Aktualijos

Skubėk, antstole, skubėk

Written by admin · 3 min read

  Kaip teisininkė ir dar gi pačių blogiausių nusikalltimo pasėkmių specialistė, prognozuoju: pedofilojos bylos tyrimo ir vykdymo valdininkų perspekyvos bus lygiai atvirkštinės, nei jie siekė, įtvirtino bei vykdo. O būtent – po rinkimų, diametraliai pasikeitus politinėm jėgom Seime, pasibaigs dvigubų standartų era ir įsigalės įstatymas. Tiek lietuviškas, tiek ES, tiek ir traptautinis.

Taigi, pasibaigs ir išimtinė privačių antstolių gadynė Lietuvoje.
Maža šito. Jau yra suskaičiuoti, paviešinti ir teisiškai įvertinti visų teisėsaugos nusidėjėlių, o ir tamstytės padaryti ir toliau daromi neteisėti veiksmai Kauno pedofilijos byloje. O būtent, savalaikiai nepranešus, pažeidžiant draudimą prievartos taikymui prieš mažametę, buvo vieną kartą pasikėsinta pagrobti vaiką, o nepavykus-pagrąsinta visvien įvykdyti teismo sprendimą?

Jau vien tai atitiko reikalavimams areštuoti ir  nubausti antstolę pagal Lietuvos Baudžiamojo kodekso du straipsnius.

Kadangi nebuvo imtasi tokių preventyvinių priemonių – arešto- tamstytė pakartojote tą patį nusikaltimą, tik su dvigubai didesniu įstatytmo pažeidimu, t.y. panaudojant prieš mažametę ne tik prievartą, bet ir smurtą.

Baudžiamojo kodekso trijų straipsnių sankcijų tamstytei nereikia kartoti, pati žinote. Jeigu tikitės, kad rinkimus subalamutys specialistų „juodosios“ technologijos, tai veltui. Šį kartą formuojasi dvi savarankiškos ir stiprios, su rinkėjų palaikymu, grupuotės, kurios tiesiog nušluos išsiryškinusius konservatorius su visais homoseksualų rėmėjais liberalais bei persikrikštijusius komunistus su visais darbais, darbdaviais ir darbadieniais.

Beja, rinkėjai balsuos tik už moralę ginantį  „Drąsos kelio“ sąrąšą ir tautininkų būrį. Visiems kitiems buvusiems ir nepražuvusiems su visomis koalicijomis teks eiti ten – į politikos šiukšlyną. Tikiu, kad rinkėjai padarys, tikrai padarys desovietizaciją savo balsais. Nes jau peržengtos visos ribos, beliko šita.

Taigi, suprantate, kad visi neteisėti darbai ir darbeliai bus įvertinti ir už juos teks atsakyti, ko nebuvo jau nuo karo laikotarpio. O ir tamstytei teks atsakyti už nusikaltimų planavimą, organizavimą ir prievartos bei smurto vykdymą prieš mažametę, jos šeimos narius ir piliečius.
Vienintelė tamstytės išeitis- grobti, kiek galima daugiau, o tada bėgti, ir kaip galima toliau iš Lietuvos.

Antra vertus, Tarptautinė paieška ir dar pedofilojos bylos nusidėjėlių padėjėjos paieška, garantuoja sėkmingą finišą – atsimenate Daktarą? Na, nebent kur į vienuolyną įstojus… Tačiau ten reikia atsinešti „kraitį“? Ir  ne bet kokį…. Jam surinkti turite keturis mėnesius laiko iki rinkimų. Aišku, gerų darbų kraičio, nesurinksite. Belieka pinigai. Čiupkite N.Venckienės namą, jei nėra sąskaitoje pinigų, parduokite iš varžytinių už mizerį, o „atkatą“ pasidalinus, turėsite ir „ kraičiui“ reikalingą sumelę…

Pagaliau dar ir kitas bylas byleles papurtykite, juk žinote kaip? O jei ne – pasikonsultuokite su Nidos antstole už ką ir kiek ten nevykdomi teismo sprendimai. Be to, turite  septyniolika tūkstančių neįvykdytų teismo sprendimų rezervą, kuris duos pakankamai plačią praktiką abipusiai naudingiems veiksmams ir neveikimui maždaug keturiems milijardams litų. Tai koks realiai bus jūsų procentėlis?..

Beja, šioje, būtent Kauno pedofilijos byloje, rankeles susitepusių pareigūnų yra ir daugiau, nei tie Seimo nustatyti nekvalifikuoti, nekompetentingi ir aplaidžiai vykdę tyrimą prokurorai ar vaikų teisių specialistai. Yra ir gudročių, kurie  šauniai reguliuoja vienu metu dažnokai priešingas puses. Kai kurie iš gudrumo ima ir pasigiria apie praktikavimąsi padaryti nusikaltimą – advokatas Černiauskas ant savo sūnaus… Tačiau, be netyčia prasitartų, kiek yra nutylėtų, bet tyliai – dailiai įvykdytų?

Tai va, susėskite kur- tik ne jaukioje kavinėje, kruopščiai sudėliokite kortas, apsvarstykite visus variantus ir neškite kudašių į visas skirtingas pasaulio puses…

Taigi, įsivaizduokite, kad tie visuomeninės komisijos nariai, tie patys, paskelbę tikrai demokratišką verdiktą, po Seimo rinkimų užima Teisngumo ministro, Generalinio prokuroro, VSD, STT, FNTT vadovų postus? Praveda kadrų kvalifikacijos akciją, trisdešimt procentų sumažintiems etatams, su demokratiškai pataisytais pareigybiniais nuostatais, įrašant pilną atsakomybę už padarytus ar nepadarytus darbus?

Amen. Nebelieka visos pedofilinės sistemos.

Antra vertus, jei nebelieka sistemos, tai galima sužaisti ir „ va bank“? Imi ir išryškini visus pederastus, tolerastus ir kitokio atspalvio agrastus. Tada jau valstybė suteikia tamstytei liudytojo apsaugos visas teises ir malones bei paslepia taip, kad ir pati nebesuranda. Bet tai, žinokite, išeitis.

Išeitis, bet ne tamstelei vienai. Tą žino visi, o advokatėliai – ypač. Taigi, dar iš sovietmečio laikų žinoma, kad tas, kas „išstukačina“ kitą pirmas, tas ir laimi… Anąjį kankina KGB rūsiuose, o stukačius laimingas vaikščioja laisvėje.

Priminsiu, kad Antaviliuose JAV pastatytas kalėjimas iki šiolei nesulikviduotas, neperformuotas, o tylutėliai stovi ir laukia… Ko?

Tik nesugalvokite dabar nutrepenti pas kokį buvusį ir nepražuvusį – tuoj pat pakartos atidirbtą scenarijų tiems, kurie pareiškia, kad „ netylėsiu“… Ir Pociūnas, ir Furmanavičius, ir Ūsas- taip jau amžiams nutilo, o jų žūties bylos sėkmingai vilkinamos iki senaties… 

Teisingiau pasielgtumėte, jeigu tik tuoj po rinkimų pirmoji atsistotumėte į stukačių eilę su pareiškimu ir pilnu pedofilų klano sąrašu rankose.Tik pasitreniruokite prieš veidrodį ir veido išraišką pakeisti iš essesininikinės į atgailaujantį, ir balso tembrą pažemininkite iki žemiausių registrų, ir „kūno kalbą“ iš sprendimu mojuojančio į nužemintai besilankstantį.

Ir tikrai pasiseks.Černiausko treniruotės juk pasisekė?

Tai Kubiliaus vyriausybė neturi „socialinio jautrumo“. t.y. žmogiškumo. O būsima po rinkimų – tikrai bus žmogiška. O jei dar ašarėlę išspaustumėte, tai, ko gero, ir bausmę už tris nusikaltimus sušvelnintų iki „ lygtinio“ termino?…