Aktualijos

Šiandien dar galite pasirašyti už kandidatą į LR Prezidentus Naglį Puteikį

Written by admin · 43 sec read

  Artėja kovo 27-oji, kai kandidatai į Prezidentus turės į VRK sunešti ne mažiau 20 000 parašų, kurie nulems, ar Turėsime BENT VIENĄ –  MŪSŲ KANDIDATĄ, AR NE. JEIGU PASIDUOSIME SKALDYMUI IŠ VIDAUS, NESUSIVIENYSIM, NESUSITARSIM, PAGALIAU, TARPUSAVYJE, TAI NETURĖSIM NEI VIENO SAVO – TAUTOS KANDIDATO, TUOMET APLAMAI, KĄ MES ČIA VEIKIAME IR KO VERTI …?

 

NAGLIUI PUTEIKIUI DAR TRŪKSTA PARAŠŲ IR JUOS TURIME PER VISĄ LIETUVĄ SURINKTI PER ŠIĄ DIENĄ.
LABAI PRAŠAU JŪSŲ KIEKVIENO ASMENIŠKAI, ATMESKIME VISUS KITUS DARBUS Į ŠONĄ , SUSIVIENYKIM, IR IMKIMĖS DARBO, KAD GALĖTUME PASIDŽIAUGTI BENT VIENA NEDIDELE PERGALE…

Kas suvokiate padėties svarbą ir pasekmes, imkite po lapą ir rinkite parašus, kvieskite, raginkite galinčius pasirašyti internetu, per el. bankininkystę https://aikis.vrk.lt , kaip pasirašyti, parodyta paveikslėliais: http://tiny.ly/el-instrukcija.

Kiek pajėgsite, kiek surinksite,  tiek, kad tik nebūtų tie lapai tušti… Kad nereikėtų paskiau apgailestauti IR plakti save,  KAD MES NEPRIBRENDĘ DEMOKRATIJAI IR NORMALESNIAM, TEISINGESNIAM  GYVENIMUI LIETUVOJE.  

 Jeigu visi imsimės ir surinksime nors po 10 parašų-TURĖSIME SAVO KANDIDATĄ . LINKIU VISIEMS MUMS KUO GERIAUSIOS SĖKMĖS!.

Pagarbiai
Rūta Zabielienė,
tel. : 8-612 01182