Aktualijos

SOS Ukrainai ir pasauliui – nedelsiant nutraukti karo veiksmus ir atkurti taiką

Written by Redakcija · 1 min read

Pasiūlymas akademinei bendruomenei ir kitoms taikos atkūrimui neabejingoms visuomenės grupėms

„Mokslo Lietuva“ skelbia gautą skaitytojų laišką ir kviečia nedelsiant atsiliepti. Laiško autoriai yra įsitikinę, kad vien karinėmis priemonėmis atkurti taikos neįmanoma, nes Rusijos ištekliai yra daug kartų didesni už Ukrainos. Tuo tarpu tarptautinė pagalba Ukrainai neretai būna pavėluota arba nepastovi. Dabartinė tarptautinės padėties analizė liudija apie neefektyvias ir nesuderintas pastangas atkurti taiką Europoje.

Jau antri metai Rusijos vykdomi karo nusikaltimai, kuriais atvirai siekiama sunaikinti Ukrainos valstybę ir ukrainiečių tautą, turi būti nedelsiant sustabdyti. Bet kurie tarptautiniai konfliktai turi būti sprendžiami nekarinėmis priemonėmis. Pasaulyje yra sukurtos tarptautinės struktūros, kurių pareiga – taikos išsaugojimas, bet jos nepajėgia vykdyti šios gyvybiškai svarbios pareigos žmonijai. Skirtingą santykių su Rusija patirtį turinčios valstybės dažnai nesuvokia tikrojo visai žmonijai gresiančio pavojaus masto ir šios agresyvios valstybės tikslų.

SOS Ukrainai ir pasauliui – nedelsiant nutraukti karo veiksmus ir atkurti taiką

Apžvelgdami agresoriaus ilgametę istorinę patirtį, Rusijos pasiruošimą Ukrainos užpuolimui ir šio užpuolimo motyvus, nusikalstamus karo veiksmus prieš civilinę infrastruktūrą bei civilius gyventojus, neapsakomą žiaurumą, o iš kitos pusės – tarptautinių organizacijų ir valstybių vyriausybių nepakankamą veikimą, atkuriant taiką, teikiame tokio turinio pasiūlymą:

  1. Nedelsiant prašome Jungtinių tautų organizaciją (JTO) sukurti ir suteikti „Žydrųjų šalmų“ Taikos apsaugos kontingentui (TAK) mandatą bei jį dislokuoti Ukrainos teritorijoje, siekiant apsaugoti civilinę infrastruktūrą bei gyventojus nuo tolesnio naikinimo:

TAK turi būti sudarytas šalių, teikiančių politinę, karinę, humanitarinę pagalbą Ukrainai, karių-savanorių principu.

– TAK karius-savanorius reikalinga ginkluote aprūpina jų šalių vyriausybės.

– TAK kariai-savanoriai turėtų būti dislokuojami visoje Ukrainos teritorijoje 50 km iki fronto linijos;

  1. Vilkinant ar nepriimant šios gyvybiškai svarbios iniciatyvos, lieka konstatuoti, kad JTO ir kitos tarptautinį saugumą užtikrinančios organizacijos, nevykdo joms patikėtų funkcijų.
  2. Siekiant gelbėti Ukrainos, o taip pat ir viso pasaulio žmones nuo tokių padarinių ateityje bei atsižvelgiant į antrame punkte pateiktą nuogąstavimą, prašome skubiai vykdyti tarptautines parašų rinkimų akcijas dėl JTO ir kitų, privalančių užtikrinti taiką ir saugumą, bet šios funkcijos nevykdančių struktūrų esminio reorganizavimo.

Tikimės skubaus šio pasiūlymo įgyvendinimo, nes kiekviena karo diena atneša naujų sugriovimų, žūčių ir kitų netekčių. Tikime, kad šie žingsniai bus efektyvesni nei milijardai lėšų, skirtų karinėms taikos išsaugojimo priemonėms, šimtai beveik jokio poveikio neturinčių rezoliucijų, peticijų, sankcijų ir pan.

Pasiūlymo autorius – Lietuvos mokslininkų sąjungos narys, inžinierius išradėjas, kelių patentų autorius tauragiškis Viktoras Jokubaitis.

pozicija.org