Tėvynė mūsų

Į pagalbą Kubiliui!!!

Written by admin · 3 min read

Tautos balsas – Dievo balsas, byloja žmonių išmintis. Tik šio posakio paskatinta ir drįstu pasiūlyti pagarbos netenkančiam premjerui trejetą patarimų. Du – geri, o trečias- ypač! Tai pradėsiu nuo kuklesnių.

Labai ir netgi labai pagirtina, kad susizgribote ir po teismo sprendimo įvykdymo Garliavoje, apreiškėte, visai Tautai paskelbėte, kad dabar atėjo eilė įvykdyti teismo sprendimą Rytų Lietuvoje dėl neteisėtų lenkiškų užrašų ant gtatvių pavadinimų lentelių. Netgi specialią komisiją tam reikalui žadate suburti!

Neburkite, nereikia veltui švaistyti ir taip kuklaus biudžeto pinigėlių… Siūlyčiau pasinaudoti Klonio gatvės šturmo gerąja patirtimi – nereikės nei ruoštis, nei derinti, nei mokėti – apmokestinsim pačius nusidėjėlius. Tiesiog tą patį planą automatiškai perkelti į lenkiškuosius rajonus – prieš įstatymą juk visi lygūs? Tai va, jei aplink Garliavą  buvo trys kaimai atkirsti nuo Lietuvos, o visa autostrada užblokuota, tai ir Rytų Lietuvoje aplink Šalčininkus galima tris rajonus užblokuoti. Juo labiau, kai per juos anąmet „avansu“ jau prasidemonstravo Armijos Krajovos pulkas? Irgi su lenkiškom vėliavom, kaip Klonyje su trispalve, irgi su dainom, kaip Kedžių kiemelyje su himnu, irgi su visa mundiruote…

Ką ten žinai, gal ir A. Petruškevičius buvo kur automatą užsislėpęs? Juk  Lietuvos ginklo kūrėjui nei  motais  vieną – kitą per koncertinį vakarėlį susimeistravoti… Todėl ir purkštelėjo jam dujų į akis atsargumo dėlei, kad nematytų kur šauti…

Tai va, apsupate su  ketvirčiu tūkstančio policininkų kokį namelį su lenkiškai užrašyta lentele, įsiveržiate pas savininkus per išdaužtus langus ir atpielavotas duris bei pareiškiate ultimatumą – nuimi lentelę dabar arba po  minutės! O jei šeimininkas nesutinka – užlaužiate rankas ir patys nuraunate lentelę jo akivaizdoje.

Ir taip per tris rajonus.

Po to „nušturmuotiems savininkams pateikiate po 80 000 Lt kiekvienam!!!

Ar žinote kiek per tris rajonus ir Šalčininkų miestą yra skersgatvių, ant kurių kampinių namų prikalta po lenkišką lentelę? Šimtai… Taigi, iš to skaičiaus padauginame išlaidų sumą (80 000×100= 8 000 000) ir gauname AŠTUONIS MILIJONUS gryno pelno!!!

Tai tau ne Klonio gatvės sąskaitėlė…

Teisybė, lenkai su Tomaševskiu pakels skandalą Strazbūre, bet barzdų, kaip kad rovėsi žydai dėl kapinių – nesiraus. Nes barzdų  neturi, o ūsų labai gaila. Tikėtina, kad Tėvynė Lenkija savo gentainiams Lietuvoje išties pagalbos  ranką ir sušelps milijonu kitu…

Bet tai jau nebe mūsų reikalas, o URM – tiesiog įdedame jiems į rankas šitokį kozirį, o jie jau žinos kaip elgtis.

Antras, dar rimtesnis variantas- tai tų 17 000 neįvykdytų teismo sprendimų skubus ir neatidėliotinas įgyvendinimas – rinkimai ant nosies, o pinigų, pamalonint rinkėjus ne penkiasdešimčia, visu šimtu Litų prie algos – nėra.Tai va, šie tūkstančiai neįvykdytų teismo sprendimų – tai tiesiog biudžeto – ir ne tik…- Klondaikas!. Jei Venckienė nesispardydama sumokėjo L. Stankūnaitei 28 000 Lt. delspinigių, tai ar įsivaizduojate kokia suma turėtų plūstelėti į iždą iš keliasdešimttūkstantinių neįvykdytų teismo sprendimų? Tik labai apytikriai skaičiuojant tai būtų apie KETURI MILIJARDAI…

Na, čia galima būtų ir kompensacijas už nukrizintas algas, pašalpas ir pensijas išmokėti – rinkimų rezultatų svarstyklės be jokių abejonių pakryptų konservatorių sąrašo naudai.

Na, ar gi ne puikūs mano patarimai? Bet pats šauniausias trečiasis – ypatingasis…

Tiesa, šio patarimo autorė – ne aš, o visiems žinoma gydytoja ir rašytoja F.Taunytė. Būtent  ji, labai subtilia forma pagyrė skulptoriaus A.Vytėno paminklą D.Kedžiui, pasiūlydama jį iš kapinių iškelti kitur į viešesnę erdvę. Maža to, beveik pagrąsino (juokais,žinoma) autoriui, kad jei jis to nepadarys, tai šitą darbą atliks ji!

Na aišku, kad gerbiama F.Taunytė puikiai žino ir moralines, ir teisines sankcijas, saugančias kapų rimtį, ir ji visai nesiruošia tos šventos vietos niekinti. Žino rašytoja ir tai, kad paminklas jau nebe autoriaus nuosavybė, ir netgi ne Kedžių, nes lėšas jam suaukojo Tauta.Tačiau tokiais, grynai taunietiškais viražais daktarė išreiškė susižavėjimą A.Vytėno kūryba!

Sakoma, kad savoj parapijoj pranašu nebūsi. Ir iš tikro – tik užsienio turistai Lietuvoje važiuoja į Panevėžį specialiai pasigrožėti pačiu puikiausiu pasaulyje paminklu pasakoriui H.K.Andersenui, kurį sukūrė A.Vytėnas. Todėl savos parapijietės, taipogi kuriančios F.Taunytės pagyrimas ir dar tokia primygtinai drąstiška forma – tiesiog ant sparnų pakylėjo autorių… Ir dar įrašytas į telefono atmintį! Skulptorius suka ir suka įrašą ir atsiklausyti pagyrų negali. Tik iš kuklumo jis tokios garbingos moters įrašo nepaleidžia eterin… O vertėtų!

Aš ir pagalvojau, kad ant šitų A.Vytėno sparnų dar  būtų galima suspėti iki rinkimų ištaisyti vieną premjero klaidą – piliečiams akis badančių kanalizacinių vamzdžių demontavimą ir puikaus, o gal net naujo  šio skulptoriaus šedevro, skirto laisvės gynėjams pastatymu Lukiškių aikštėje. Ši akcija garantuotai atitaisytų pašlijusį autoritetą…

Tada turistai lankytų ne tik Panevėžio pasakorių, bet ir Vilniaus gal gi ne vieną A. Vytėno skulptūrą. O juk įamžinimo laukia ir dar keli gyvi Sukilėliai, Partizanai bei Rezistentai. Privalu pagerbti ir mūsų jau Anapilin išėjusius dainius, pasaulinę šlovę pelnusius dailininkus ir mokslininkus.

Užsisvajojau. Tačiau labai linkėčiau premjerui susidomėti šiuo trečiuoju pasiūlymu ir įgyvendinti nors projektiniame lygyje. Nepagailėta buvo J.Meko parnuchai, net JAV liberalams per sūri, taigi tam nuteistam šlamštui nepagailėta DVYLIKA MILIJONŲ?! Ir nieks į jį nežiūri. Tai A. Vytėnui, kurio šedevro važiuoja pasižiūrėti iš ES, reikėtų nors dešimtą dalį tų Meko milijonų sukrapštyti…

Juk būtų daug šauniau istorijoje likti ne kontraversiškai vertinamu „kriziniu“ premjeru, pakabintu ant kanalizacinių vamzdžių konstrukcijų, o atvirkščiai – meno mecenatu, kurio, kaip fundatoriaus pavardė puikuotųsi ant pasaulio pripažintų šedevrų postamentų?!

Ir užsimirštų tie kriziniai diržai…