Aktualijos

Spaudos konferencija Seime „Valstybė parduota. Tautiečiai, tai ar atsisakome referendumo?“

Written by Redakcija · 1 min read

referend2021Spalv   2021 m. gruodžio 17 d. 10.30 val. Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės narių ir koordinatorių Lietuvos
Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos, Nendrės Černiauskienės ir Stanislavo Ladinskio spaudos konferencija Seime „Valstybė parduota. Tautiečiai, tai ar atsisakome referendumo?“Gruodžio 15 d. baigėsi pigus spektaklis „Lietuvos Vyriausybės atsistatydinimas“. Lietuvos Respublikos piliečiai suprato, kad tai – viso labo primityvus spektaklis. Ir teisingai sureagavo – iškart padidėjo pasirašančiųjų už LR Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimą skaičius.

Vyksta tyli ir nuožmi kova dėl referendumo iniciatyvos kartelės sumažinimo nuo 300000 iki 100000 piliečių parašų. Kova už mūsų pilietinės sąmonės išsaugojimą.
Gruodžio 15 d. šio piliečių referendumo iniciatyvinė grupė laimėjo dar vieną ginčą teisme prieš LR Vyriausiąją rinkimų komisiją – Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas įpareigojo VRK atsakyti piliečių referendumo iniciatyvinei grupei dėl jos prašymų pateikti informaciją ir atlikti veiksmus.

Ginčas vyko dėl pasirašymo už šios referendumo iniciatyvos rėmimą elektroniniu būdu ir galimybės pasirašyti už šią referendumo iniciatyvą sudarymas užsienyje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams.
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35448&p_k=1&p_event_id=18085

Ir vėl metas įstatymus Lietuvoje priiminėti Tautai. Pilieti, pasirašyk už tai! 

Pasirašymas elektroniniu būdu: https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-
/iniciatyvos/46798/prisijungti
Referendumo banko sąskaita:
Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje
įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas SVARBU!!! Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui. Maža auka – iki 12 eurų
(imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų; Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU
(2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*
* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas.
Draudžiamos juridinių asmenų aukos!
Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.
Išsami informacija: www.ltreferendumas.lt , info@ltreferendumas.lt , www.lietuvosvisuomenestaryba.lt