Aktualijos

Teisėsauga vengia aiškintis, kas yra kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Donato Banionio ir Sauliaus Sondeckio šmeižto užsakovai

Written by Redakcija · 2 min read

2019 m. lapkričio 20 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Teisėsauga vengia aiškintis, kas yra kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Donato Banionio ir Sauliaus Sondeckio šmeižto užsakovai“. Spaudos konferencijoje dalyvauja Profesorė Silvija Sondeckienė ir buvęs LR Seimo narys Audrius Nakas.

Silvija Sondeckienė, Raimundas Banionis, Audrius Nakas ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai Audrius Butkevičius ir Zigmas Vaišvila Generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui, Seimo valdybai ir Prezidentui Gitanui Nausėdai spalio pradžioje pateikė Seimo valdybos pavedimu Valstybės istorinės atminties komisijos Darbo grupės tyrimo dokumentus dėl mirusiujų kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Donato Banionio ir Sauliaus Sondeckio apšmeižimo slapta bendradarbiavus su TSRS KGB. 2018-01-05 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) interneto svetainėje www.kgbveikla.lt buvo paskelbti ir tebeskelbiami šie šmeižikiški LGGRTC sukurti dokumentai.

Seimo Darbo grupė nustatė, kad dėl šio šmeižto paskelbimo atsakinga LGGRTC generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė. Seimas jos neatleidžia, nors pati LGGRTC vadovė ir darbuotojai patvirtino, kad jie tai padarė politikų nurodymu, tik jų neįvardino. LGGRTC darbuotojai Seime patvirtino, kad LGGRTC neturi teisės nustatinėti, ar asmuo slapta bendradarbiavo su TSRS KGB, kad jie tai padarė, pastebėję taip vadinamame KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnale šias tris garsias pavardes, įrašytas kita rašysena žurnalo pabaigoje. Šiuos šmeižikiškus dokumentus sukūrė istorikas Marius Ėmužis, Seime patvirtinęs, kad kardinolą V. Sladkevičių kaltinti bendradarbiavimu su TSRS KGB nebuvo jokio pagrindo. Liustracijos komisija patvirtino, kad S. Sondeckis ir D. Banionis nebendradarbiavo su TSRS KGB. Tačiau www.kgbveikla.lt tebeskelbia šiuos šmeižtus.

Prezidento kanceliarija pranešė, kad susipažino su pateiktais dokumentais, Seimo valdyba tyli.

Prokuratūra (Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras Benediktas Leišys) atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šmeižto ir LGGRTC darbuotojų piktnaudžiavimo – esą nieko naujo prokuratūra nesužinojo. LGGRTC darbuotojų prisipažinimai, kad elgėsi neteisėtai – prokuratūrai tai nėra naujiena. Mums nesuprantamas prokuroro B. Leišio teiginys, kad Seimas nenustatė, jog LGGRTC darbuotojai nepažeidė įstatymų. Mes dar nebuvome girdėję, kad Lietuvoje Seimas nustatinėja įstatymų pažeidimus. Manėme, kad įstatymų pažeidimus vis dar nustatinėja prokuratūra ir teismai.

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Midaugas Striaukas mūsų skundą dėl prokuroro B. Leišio nutarimo atmetė tik abstrakčiais teiginiais – prokuroras teisingai nustatė, jog prašoma įvertinti tuos pačius faktus, dėl kurių jau yra priimtas procesinis sprendimas, kad Seimo Darbo grupė nenustatė nieko naujo.

Teisėjas M. Striaukas „nepastebėjo“, kad mes kreipėmės dėl naujų faktų – pačių LGGRTC darbuotojų prisipažinimų, kuriuos Seimo Darbo grupė surinko vėliau, nei prokuratūra pernai nagrinėjo šį klausimą. Teisėjas M. Striaukas „nepastebėjo“ ir to, kad prokuroras B. Leišys „nemato“, kad mes kreipėmės į prokuratūrą dėl LGGRTC sukurtų ir www.kgbveikla.lt paskelbtų šmežikiškų dokumentų, bet ne dėl prokuroro B. Leišio „nagrinėto“ taip vadinamo KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnalo paskelbimo, kurio LGGRTC net neskelbė. Nei prokuroras, nei teismas vis „nepastebi“, kad www.kgbveikla.lt 2018 m. sausio 5 d. buvo paskelbti ir tebeskelbiami šmeižikiški ne KGB, bet LGGRTC sukurti dokumentai apie kardinolą V. Sladkevičių, D. Banionį ir S. Sondeckį.

Įdomu, kiek truks ši mūsų diskusija su prokuratūra ir teismais, kurie ir „nemato“, ir „neskaito“?

Mus vis tik stebina ir Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis, „pamiršęs“, kad įstatymas įpareigoja priimti signatarus be eilės. Generalinė prokuratūra net raštu pamelavo, kad signataras Z. Vaišvila dėl to jau buvo Generalinio prokuroro priimtas. Pateikėme skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui dėl prokuratūros neveikimo – signatarų drauge su S. Sondeckiene, R. Banioniu ir A. Naku nepriėmimo.

Tačiau teisėja Jolita Rasiukevičienė atsisakė priimti šį skundą, esą tai ikiteisminio tyrimo klausimas. Nuo kada ir kokiu įstatymu valdininko pareiga administracine tvarka priimti pareiškėjus, signatarus Lietuvoje tapo ikiteisminiu tyrimu, teisėja J. Rasiukevičienė teismo nutartyje nepaaiškino.

Mes, be abejo, skundžiame teisėjų Mindaugo Striausko ir Jolitos Rasiukevičienės nutartis aukštesniems teismams, nes manome, kad atviro absurdo negalima vadinti teisingumo vykdymu. Tačiau norime ir viešai paklausti, kokios yra šio nesusikalbėjimo su teisėsauga priežastys? Pranešėjų nuomone, tai – teisėsaugos vengimas aiškintis, kas yra kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Donato Banionio ir Sauliaus Sondeckio šmeižto užsakovai.

O kur prokurorų ir teisėjų profesinė savigarba?

Apie teisingumo vykdymą mes jau nebeklausiame.