimo dauguma imtis kardinalių priemonių, pakako balsų papildyti net Konstituciją ir taip nugęsinti Prezidentės pretenzijas Lietuvos vidaus reikaluose bei nukreipti jos pastangas į užsienio politiką. Privalėjo įvykdyti Referendumo reikalavimus bei taip norimą buvusios Vyriausybės darbų tęstinumą – sumažinant iki 30% biurokratijos gretas. Jų atlyginimų sumos užtektų pensijoms atstatyti.
Ir visai nevertėjo vaidinti teisuolių su imuniteto atėmimu, kai „akmenį pakelti ir mesti“ gali tik tie, kurie patys nenusikaltę.

O dabar į kurią frakciją-partiją nepažvelgsi, visas galima už nuodėmingų uodegų tąsyti!Tai ir mindo vieni kitų mazolius, arba susitaria – tu man pabalsuoti už AE, o aš tau pristabdysiu baudžiamosios bylos tyrimą prokuratūroje…

Ir pristabdo visiems 6 metams…
Argi ne taip su Darbo partija buvo susiderėję konservatoriai? Juk turėjo 4 metų kadenciją, galėjo, o ir privalėjo tada išsiaiškinti visas „nekaltumo prezumpcijas“, juo labiau, kad ir imunitetas buvo atimtas, bet…Ir atimtas ne tik Lietuvoje, bet ir Europarlamente?Tai ar galėjo Vyriausioji rinkimų komisija leisti jam vėl balotiruotis?

Paliko uodegėlę Uspaskichui kitai kadencijai. Taigi AE milijardai kvepia, o balsų, oi , kaip reikia.
O čia – paukšt,  – ir susikūrė visai priešinga koalicija! Ir dar rinkimus laimėjo! Net Prezidentės agitacija nemačijo ir vaivorykštės siūlymas nesugundė!
Tai dabar „2K“ sutarties juodi darbeliai turėjo suveikti. Ir ką gi ten galėjo užslėpti? Gal, kad A.Kubilius“Antidiskriminacinės programos“priedanga gėjams atseikėjo 8 milijonus vietoj G.Kirkilo skirto 1 milijono?!

Tai toks mizeris prieš milijardus, kad neverta šnekėti!

Anava, net 300 milijonų, išskirtų visuomeninėms organizacijoms ir tai K.Glaveckas atsiminti negali, kam tiek daug mestelėta?!  O juk  algelėms padidinti iki 1 000 litų užtenka 150 milijonų.Tai antra tiek galėjo atitekti pensininkams, bet ne kažkokiom tai visuomeninėm organizacijom?!

Tikslinamės.
Ir atrandame – taigi D.Kuolio vadovaujamam kažkokių žmonių (bet ne Lietuvos) teisių ne tai gynybai, ne tai tyrybai, išskirta 1 milijonas, o dirba institute tik 2 žmonės?!! Riebokai. Matyt panašiai riebiai gavo visos 20 ALF dukterinės organizacijos? Pradedant gėjų tolerantais ir nebaigiant jų teisių gynimo institutais. Visai neaiškia veikla užsiiminėjančiais, tik ne Lietuvos įkūrėjų, puoselėtojų ir gynėjų teisėmis.
Ar pastatė per 22 metus valdantieji nors vieną paminklą sukilėliams, partizanams ar rezistentams? – Ne.

Vietoj to išmesta 300 milijonų, turbūt, Sorošo įkurto ALF  – „trojos arklio“ kumelynui – 20 dukterinių organizacijų – išlaikyti. Vaikų duonos sąskaita, vaistų sąskaita, pensininkų bado sąskaita, paremti svetimi Tautai, moralei ir valstybingumui dariniai. Iš mūsų kišenių, mūsų vargo sąskaita remiami valstybės pūliniai. Pridengti gražiais pavadinimais, įspūdingomis darbų programomis ir gana mįslingomis pasekmėmis…
Sakykime, jų idėjų skleidimui išleista net 20 vadovėlių, bet ne Suvalkų, Punsko ar Seinų lietuviškoms mokykloms, apie Baltarusijos „salas“ jau nebekalbant! Jų, svetimųjų – sorosošinių ideologijos ministras uždarė 1 000 mokyklų Lietuvoje!!! Praktiškai – tai užgęsino 1 000 kultūros židinių kaimuose ir miesteliuose.
Ir tai konservatorių valdymo kadencijos metu!

Ar tai ne sąmokslas prieš Tautą? Ir sąmokslas besitęsiantis nuo 1990 metų, kai nebuvo priimti 4 desovietizacijos įstatymo projektai.Štai nuo šio momento ir prasideda sąmokslų virtinė, smaugianti Tautą badu, varanti jaunimą duoneliauti, pensininkus iš nevilties –  žudytis, o mamas –  vaikų atsisakyti…
Tai ką čia tokiame fone ir bereiškia socdemų išdavystė Darbo partijai? Kai savo eilės laukia N.Venckienė, R.Paksas… Tai tik keliais valgytojais mažiau prie milijardinio lovio…Iki galutinių dalybų dar ne vienas mazolis bus užmintas, ir ne viena uodegėlė atrasta…Juk valgant apetitas kyla?

Tai sąmokslas sąmokslą veja ir galo nematyt!

Atsiuntė Algis Bučinskas, Australija

Up Next: Adventas IV