Aktualijos

Spaudos konferencija Seime „Referendumo likimas Lietuvoje“.

Written by Redakcija · 1 min read

2022 m. sausio 21 d. 11.00 val. Lietuvos Nepriklausomybės

Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir Piliečių referendumo

iniciatyvinės grupės spaudos konferencija Seime

„Referendumo likimas Lietuvoje“.
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35448&p_k=1&p_event_id=18445 .
Spaudos konferencijoje dalyvauja Piliečių referendumo

iniciatyvinės grupės nariai, iniciatyvos vykdytojai.

Referendumo iniciatyva dėl Konstitucijos 9 ir 147 straшpsnių pakeitimo

(referendumo iniciatyvos sumažinimo iki 100000 piliečių parašų refrendumui

inicijuoti) buvo įregistruota 2021-06-29 LR VRK sprendimu, tačiau iškart

buvo sustabdyta 2021-07-01 LR VRK sprendimu, pasinaudojus tuo, kad

Seimas iki šiol neįvykdė Konstitucinio Teismo nutarimo priimti

konstitucinį referendumo įstatymą.


Referendumo inciatyva pradėta vykdyti 2021-07-14 Lietuvos vyriausiojo

administracinio teismo sprendimu panaikinus 2021-07-01 LR VRK sprendimą.

Teismas, nesant galiojančiam referendumo įstatymui, tiesiogiai pritaikė

LR Konstituciją bei įstatymo analogiją ir įpareigojo LR VRK išduoti piliečių

parašų rinkimo lapus ir suteikti prieigą pasirašyti už šią referendumo

iniciatyvą elektroniniu būdu.


Teismo nustatytas 6 mėnesių terminas šiems parašams rinkti baigiasi

2022-01-21 d.


2022-01-20 d. 16 val. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skelbs

sprendimą byloje, kurioje išnagrinėtas Piliečių referendumo iniciatyvinės

grupės skundas dėl LR VRK atsisakymo pratęsti šį terminą.
Skundas buvo pateiktas dėl netinkamo LR VRK funkcijų vykdymo ir dėl to

, kad dėl 2021-07-19 d. prasidėjusio teisminio ginčo byloje, kurioje buvo

priimtas 2021-07-14 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas

, buvo prarasti 3 iš 6 šios iniciatyvos vykdymui teismo nustatytų mėnesių.

Tik 2021-10-20 d. išplėstinei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo

teisėjų kolegijai priėmus nutartį, 2021-07-14 Lietuvos vyriausiojo

administracinio teismo sprendimas liko nepakeistas.


Nelaukime malonių iš valdžios, savo teises, visų pirma, ginkime patys.

Tad pasirašykime už šią referendumo iniciatyvą, kad sudaryti patiems sau sąlygas

mūsų teisių gynimui.
Pasirašyti galite ir elektroniniu būdu:
https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti

Išsami informacija: www.ltreferendumas.lt , info@ltreferendumas.lt , www.lietuvosvisuomenestaryba.lt

**************************

REDAKCIJOS PRIERAŠAS:

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS, SAUSIO 19 D. SPRENDIMU, PRATĘSĖ PILIEČIŲ PARAŠŲ RINKIMĄ IKI BALANDŽIO MĖN.20 D.