Aktualijos

Spaudos konferencija Seime „Ar turime teisę skelbti, kad galima pažeisti Konstituciją?“

Written by Redakcija · 8 min read

 • LR Aukščiausiosios Tarybos nutarimais (1991-01-08 Nr.I-921 ir 1991-01-13 Nr.I-943) sudarytų
  komisijų veiklos medžiagos dėl 1991-01-08 d. įvykių prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų ir 1991-
  01-13 d. Ministro Pirmininko Alberto Šimėno dingimo aplinkybių;
 • LR Aukščiausiosios Tarybos Krašto apsaugos ir vidaus reikalų nuolatinės komisijos medžiaga
  nuo 1990 metų kovo mėnesio iki 1991 metų sausio mėnesio;
 • beveik visa 1991-01-13 LR Aukščiausiosios Tarybos nutarimu Nr.I-936 sudarytos LR
  Laikinosios gynybos vadovybės medžiaga;
 • XII šaukimo LTSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų asmens bylos;
 • XI šaukimo LTSR Aukščiausiosios Tarybos medžiaga: 1989 m. išrinktų deputatų K. Motiekos,
  R. Ozolo, E. Tomaševičiaus ir Z. Vaišvilos asmens bylos, dalis 1989 m. vykusių rinkimų komisijų
  medžiagos, 1988-1990 metų Lietuvos TSR XI šaukimo Aukščiausiosios Tarybos komisijų darbo
  medžiagos, t.t. Komisijos Lietuvos valstybinio suvereniteto ir nepriklausomybės atkūrimo planui,
  šios komisijos pirmininkų kolegijos posėdžių medžiagos.
  Seimo kanceliarijos 2021-07-23 raštu patvirtinta, kad Seimo archyve šių dokumentų nėra ar
  jie šiam archyvui neperduoti. Vilniaus apylinkės prokuratūra 2020-08-27 nutarimu atsisakė
  pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šių dokumentų dingimo. Seimas komisijos dėl dingusių valstybės
  dokumentų nesudarė.
  Pagrįstai manome, kad šie dingę valstybės dokumentai yra labai svarbūs Lietuvos valstybei.
  Atsižvelgdami į šią patirtį ir gerbdami 1991 metų sausyje ir kitų už Lietuvos valstybę
  žuvusiųjų atminimą, mes, žemiau pasirašiusieji, išrinkus Respublikos Prezidentu kurį nors mūsų,
  įsipareigojame reikalauti, kad šie valstybės dokumentai būtų surasti, ir įsipareigojame teikti
  Seimui priimti LR prokuratūros įstatymo pataisas dėl nepriklausomo prokuroro institucijos
  įkūrimo. Toks atsakingų valstybės institucijų neveikimas negali būti toleruojamas.