Aktualijos

„Šindlerio sąrašas“

Written by admin · 5 min read

Čia nereikėtų painioti su „šmugelio sąrašu“, nors skamba labai panašiai, nes anasai – visai padorus, išgelbėtų žydų nuo nacių teroro  sąrašas. Visuotinai žinomas, visame Paaulyje gerbiamas ir dažnokai minimas už būrelį išgelbėtų žydų  gyvybes.

Gaila, kad mūsiškio Gurevičiaus virš 14 000 lietuvių išgelbėtų žydų sąrašo taip niekas neviešina, negarsina ir negerbia. O ką jau bekalbėti apie Lietuvos valstybės išmintingomis pastangomis  (suteikus Traptautinius dokumentus) išgelbėtus  56 000 žydų? Tuo tarpu apie 600 metų žydų globos ir apsaugos net neverta šnekėti, net kaip apie  gražią legendą… Vietoje to, esame apjuodinti žydšaudžiais.

Bet grįžkime prie gerojo „Šindlerio sąrašo“, nes tolimesnis šio rašinio dėstymas bus apie panašų jo dublį – „Lietuvos sąrašą“. Sudarytojas taip pat dievo išrinktos tautos žinomas asmuo, visose TV rodomas ir  net tik, kad buvo kultūros ministru, V.Adamkaus patarėju ar Atviros Lietuvos fondo (ALF) ilgamečiu vadovu! Visai ne – dabar jis tapo aktyviu visuomenės veikėju, ginančiu teisėją N.Venckienę!?

Ir visai ne tiesa, kad tas „Lietuvos sąrašas“ bus į kitų partijų sąrašus neįsitrynę likučiai – tai visai nauja, gaivi banga, sukilusi prieš partinę nomenklatūrą, neišauginusią nei vieno iškilesnio asmens, nepadariusią nei vieno Lietuvai doro darbo, o atvirkščiai – praskolinusi mūsų ateitį!

Skamba patraukliai…
O kai pasižiūri į sąrašą – pajunti profesionalią ranką!
D.Kuolio tame sąraše nėra. Ne iš kuklumo, patikėkite, ne. Sąrašas „sukaltas“ pagal visas taisykles – pradedant didvyriais ir nebaigiant aukomis. Svarbiausia, kad tokį sąrašą remtų nesusitepę autoritetai, kuriems tos valdžios nereikėtų – jie ir taip Lietuvai dirba, o dabar jau jie susiruošė taisyti kitų kreivus darbus…
Yra tokių ir jie paskelbiami – tai režisierius E.Nekrošius, profesorius S.Sondeckis ir režisierius J.Vaitkus. Pastarasis labai atvirai įvertino galimą politinę padėtį,  jei ir vėl laimės dabar esantys Seimo senbuviai – tai yra vėl tą patį 20 metų besitęsiantį chaosą.

Kadangi to chaoso kūryboje dalyvavo ir D.Kuolys (ministru, patarėju, ALF vadovu), todėl jo, kol kas „Sąraše“ ir  nėra, tačiau būtent jis sielojasi , kad į „Lietuvos sąrašą“ neprasibrautų visi tie jau „nukainuoti“, nusibodę politikai, su nusikaltimų šleifais! O kad „Sąraše“ būtų su švariomis biografijomis , dėl kurių VSD negalėtų jų šantažuoti ir jiems diktuoti. Kad jie (sąrašiniai) būtų iš tikrųjų laisvi Tautos atsovai, o ne papirkti įvairių struktūrų…

Ach, kaip medumi per širdį…
Tai pradedame tas biografijas tyrinėti.
Pirmiausia to, kuris parinkinės kitus į „Sąrašą“.

Taigi, pradedame nuo  „Lietuvos sąrašo“ iniciatoriaus D.Kuolio, kuris per tuos 20 chaoso metų dirbo ir kultūros ministru (ačiū už kermošavus Laifus), ir šlepetinio prezidento patarėju, taip ir palikusiu 1 milijoną emigrantų be pilietybės, o pastaruoju metu – ir šiuolaikinio inkvizicinio –Teisėjų etikos ir drausmės komisijos nariu….

Taip, taip   – tos pačios komisijos, kuri „kepė“ bylas teisėjai N.Venckienei! Ir nei karto nei žodeliu D.Kuolys neužtarė akivaizdžiai neteisėtai kaltinamos N.Venckienės! Juk kvalifikuota visuomeninė komisija nustatė, kad smurtas ne tik prievarta buvo panaudota tiek prieš D.Kedytę, tiek ir prieš teisėją N.Venckienę. Tačiau D.Kuolys, kurio vadovaujamas ALF „apsiplunksnavo“ 20-čia dukterinių organizacijų ir visos jos orientuotos į žmogaus teisių gynybą, tačiau D.Kuolys net tik kad nepasirėmė šiomis skaitlingomis pajėgomis teisėjos gynybai, bet netgi nedrįso nei vienu žodeliu jos užsistoti.

Kažin, ar nedrįso? O gal atvirkščiai?

Juk visiems žinoma, kad pasaulinio sukčiaus Sorošo įkurtas ir 200 milijonų paremtas ALF yra liberalios ideologijos skleidėjas, o ilgamečio ir puikaus D.Kuolio vadovavimo dėka susikūrusios 20 ALF dukterinės organizacijos – tvirtu skydu tapo homoseksualų subkultūros įgyvendinimui Lietuvoje. Argi neakivaizdu, kad nusiorientavusių mažumų gynėjas negali  palaikyti priešingos pusės – tai yra prieš pedofilų klaną kovojančios N.Venckienės?! Štai, kodėl nei vienu žodeliu neužtarė…
Tačiau jis drįsta kviestis N.Venckienę į „Lietuvos sąrašą“!

Nes pagal visas viešųjų ryšių taisykles sąrašui kaip vėliava reikalingas didvyris arba auka. O N.Venckienė būtent tokia! Ir dar dvigubai tokia – 4 metus didvyriškai vien teisinėmis priemonėmis besistengusi apginti brolio mažylę nuo pedofilų už ką ji pati tapo persekiojama šalies teisinės sistemos!

Šiuo atveju nublanksta net Barbiuso byla.

Kompetentinga visuomeninė komisija nustato aukščiausių valstybės institucijų pasikėsinimą į konstitucinę tvarką, pažeidžiant ne vieną, o net 10 Konstitucijos straipsnių, Teismų įstatymą pažeidžiant, nesant jokių N.Venckienės piktnaudžiavimo požymių ar kaltės.

Paskui tokią vėliavą visos Lietuvos mamos, močiutės ir jaunamartės eis balsuoti. Ir būtent už tokią, kuri D.Kuoliui pamojus piršteliu, nešoko į jo ratus ir į jo kontraversiškus sąrašus.

Antra vertus keista, kad toks gudruolis D.Kuolys ėmė ir susimovė? Puikiai suprato, kad jam pačiam reikia kukliai susilaikyti kol kas nors kitas  jį pasiūlys įrašyti į sąrašą, bet išdrįso pareikšti, kad N.Venckienei „Lietuvos sąrašas“ lieka atviras?!

Kaip pelytei į spąstus sūrio gabaliukas…

O pelytė per 4 metus gerai perpratusi visus sorosošininkų vilkus avies kailyje į mišką net nepažvelgė. Ji puikiai atsimena ne tik tuos Lietuvos himną giedojusius prieš  240 „šturmavikų“,bet ir visus 4 metus jos šeimą darbais, o ne žodžiais rėmusius.

Taip, būtent tik „Drąsiaus kelio“ sąraše bus žmonės be praeities šleifų, bet juos vistiek tampys VSD. Būtent violetiniame sąraše bus nebuvę partiniais ir už juos balsuos tiek dešinieji, tiek kairieji, tiek ir nusivylęs centras – visi turi vaikų! Būtent Klonio „sąrašą“ rems visi teisinės sistemos nuskriausti, o tokių yra 88 proc. visų bylininkų.

Rems N.Venckienės sąrašą ir sorosošininkų nekenčiami skustagalviai, nes būtent jie apskritą parą budėjo ir 4 metus saugojo mažylės sapnus.

Kadangi apklausų metu visa Lietuva nubalsavo ir priskyrė D. Kedžiui 2 vietą o Prezidentės, tai jo kovos prieš pedofilus pratęsėjai N.Venckienei galima tikėtis lygiai tokios pačios visuomeninės paramos.

Argi ne visa Lietuva bjaurisi homoseksualais? Argi ne šimtai vaikų kenčia nuo pedofilų? 

Ir atvirkščiai – kieno rūpesčiu buvo sustabdytas pedofilų kastravimo įstatymo projektas? Ar kartais ne D.Kuolio vadovauto ALF įkurtų 20-ties dukterinių organizacijų, besirūpinančių mažumomis, spaudimu? Na, negali būti, kad Seimo Aušrinės ir Roko pastangomis, juos turėjo paremti ir liberalų dvi frakcijos?

Taigi D.Kuolys liko be didvyrio, be aukos ir be „Lietuvos sąrašo“ vėliavos! Tai ką gi jis dar gali pateikti rinkėjams įdomaus? Tik 2 režisierius (E.Nekrošių ir J.Vaitkų) bei profesorių S. Sondeckį, kurie nesiruošia eiti į valdžią, o tik remia sąrašą. Į sąrašą ir į Seimą eina dar kelios „baltos varnos“, Seime beviltiškai ir vienišai balsavusios priešingai nei valdančioji koalicija bei Songailos gaivinami tautininkai.

Ir vėl gaunasi kuriozas kaip su N.Venckiene – kai homoseksualų tolerantų vėliava atsisakiusi tapti antipedofilė teisėja. Taip ir su tautininkais – tai yra su akcentuotais lietuvninkais ruošiasi rinkimuose ramstytis akivaizdžiai ne lietuviškos kilmės „Lietuvos sąrašo“ sudarytojai. Argi reikia gimimo liudijimo prie D. Kuolio klasiškai biblijinio veido?

Argi nepasimokė Lietuvos rinkėjai ne lietuviškos kilmės grafo išrinkimu, kai jis išpardavė Lietuvos turtą saviškiams tautiečiams (Bumgardneriui, Brudnui, Klabinui ir t.t.). Juk neužmiršo sibirų kankiniai juos trėmusių budelių pavardžių – pradedant Slavinu, Dembo, Todesu, Rozovskiu, Komodaite ir Nachmanu Dušanskiu nebaigiant?

Tai turint tokią visuotinai žinomą ir smerkiamą politinį bagažą D. Kuolys drįsta ir sudarinėja „Lietuvos sąrašą“?!
Jau vien tai, kad valstybinių žiniasklaidų smulkiai aprašinėjamos D.Kuolio akcijos, jis cituojamas, tiražuojamas ir visomis TV paslaugomis naudojasi, jau tai kelia pagrįstą įtarimą – ar tai ne…?
Juk į Klonio gatvę „imti“ mergaitę iš imunitetą turinčios teisėjos ėjo su 240 policininkų pajėgomis, guminėmis kulkomis, elektrošokais ir dujomis ginkluotų. O į D.Kuolio organizuotą mitingą prieš Prezidentūrą – nieko panašaus?! Argi nereikėjo ginti Prezidentės nuo įtūžusios minios?!!!
Pasirodo ne…
N.Venckienę už kritikos žodį kolegoms – Teisėjų etikos komisijos apkalta. O D.Kuolio „sąrašiniai“ ne tik kritikos, bet ir piktus žodžius Prezidentei ir saugumui sako, maža to – akcijas prie šių organizacijų rengia – ir nieko?!
Argi tai ne dvigubi standartai? Ir tik kai kam jie taikomi?
Tie patys, kurie sovietmečiu buvo sukurti ir į apyvartą paleisti. Atsimename, kad „drąsiausi“ anuomet buvo KGB provokatoriai! Ir jie niekad nenukentėdavo. Verkė tik kiti…
O kas šiandien pasikeitė? Desovietizacijos nebuvo, sistema liko, VSD sugebėjo vadovauti netgi KGB rezervistas. Tai kokį žygį į kitokią Lietuvą organizuoja D.Kuolys? Į kitokią Lietuvą su tais pačiais dvigubais standartais ir su Sorošo liberalizmu bei vaivorykštine vėliava?
Argi čia ne „Šindlerio sąrašo“ pakartojimas, kai vienu mažu perdengiamas kitas  -daug didesnis, 600 metų besitęsiantis lietuviškasis žmogiškumas? Taip ir dabar – neaiškiu, „nepartiniu“ sąrašu norima supainioti rinkėjus ir „nukanalizuoti“ jų balsusį skambiais vardais besivadinančius, pilietiškus vaidinančius judėjimus?!
O kur jie tuos 4 metus buvo?! Kai kraujas liejosi, žmonės žuvo, o pederastai su tolerastais demonstracijas rengė?!!
Argi čia ne akivaizdus „Kisinžerio sindromas“, kai vienu metu tarnauji dviem ponams? Ir kas gali paneigti, kad čia ne saugumietiška akcija prieš „Drąsos kelio“ partiją?
Tai tik vieno iš 3 „Lietuvos sąrašo“ iniciatorių (D.Kuolio) darbų ir rezultatų trumpa analizė.O ar neįdomu būtų prisiminti kitų sąrašo kūrėjų, sakykime, marksistinių dogmų pudravimo į studentų galveles laikus ar kagėbistinės cenzūros vargus bei džiaugsmus?
Neužmiršo rinkėjai ir dabartinių „pilietininkų“ aktyvistų asmeninės liberalios praktikos.