Aktualijos

Spaudos konferencijos Seime pranešimas „Lietuvos valdžios nebeturime“.

Written by Redakcija · 3 min read

2017 m. gruodžio 6 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir buvusio Seimo nario Audriaus Nako spaudos konferencijos Seime pranešimas „Lietuvos valdžios nebeturime“.

Spalio 16 d. spaudos konferencijoje pranešėme, kad Vilniaus miesto apylinkės teismui nustačius, jog VSD vadovo Dariaus Jauniškio ir AOTD prie KAM buvusio vadovo Alvydo Šiupario veiksmuose yra piktnaudžiavimo tarnyba požymiai, kreipėmės į Generalinę prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl Z. Vaišvilos ir A. Nako įrašymo į 2015 m. Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą.Šiemet VSD vadovas D. Jauniškis patvirtino, kad Z. Vaišvila ir A. Nakas ir nebuvo grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui, paaiškino jų abiejų įrašymo į 2015 m. Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą priežastį – Rusijos žiniasklaida cituoja R. Paulauską ir Z. Vaišvilą. Dėl A. Nako įrašymo VSD nenurodė jokių priežasčių. Tačiau Generalinė prokuratūra atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą dėl tokia veikla užsiimančių pareigūnų.

2016 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime“ Z. Vaišvilos, A. Nako ir kitų, 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime“ įrašytų, asmenų neliko.

D. Jauniškis, išsigandęs Z. Vaišvilos ir A. Nako kreipimosi į teismą dėl šio šmeižto privataus kaltinimo tvarka, 2017-09-29 VSD raštu raštu patvirtino, kad į 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“ Z. Vaišvila ir A. Nakas įrašyti, nors ir nebuvo grėsmės nacionaliniam saugumui, kad tai padaryta dėl to, kad signatarus R. Paulauską ir Z. Vaišvilą per 2 metus ir 3 mėnesius Rusijos žiniasklaida citavo 15000 kartų, t.y. apie 7500 kartų kiekvieną. VSD nurodė, kad per tą patį laikotarpį Seimo pirmininkę L. Graužinienę citavo net 18000 kartų, Vilniaus miesto merą R. Šimašių – 9000 kartų. Tačiau L. Graužinienė ir R. Šimašius į Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimus neįrašyti.

Kodėl į Grėsmių Lietuvos nacionaliniam saugumui neįrašomi lietuvių kalbą naikinantys Gediminas Kirkilas ir jo ilgamečiai kolegos Seime, dabartinis Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, ilgametis užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius?

Kodėl „Talka Tautai ir Kalbai“, kurios vadovas ir dabartinis Seimo Švietimo ir Mokslo komiteto pirmininkas akademikas E. G. Jovaiša surinktus Lietuvos piliečių parašus pristatė buvusiam Seimui, neveikia dabartiniame Seime? Kodėl „Talka Tautai ir Kalbai“ ir E. G. Jovaiša neįrašyti į Grėsmių Lietuvos saugumui vertinimus, jei jų veikla nesutampa su G. Kirkilo, S. Skvernelio ir L. Linkevičiaus veikla?

Kodėl Zigmas Vaišvila, 1989 m. sausio 15 d. su kitais sąjūdiečiais Kazimieru Motieka ir Romualdu Ozolu išrinkti XI-ojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos deputatais, drauge su a.a. poetu ir sąjūdiečiu Justinu Marcinkevičiumi ir Jūrate Kupliauskiene privertė Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumą 1989 m. sausio 25 d. įsaku XI-2745 įgyvendinti Sąjūdžio ir Tautos siekį įteisinti valstybinį lietuvių kalbos statusą net okupacijos sąlygomis?

Atsakymą 2016 m. kovo 30 d. spaudos konferencijoje pateikė pats Lietuvos VSD vadovas D. Jauniškis: „Mes manome, kad tam tikri pasisakymai kelia grėsmę,.. parodo, kad Lietuvoje yra ir kitaip mąstančių, ..“. Dariau Jauniški, kas tie „Mes“? Išvardink juos, tuos menkystas! Ar esi bailys!? Toks bailys vadovavo specialiųjų operacijų būriui „Aitvaras“, o dabar vadovauja Lietuvos valstybės saugumui!

Štai kodėl į Grėsmių Lietuvos nacionaliniam saugumui vertinimus gali būti įrašyti tik tie, kurie, pasak tų kūrinių, skelbiamų rimtais veidais valstybės vardu, rašinėtojų, nėra grėsmės nacionaliniam saugumui, ir kodėl tokie Grėsmių sąrašai bei panašūs dokumentai labai reikalingi Lietuvą kontroliuojančioms jėgoms. Priežastys – tik politinės, valdžios baimė, kad jai iš po kojų slysta užgrobta valdžia.

Tai patvirtino ir Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Redas Savickas, 2017-10-26 nutarimu atsisakęs pradėti ikiteisminį tyrimą dėl VSD ir AOTD prie KAM vadovų piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir mūsų apšmeižimo (štai kodėl Seimas šiemet per 3 minutes panaikino privatų kaltinimą!). Prokuroras R. Savickas teigia, kad Z. Vaišvila ir A. Nakas, kaip grėsmės Lietuvos Respublikos saugumui, tariamai įvardinti nebuvo, o mes piktintis apšmeižimu negalime, nes Z. Vaišvilos citavimas Rusijos žiniasklaidoje yra tiesa.

Generalinės prokuratūros mes prašėme įvertinti ne mūsų citavimus Rusijos žiniasklaidoje (A. Nako citavimo saugumiečiai net nenurodė, tik šis „begėdis“ kūrė Birželio 3-iosios grupę), bet mūsų įtraukimo į 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“ pagrįstumą. Prokuroras R. Savickas to nepadarė.

Teisiškai kvalifikuotas prokuroras negali nesuprasti, jog asmenų įtraukimas į grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą yra jų veiklos pripažinimas grėsme mūsų nacionaliniam saugumui.

Šį prokuroro R. Savicko nutarimą skundžiame teismui. Ir prašome teismo išreikalauti duomenis apie labiausiai Rusijos žiniasklaidos cituojamą Lietuvos asmenį – Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę.

Mes nesuprantame, kodėl ši Rusijos Federacijos valstybės paslaptis neįtraukiama į Lietuvos Respublikos grėsmių nacionaliniam saugumui vetinimus.

Beje, š.m. spalio 16 d. Z. Vaišvila ir A. Nakas kreipėsi į Respublikos Prezidentę D. Grybauskaitę ir Seimo Pirmininką V. Pranckietį dėl D. Jauniškio ir A. Šiupario neatidėliotino atleidimo iš užimamų pareigų.

Po mėnesio Prezidentės kancleris Giedrius Krasauskas atsakė, kad Respublikos Prezidentė su šiuo kreipimusi susipažino. Respublikos Seimo Pirmininkas kol kas tyli.

Lietuvos valstybės laivas su griūvančiu Gedimino kalnu ir su Lukiškių aikštėje iškelta Vyčio vėliava stabiliai skęsta. Tauta pasitinka valstybės atkūrimo šimtmetį. Šventės skęstančiame laive vis dažnesnės ir gražesnės.

Belieka konstatuoti, kad nebeturime Lietuvos valdžios, kuri vykdytų savo konstitucines pareigas.