Aktualijos

TALKA kalbai ir tautai partijų reikalauja išgirsti piliečius ir gerbti Konstituciją

Written by Biciulystė Siūlo · 2 min read

Baltų vienybės dieną įsisteigęs visuomeninis judėjimas „TALKA kalbai ir tautai“ išplatino tris rezoliucijas, kuriose reikalauja parlamentines partijas nepalaikyti antikonstitucinių asmevardžių rašybos pasuose įstatymų projektų ir primena apie beveik 70 000 piliečių parašais išreikštą paramą vadinamajam „latviškam“ įstatymo variantui (kitakalbiams įrašams kitame paso puslapyje). TALKA taip pat žada telkti visuomenę kovoje už konstitucinių vertybių, visų pirma valstybinės kalbos apsaugą, ir kviečia įsitraukti neabejingus šiems tikslams piliečius į  judėjimo veiklą.„Latvijos pavyzdžiu piliečiai pasiūlė vienintelį įmanomą, Konstitucijos nepažeidžiantį kompromisą, tačiau Seimas vis grįžta prie kitų, antikonstitucinių projektų. Seimo nario priesaiką laužantys politikai oficialioje rašyboje, o kartu ir valstybinėje kalboje mėgina įteisinti nelietuviškus rašmenis ir nelietuviškos rašybos principus. Tai nėra vien „kelių raidelių“ problema. Taip pasireiškia nihilistinis politinio elito požiūris tiek į tautą, kuriai pagal Konstituciją priklauso suverenios galios, tiek į Konstitucijos pagrindinius principus, kurie negali būti keičiami ar kaip nors apeinami be tautos valios, tiek į visą lietuvių nacionalinę kultūrą. Vadinamasis elitas net ir šiuo itin sunkiu tautai laikotarpiu ne tik nesirūpina gyvybiniais jos interesais ir ateitimi, bet pats stumia ją į istorinę pražūtį“, – teigiama paskelbtoje deklaracijoje.

TALKOS paviešintame tekste įvardijamos ir platesnės kalbos ir paveldo politikos problemos.

„Įsivyravusi neoliberalioji idelogija kalbos politikoje pasireiškia siekiais atsisakyti norminimo ir kalbos kultūros ugdymo, o švietimo ir mokslo srityje – atsisakyti lituanistikos ir baltistikos prioritetų, Lietuvos istorijos pirmenybės. Tokio paties pobūdžio veiksniai reiškiasi ir aplinkosaugoje, ir kultūros paminklų apsaugoje, visur, kur bendrojo gėrio vertybes išstumia egoistiniai interesai“, – vardijama rašte. 

Rašte partijoms TALKA nurodo, kad dabar Lietuva gyvena itin grėsmingus tautos ateičiai laikus, kai bet koks teisės aktas, keliantis papildomas rizikas, net jei jos, kai kurių Seimo narių nuomone, būtų esą palyginti nedidelės, yra visiškai nepateisinamas. Kiekvienas toks žingsnis tik didina piliečių neviltį ir nepasitikėjimą Lietuvos viešosios politikos veikėjais, atskleidžia šių abejingumą ar net priešiškumą svarbiausiems tautos ir valstybės rūpesčiams. Tokiame kontekste grupės įtakingų Seimo narių atkaklūs bandymai laužyti Lietuvos Respublikos Konstituciją įvardijami išdavikiška veikla.

Atskirame kreipimęsi į Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakciją dėkojama, kad LVŽS prieš dvejus metus labai aktyviai prisidėjo prie parašų už TALKĄ rinkimo, o per rinkimus į Seimą aiškiai deklaravo paramą šiai iniciatyvai ir konkrečiam asmenvardžių rašybos principui, kuris atitinka tarptautinę teisę ir pasiteisino Latvijoje. Tačiau didelį susirūpinimą TALKAI kelia tai, jog dalis LŽVS frakcijos Seime narių ignoruoja įsipareigojimus ir netgi remia aiškiai antikonstitucinius projektus, pažeidžiančius valstybinės kalbos statusą.

„TALKA yra visuomeninė iniciatyva nors ir palaikoma įvairių politinių jėgų. Sėkmingai surinkusi ir pateikusi Seimui beveik 70 tūkst. parašų paremtą piliečių iniciatyvą dėl pavardžių rašymo kitomis kalbomis paso papildomų įrašų skyriuje, TALKA jautėsi padariusi savo darbą. Tačiau šiandien yra akivaizdu, kad to jau nepakanka, nes iššūkiai kalbai ir kitoms konstitucinėms vertybėms nesibaigia. Tad prieš du metus Vyriausioje rinkimų komisijoje užregistruota pilliečių iniciatyvinė grupė „TALKA už Lietuvos valstybinę kalbą“ įsiteisino kaip asociacija „Talka kalbai ir tautai“, kuri ir toliau telks visuomenę valstybinės lietuvių kalbos gynybai tiek nuo jos statuso menkinimo, tiek ir nuo kitų iššūkių. Matome platesnį kontekstą, jog kalbą įmanoma apginti tik suverenioje Lietuvos valstybėje, gerbiančioje savo istorinę atmintį, paveldą, galiausiai siekiančioje išsaugoti šalyje savo piliečius. Taigi, TALKA tik plėsis ir bendradarbiaus su Seimo nario priesaiką gerbiančiais parlamentarais ir jų frakcijomis“, – teigė TALKOS pirmininku išrinktas Vilniaus rajono tarybos narys Gintaras Karosas.

TALKA kalbai_pilieaiams-000

tiesos.lt