Aktualijos

Signatarai kreipėsi į Seimą dėl Lietuvos ir JAV Vyriausybių susitarimo dėl bendradabiavimo gynybos srityje konstitucingumo.

Written by Biciulystė Siūlo · 3 min read

Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatarai susitiko su Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Vytautu Baku. Aptarti karinės eskalacijos Lietuvoje klausimai, Seimui ypatingos skubos tvarka pateiktas ratifikuoti š.m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir JAV Vyriausybės susitarimąas dėl bendradarbiavimo gynybos srityje. Pokalbis buvo sudėtingas.

Po šio susitikimo signataras Egidijus Klumbys Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui įteikė signatarų Egidijaus Bičkausko, Egidijaus Klumbio, Nikolajaus Medvedevo, Rolando Paulausko, Aloyzo Sakalo ir Zigmo Vaišvilos kreipimąsi į Seimą dėl neskubėjimo ratifikuoti šį susitarimą.Kreipimęsi atkreiptas Seimo dėmesys, kad šis susitarimas galimai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 137 straipsniui, 2011 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimui (byla Nr. 23/08) „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, pratybų ir kito karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo”, kuriuo išaiškinta, kad „Nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos kontekste pažymėtina, jog Konstitucijos 137 straipsnio nuostata, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti užsienio valstybių karinių bazių, reiškia inter alia (be kita ko) tai, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti tokių karinių bazių, kurias valdo ir kotroliuoja užsienio valstybės. Toks draudimas inter alia nereiškia, kad kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti tokių karinių bazių, kurias pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, inter alia Seimo ratifikuotą kolektyvinės gynybos sutartį, valdo ir kontroliuoja Lietuvos Respublika bendrai (kartu) su valstybėmis sąjungininkėmis.“

Signatarų kreipimęsi nurodytos 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos ir JAV Vyriausybių susitarimo konkrečios dalys (III straipsnio 2, 5 ir 7 dalys, IV straipsnio 2 dalis, VI straipsnio 2 dalis), kuriomis teisė neatlygintinai naudotis objektais ir zonomis Lietuvoje suteikiama išimtinai tik JAV karinėms pajėgoms. Dėl šio susitarimo galimo prieštaravimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Konstitucinio Teismo 2011 m. kovo 15 d. išaiškinimui signatarai kviečia Seimą kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl šio susitarimo atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

**************

Lietuvos Respublikos Seimui

Gedimino pr. 53 Vilnius 

PRAŠYMAS 

2017 m. vasario 13 d. 

     Lietuvos Respublikos Seimui ypatingos skubos tvarka pateiktas ratifikuoti 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir JAV Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo gynybos srityje. (Galimai išimtiniu būdu jis net skubotai bus įtrauktas į neeilinio Seimo posėdžio darbotvarkę.)

     2011 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas nutarimu (byla Nr. 23/08) „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, pratybų ir kito karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo” išaiškino, kad „Nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos kontekste pažymėtina, jog Konstitucijos 137 straipsnio nuostata, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti užsienio valstybių karinių bazių, reiškia inter alia (be kita ko) tai, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti tokių karinių bazių, kurias valdo ir kotroliuoja užsienio valstybės. Toks draudimas inter alia nereiškia, kad kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti tokių karinių bazių, kurias pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, inter alia Seimo ratifikuotą kolektyvinės gynybos sutartį, valdo ir kontroliuoja Lietuvos Respublika bendrai (kartu) su valstybėmis sąjungininkėmis.“

     Tačiau 2017-01-17 d. LR Vyriausybės ir JAV Vyriausybės susitarimo konkrečios dalys suteikia teisę JAV karinėms pajėgoms neatlygintinai naudotis objektais ir zonomis, kuriomis leidžiama naudotis išimtinai tik JAV karinėms pajėgoms:

III straipsnio 2 dalis: Siekdama užtikrinti saugą ir saugumą Lietuva, remdama minėtą veiklą ir tikslus, leidžia JAV karinėms pajėgoms kontroliuoti patekimą į infrastruktūros objektus ir zonas, dėl kurių susitariama ir kuriais leista naudotis išimtinai tik JAV karinėms pajėgoms, ir derinti su Lietuvos institucijomis patekimą į infrastruktūros objektus ir zonas, dėl kurių susitariama ir kuriais bendrai naudojasi JAV karinės pajėgos ir Lietuvos ginkluotosios pajėgos.”

III straipsnio 5 d.: “Lietuva, nereikalaudama nuomos ar kitokių mokesčių iš JAV karinių pajėgų, leidžia joms naudotis visais infrastruktūros objektais ir zonomis, dėl kurių susitariama, įskaitant tuos, kuriais bendrai naudojasi JAV karinės pajėgos ir Lietuvos ginkluotosios pajėgos.”

III straipsnio 7 dalis: “JAV karinės pajėgos padengia infrastruktūros objektuose ir zonose, dėl kurių susitariama ir kuriais leidžiama naudotis išimtinai tik JAV karinėms pajėgoms, atliekamų statybos ir plėtros darbų išlaidas bei jų eksploatavimo ir priežiūros išlaidas, jei nesusitariama kitaip.”

IV straipsnio 2 dalis: “JAV karinių pajėgų iš anksto išdėstytais materialiniais ištekliais ir jiems laikyti skirtomis patalpomis naudojasi išimtinai tik JAV karinės pajėgos. JAV karinės pajėgos turi išimtinę teisę kontroliuoti priėjimą prie tokių iš anksto išdėstytų materialinių išteklių, jų naudojimą ir perdavimą, taip pat turi nevaržomą teisę bet kada išvežti tokius iš anksto išdėstytus materialinius išteklius iš Lietuvos Respublikos teritorijos.”

VI straipsnio 2 dalis: “Lietuva leidžia JAV karinėms pajėgoms naudotis visomis teisėmis ir įgaliojimais, kurie būtini JAV karinėms pajėgoms naudojantis infrastruktūros objektais ir zonomis, dėl kurių susitariama, juos eksploatuojant, ginant ar kontroliuojant, taip pat taikyti atitinkamas priemones siekiant palaikyti ar atkurti tvarką ir apsaugoti JAV karines pajėgas, JAV rangovus ir išlaikytinius. Jungtinės Valstijos ketina derinti tokias priemones ir derina pajėgų apsaugos planus su atitinkamomis Lietuvos institucijomis.”

     Dėl šių nurodytų dalių šis Lietuvos ir JAV Vyriausybių pasirašytas susitarimas galimai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 137 straipsniui ir 2011 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas nutarimu byloje Nr. 23/08 pateiktam šio mūsų Konstitucijos išaiškinimui.

     Suprantant 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir JAV Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo gynybos srityje svarbą ir aktualumą, taip pat tai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucija yra pamatinis ir svarbiausias mūsų įstatymas, užtikrinantis tautos teisę į egzistenciją ir gynybos priemonių pasirinkimą kviečiame Lietuvos Respublikos Seimą abejones dėl galimo šio tarptautinio susitarimo prieštaravimo mūsų Konstitucijai išspręsti korektiškiausiu būdu – kreipiantis dėl išaiškinimo į Konstitucinį Teismą.

Prašome Lietuvos Respublikos Seimą – Tautos atstovybę – įsigilinti į šį prašymą. Tikimės atsakingo ir mūsų Tautos interesus bei saugumą užtikrinančio Seimo sprendimo, nepažeidžiančio Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir išsaugančio dalykiškus santykius su strateginiu partneriu Jungtinėmis Amerikos Valstijomis.

Egidijus Bičkauskas

Egidijus Klumbys

Nikolajus Medvedevas

Rolandas Paulauskas

Aloyzas Sakalas

Zigmas Vaišvila