Aktualijos

„Tautai paskelbtas karas. Ginamės

Written by Redakcija · 7 min read

2018 m. lapkričio 14 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos, buvusio Seimo nario Audriaus Nako ir Lietuvos Visuomenės Tarybos steigimo grupės atstovų Kęstučio Eivos ir Tauro Jakelaičio spaudos konferencijos Seime pranešimas „Tautai paskelbtas karas. Ginamės“

Š.m. liepos 1 d. įsigaliojo Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisos. Iš Lietuvos šeimų pradėti beatodairiškai atiminėti vaikai. Viešai skelbiama, kad per liepą iš tėvų paimta beveik 600 vaikų, rugpjūtį – beveik 500. Tėvams keliamos baudžiamosios bylos. Kauniečių Kručinskų šeimos taip vadinamu smurtu prieš vaikus ir jų paėmimu toliau užsiima teisėsauga. Kauno apygardos prokuratūroje jau baigti ikiteisminiai tyrimai prieš mamą ir tėvą.

Mama Eglė Kručinskienė kaltinama panaudojusi fizinį smurtą prieš vaiką Panemunės parke ir įtariama ne tik sukėlusi fizinį skausmą mažamečiui, bet ir pažeidusi viešąją tvarką, piktnaudžiavimu tėvų teisėmis ir pareigomis, nesunkiu mažamečio šeimos nario sveikatos sutrikdymu. Gręsia laisvės atėmimas iki dvejų metų ir kitos bausmės.

Įtarimai smurtavus buvo pareikšti ir tėvui Gintarui Kručinskui. Tyrimas nutrauktas nesurinkus pakankamai duomenų. Liudytojų parodymai prieštaringi. Šeštadienį Lietuvos Visuomenės Tarybos steigimo grupė kalbėjosi su Kručinskų advokate. Jos nuomone, tai – ideali šeima, gyvenanti dėl savo šeimos ir dviejų vaikų. Tikimės, kad prokurorai žino, jog šeima užaugino 800 g svorio gimusį kūdikį.

Nepasiruošimo įstatymo vykdymui ir jo spragas, sudarytas sąlygas piktnaudžiavimui š.m. rugsėjyje Šilalės rajono gyventojos Gintarės Butkienės terorizavimas ir privedimas prie savižudybės po jos 6 metų dukros paėmimo. Policija viešai patvirtino, kad vaiko paėmimas įvykdytas, nesilaikant įstatymo. Vaiko paėmime nedalyvavo nei psichologai, nei vaiko teisių specialistai. Jie apsilankė tik kitą dieną, kai moters jau nebuvo tarp gyvųjų.  Šeima  įrašyta į socialinės rizikos šeimų sąrašą, ir mergaitė paimta tik pagal anytos skundą. Viešai kaimynės tvirtina, kad G. Butkienė buvusi negerianti, kad patikėdavo jai savo vaikų priežiūrą. 28-ių metų a.a. Gintarė Butkienė ruošėsi dukros ir jos šventei – pirmajai dukros gyvenime rusėjo 1-ajai.

Buvęs laikinasis Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovas Jan Maciejevskij viešai paaiškino, kad ši tarnyba negali pateikti statistinių duomenų apie per tam tikrą laikotarpį iš tėvų paimtų ir negrąžintų vaikų likimą. Todėl yra pagrindas manyti, kad š.m. liepos 1 d. įsiteisėjus Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisoms, šios įstatymo pataisos plačiu mastu naudojamos neteisėtoms ir galimai nusikalstamoms veikoms vykdyti, be įstatymu nustatyto pagrindo atiminėjant vaikus iš šeimų, juos perduodant nežinia kur ir kam. Viešai skelbiama, kad trūkstant globėjų paimti vaikai išvežami ir iš Lietuvos. J. Maciejevskij viešai deklaravo, anot jo, „nulinę tolerenciją bet kokiems vaiko teisių pažeidimams“. Tarnybos vadovas, deklaravęs tarnybos pasiruošimą įstatymo vykdymui ir nežinantis, kiek jo vadovaujama tarnyba paėmė vaikų ir kur šie vaikai yra, pats patvirtino savo neveikimą. Skelbiama, kad įstatymo vykdymui reikėjo 300 mln. Eur, o skirta 22 mln. Eur.

Taip vadinami vaikų teisių gynėjai teismams teikia šablonines užpildytas „Grėsmių lenteles“, o teismai bylas dėl vaiko paėmimo masiškai nagrinėja rašytinio proceso tvarka, t.y. nedalyvaujant bylos dalyviams, nors turi teisę tai daryti žodinio proceso tvarka. Dažniausiai jau po vaiko paėmimo per tris dienas, kada šoko būsenoje atsidūrę tėvai nebežino, ką daryti šitoje šalyje. Įvairiausiais būdais vaikų atstovams pagal įstatymą – tėvams trukdoma dalyvauti teismo procese ir kituose procesiniuose veiksmuose.

Protestuojame. Surinkta per 35 tūkst. parašų dėl Seimo narės Dovilės Šakalienės apkaltos. 19 Seimo narių kreipėsi į prokuratūrą dėl grąsinimų šiai Seimo narei. Seimo narys M. Puidokas subūrė darbo grupę įstatymams , tačiau teisininkai jau mato maskavimą ir net tolimesnį šio karo prieš tautą stiprinimą.

Karas? Taip – karas. Mes ginamės. Tačiau vien pradėtų protestų akivaizdžiai nepakanka, nes valdžia ignoruoja viską. Kaip bent pristabdyti šį nuo kalno prieš mūsų šeimas paridentą volą? Būtina ne blaškytis dėl sistemos sraigtelių šakalienių, majauskų ir panašių. Juos paaukos, bet volas ir toliau mus traiškys.

Todėl būtina susitelkti ir smogti atgal visa įmanoma teisine ir organizacine veikla, viešumu. Juos sustabdyti gali tik jų atsakomybės baimė. Todėl steigiamos Lietuvos Visuomenės Tarybos steigimo grupė kreipiasi į:

Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį ir socialinės apsaugos ir darbo ministrą Liną Kukuraitį dėl skubaus išsamios informacijos pateikimo apie vaikus, paimtus iš tėvų 2015, 2016, 2017 metais bei iki 2018 metų lapkričio 1 d.; kiek iš jų buvo grąžinti tėvams; kiek iš paimtų ir tėvams negrąžintų vaikų buvo patalpinti į valstybines globos įstaigas, šeimynas, perduoti globėjams ir įvaikinti; kiek iš paimtų ir vėliau įvaikintų vaikų yra įvaikinti Lietuvos piliečių ir kiek užsienio valstybių piliečių; nurodyti užsienio valstybių piliečių statistinius duomenis pagal jų pilietybės valstybes; kiek ir kokiu įstatymo pagrindu paimtų vaikų išvežti iš Lietuvos ar šie vaikų išvežimai fiksuoti kaip Lietuvos Respublikos piliečio išvykimas; kiek šiuo metu yra vaikų globėjo statusą turinčių asmenų; po kokių ir kiek trunkančių patikrinimų bei apmokymų, jų gyvenimo sąlygų patikrinimo jiemglobėjams suteikiamas šis statusas; ar Lietuva yra suteikusi vaikų globėjų statusą užsienio piliečiams ar jiems jau buvo perduoti paimti Lietuvos vaikai; po kiek vaikų vidutiniškai vienas šių naujai atsiradusių globėjų yra priėmę globai; kiek Lietuvos valstybė ir savivaldybės moka vaikų globėjams kiekvieną mėnesį už vieno vaiko globą ir kiek už jo išlaikymą ir kiek moka šeimoms kiekvieną mėnesį už vieno vaiko globą ir kiek už jo išlaikymą; kiek vaikų paėmimų iš šeimų nurodytu laikotarpiu įvyko pirmiau, nei teismas priėmė sprendimus dėl tokio paėmimo sankcionavimo; kiek vaikų paimta be teismo sprendimų dėl paėmimo; kiek teismo posėdžių dėl vaiko paėmimo vyko rašytinio ir kiek žodinio proceso tvarka; kiek teismo posėdžių dėl vaiko paėmimo įvyko nepranešus apie tai tėvams; kokiu būdu teismas pranešdavo apie teismo posėdį tėvams? Taip pat prašoma skubiai patikrinti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbą nuo š.m. liepos 1 d. ir, nustačius pagrindą, nustatyta tvarka iš užimamų pareigų atleisti šios tarnybos direktorę Aliną Jakavonienę bei įstatymo reikalavimus pažeidusius atvejų vadybininkus dėl vaikų atėmimo, o nustačius jų galimai nusikalstamas veikas pranešti prokuratūrai.

Generalinį prokurorą Evaldą Pašilį dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl Šilalės rajono gyventojos Gintarės Butkienės privedimo prie savižudybės ir nusižudymo po jos šešiametės dukros atėmimo, turinčio terorizavimo ir vaiko pagrobimo požymių, taip pat vadybininko dėl G. Butkienės dukros paėmimo, jei toks buvo paskirtas, arba Šilalės vaikų apsaugos skyriaus vedėjo, taip pat ir policijos pareigūnų piktnaudžiavimo tarnybos pareigomis ar tarnybos pareigų neatlikimo; taip pat dėl laikinojo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovo Jan Maciejevskij ar/ir šios tarnybos direktorės Alinos Jakavonienės tarnybos pareigų neatlikimo.

Prezidentę D. Grybauskaitę ir Teisėjų tarybą dėl Jan Maciejevskij atleidimo iš teisėjo pareigų; rekomendacijų teismams bylas dėl vaikų paėmimo iš šeimų pateikimo nagrinėti tik žodinio proceso tvarka; dėl informacijos pateikimo, kiek teismo posėdžių dėl vaiko paėmimo vyko rašytinio proceso tvarka, kiek – žodinio proceso tvarka; kiek teismo posėdžių dėl vaiko paėmimo nurodytu laikotarpiu įvyko nepranešus apie tai tėvams; kokiu būdu teismai pranešdavo apie teismo posėdį tėvams; teismų darbo organizavimo taip, kad bylos dėl vaikų paėmimo iš šeimų nebūtų nagrinėjamos be paimamų vaikų įstatyminio atstovo, t.y. tėvų ar kitų; skubos tvarka inicijuoti atitinkamas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo ir Civilinio proceso kodekso pataisas.

Svarbiausi reikalavimui – Seimui. Dėl nurodytos informacijos išreikalavimo. Dėl CPK 582 straipsnio 1 ir 5 dalių pakeitimo dėl žodinio vaikų paėmimo bylų nagrinėjimo. Dėl Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 43 straipsnio (vaiko laikinas apgyvendinimas) papildymo 4. dalimi – be teismo sprendimo vaiko negalima perduoti laikiniems globėjams. Įstatymų projektus Seimu pateikėme.

Kadangi susidariusi padėtis plačiu mastu naudojama neteisėtoms ir galimai nusikalstamoms veikoms vykdyti, be įstatymu nustatyto pagrindo atiminėjant vaikus iš šeimų, juos perduodant nežinia kur ir kam, taip pat viešai skelbiant, kad trūkstant globėjų paimti vaikai išvežami ir iš Lietuvos, taip pat tai, kad viešai skelbiant, jog šiam įstatymui įgyvendinti skirta tik 22 mln. EUR, nors privaloma buvo skirti 300 mln. EUR (globėjui už vaiką per mėnesį valstybė moka beveik 1000 Eur, o šeimai – 50 Eur), vertintina kaip GRĖSMĖ NACIONALINIAM SAUGUMUI. Griauna Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas mūsų valstybės pagrindas – šeima. NIEKAS LIETUVOJE ŠEIMOJE IR ARTIMOJE APLINKOJE NEBESIJAUČIA SAUGUS.

Todėl prašome LR Seimą, Tautos atstovybę, skubiai sudaryti laikinąją Seimo komisiją šiai grėsmei ištirti ir pateikti rekomendacijas Seimui dėl vykdomo valstybės pamato – šeimos – griovimo. Būtina ištirti kiekvieno vaiko – Lietuvos Respublikos piliečio – paėmimo iš šeimų pagrindus ir likimą, įvertinti atsakingų pareigūnų veiksmus.

Tai padaryti galime tik susitelkę ir ryžtingai.

Kreipiamės į teisėjus, prokurorus, policininkus – negi Jūs manote, kad šis volas ir Jūsų vaikų, anūkų nepalies? Nustokite beatodairiškai vykdyti rašytas ir nerašytas akivaizdžiai neteisėtas komandas.

Kodėl mums reikia telktis? Todėl, kad tai yra mūsų tautos ir valstybės išlikimo klausimas. Todėl, kad tai nėra atsitiktinumas, o kryptinga ir nuosekli veikla ta kryptimi.

Šį mūsų šeimų naikinimo nuoseklumą patvirtina šie pamatiniai faktai:

  1. 2016 m. sausyje Prezidentė D. Grybauskaitė Alytaus rajono Rimėnų kaime aptarė, kokių veiksmų imtis siekiant padėti probleminėms šeimoms ir jose augantiems vaikams, smurto mažinimą įvardino vienu iš svarbiausių valstybės prioritetų. Tuo metu skelbta, kad socialinės rizikos šeimose gyveno 20 tūkst. vaikų, dar apie 3,5 tūkst. vaikų augo vaikų globos.
  2. Po skaudžių įvykių viešu Prezidentės D. Grybauskaitės nurodymu Lietuvoje pradėti naikinti vaikų namai.
  3. 2017 m. sausyje Prezidentė D. Grybauskaitė Seimui pasiūlė įstatymo pataisas, kuriomis griežtinama vaikų paėmimo iš šeimos tvarka, daug griežčiau reglamentuojamas vaiko paėmimas iš šeimos bei palengvinama įvaikinimo procedūra.
  4. Įsibėgėjant Seimo priimtoms ir jos pasiūlytoms įstatymo pataisoms 2017 m. rugpjūčio 18 d. Prezidentė Dalia Grybauskaitė, lankydamasi Gasčiūnuose, kovai su smurtu skirto projekto „Įkvėpk“ baigiamajame renginyje paaiškino, kad svarbiausia suvokti, kad smurtas yra ne vienos šeimos, o visos bendruomenės problema. „Susitikimuose su atokių šalies miestelių gyventojais dalyvavo ir žinomi šalies žmonės: laidų vedėjai Zita Kelmickaitė, Arnas Mazėtis, Eglė Daugėlaitė, Bernadeta Lukošiūtė, Edvardas Kubilius, kampanijos „Už saugią Lietuvą“ ambasadoriai Edita Mildažytė ir Algirdas Kaušpėdas.“ (Informacijos šaltinis – ELTA, 2017.08.18; 01:30).
  5. Po Eligijaus Masiulio ir tulpes@president.lt laiškų paskelbimo ir VSD pažymų apie korupciją Seime aptarimo 2018 m. birželio 6-9 d. Lietuvos Seime vyko Prezidentės D. Grybauskaitės globojamas ir genderizmo struktūrų bei Lietuvos valstybės finansuojamas Moterų Politikos Lyderių aukščiausio lygio susitikimas „Pats laikas! 100 priežasčių veikti!“
  6. Lietuvos Seimui nedirbant šio Moterų Politikos Lyderių aukščiausio lygio susitikimo metu 2018 m. birželio 7 d. Prezidentė D. Grybauskaitė dekretu Lietuvos Seimui pateikė ratifikuoti prieš ketverius metus Lietuvos pasirašytą Stambulo konvenciją dėl smurto prieš moteris prevencijos. Tą pačią konvenciją, kurią stumte stumia visi genderizmo apologetai, struktūros ir taip vadinami politikai bei politikės.

Matome, kad mūsų tautos suskaldymas, tarpusavio supriešinimas didinamas su įsibėgėjimu. Tauta jau atvirai naikinama visapusiškai griaunant jos konstitucinius pamatus – šeimą, kurią turi ginti Lietuvos Konstitucijos garantas Respublikos Prezidentas. Tačiau mūsų Prezidentė tai nedaro, o tęsia tautos naikinimą. Išdavystė ir veidmainystė dangstoma vis didinamu pseudopatriotiškumu ir karo grėsme, primestinėmis diskusijomis apie „nacionalines grėsmes“, apie tai, geri ar blogi buvo mūsų partizanai. Ir mes pasiduodame tokiam skaldymui, mūsų supriešinimui.

Pradėkime nuo mažo, bet tvirto NE! Kviečiame tėvus, iš kurių atėmė vaikus ir kurie nežino, kur yra jų vaikai, kreiptis į policiją dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl dingusio vaiko. Kreipimosi tekstą pridedame. Tedirba teisėsauga ir tautos labui. O mes – telkimės.