Aktualijos

SU ŠVENTOM VELYKOM!

Written by Redakcija · 19 sec read

Žemė, Vanduo, Ugnis 2019m VELYKOS domer Su Šv. Velykom!  Daug Laimės, Džiaugsmo ir Sveikatos. 

A. ir J. Domereckai, Vilnius, Lietuva

 Šv. Velykų proga linkiu Aukščiausiojo paramos ir visų patriotų  palankumo Jūsų siekiams įgyvendinti…
Daug džiaugsmo, sveikatos ir artimųjų meilės.   

 Pakvipo vėl  pavasario sula aplinkui.

Beržų kamienai ALELIUJA vargonuoja.

Velykų rytą protėvių maldoj palinkom,

O prisikėlęs Kristus nuo altoriaus moja…(J.S.)  

Janina Survilaitė Vaitkevičienė, Šveicarija

************* 

Ramanauskai Margučiai 2019  Su Šventom Velykom (kad ir pavėluotai) Visiems mūsų draugams ir pažįstamiems –

Ramanauskai (Lemont, IL)