Aktualijos

,,TEISINGUMO PATVARKYMAS”…

Written by admin · 5 min read

Lietuvoje nebeliko teisingumo. Pedofilų klanas, kurį išaiškino Australijos kriminalistai, nusidriekęs iki Vokietijos. Ar tikrai tik iki ten? Pastarieji įvykiai Garliavoje, kai antstolės akivaizdoje buvo grobiama mergaitė, kai biologinė motina  L.Stankūnaitė ją plėšė, draskė, kai aukštas policijos valdininkas stovėjo šalia, jokių smurtaujančią motiną stabdančių veiksmų nesiėmė, net šaipėsi, o po to grąsino vienintėlei toje situacijoje teisingai pasielgusiai Vaikų teisių atstovei Andželikai Vežbavičiūtei, tik aiškių aiškiausiai patvirtina, jog ir Lietuvoje egzistuoja galingas pedofilų klanas.

Tas klanas įtakoja visus – nuo prokurorų, teisėjų, antstolių, advokatų, baigiant, ko gero, nusikaltėliais ar ,,ypatingais” liudininkais-informatoriais, jog  tiesa niekada nebūtų nustatyta. Sunkus nusikaltimas, įvykdytas prieš  bejėgį žmogutį – vaiką. Tie, kurie turėtų vykdyti teisingumą, be perstojo teigia, kad ,,teismų nutarimus reikia vykdyti”, puikiai žinodami, koks neteisingas Kėdainių teisėjo Kondratjevo nutarimas ,,skubos tvarka” perduoti  vaiką biologinei išgimdytojai. ,,Motina”  įvardinti L.Stankūnaitę liežuvis neapsiverčia, ranka nerašo. Tie, stovintys aukščiau, suvokia, kad šios baudžiamosios bylos objektyvus išnagrinėjimas kelia didžiulę grėsmę jiems patiems – įtakingiems pedofilams, spec. tarnyboms, slepiančioms sunkų nusikaltimą – seksualinį mažamečio vaiko išnaudojimą. Jie supranta, kad gręsia ne tik bet kokių pareigų praradimas, bet ir patraukimas baudžiamojon atsakomybėn už sunkių nusikaltimų padarymą.
Mes nepamiršome bylų Latvijoje, Lenkijoje – dėl PEDOFILIJOS lėkė vyriausybės narių galvos. Atsirado savigarbos ir profesinės ambicijos turinčių juristų, todėl ir buvo išaiškinta tiesa. Tačiau siūlo galas, atvedęs į Lietuvą, nutrūko…

Ar atsiras ir Lietuvoje savo profesiją gerbiančių teisininkų, galinčių ir norinčių iki galo išnarplioti Lietuvos pedofilų bylą? – Tereiktų surasti tą siūlo galą iš Latvijos ar Lenkijos pedofilijos bylų.  Susisiekti su Australijos ir Vokietijos kriminalistais, Interpolu ir įvardinti visus įtariamuosius  pedofilija. Reiktų peržiūrėti kelerių metų pedofilų tinklus ir jų siūlomą produkciją – porno filmus, nuotraukas. Gal tarp jų  atsirastų ir dviejų mergyčių Deimantės ir Orintos veidukai, o gal ir teisėjo Jono (juk ne veltui, išgirdęs iš Venckienės, kad seksualiai išnaudojęs jos dukterėčią, jis atsitūpęs ant grindų kaukė, tarsi sužeistas žvėris), Aidžio, Ūso fizionomijos seksualinio išnaudojimo ekstazėje (juk mergaitė pasakojo, kad ši trijulė fotografavo jos mamą, apsirengusią liemenuku ir ,,triusikais”).

Taip, pedofilai niršta, įtakoja visus įmanomus jų ,,skydus”- antstolę Vaicekauskienę, ,,brangininką” advokatą Černiauską, jau nekalbant apie ir neteisingumo ministrą Šimašių (nejau atsitiktinai važiavusį paskui ,,girtą“ Ūsą?), seimūną Šedbarą ir kt. Skydas-stogas yra ir pramušti jį liaunais teisėjos Neringos Venckienės pečiais, nelengva. Lietuva gali didžiuotis tokia moterimi-didvyre. Džiaugtis, kad šiame nelengvame kovos kelyje už vaiką, ramią vaikystę, jo gyvybę, kovoja kartu  šeima: vyras Aidas, tėvai Kedžiai, kaimynai ir TAUTA.

Kokio žvėries kailyje įtalpinta antstolė S.Vacekauskienė? Kodėl ji, būdama motina, nesiekia nevykdyti neįvykdomo teismo sprendimo prieš vaiką, bet plėšosi, draskosi, kaip įsiutęs žvėris? Kas verčia ją tai daryti? Pinigai? Praeities nuodėmės ar potraukis pedofilijai?

Įsiskaitykite į S.Vaicekauskienės kartu su advokatu G. Černiausku sukurptą  ,,Patvarkymą”, spausdinamą žemiau. Koks koncentracijos stovyklos prižiūrėtojos tonas, nepakenčiantis jokio prieštaravimo, neatitinkantis sveiko proto! Koks teisinis nihilizmas kyšo iš ,,Patvarkymo”! Nejučia kyla klausimas – kas jos šeima, koks vyras gyvena su tokia moterimi? Gal ne veltui liaudyje sklando posakis  – ar iš balos jos ,,gražumas”?

Kodėl tyli Lietuvos žmonių rinkta Prezidentė? – Strutis, įkišęs galvą į smėlį?! Seimūnai, ministrai?! Nejau nebeliko Lietuvoje teisingumo? Kieno įtakoje vaiko pasirinkimas gyventi su teta, skleidžiamas, konstatuojamas, kaip dviejų moterų nesutarimas? Argi?! Devyni žuvę žmonės? Nesutarimo sąskaita? Kodėl pedofilijos byla nenagrinėjama, kol nebus pašalinta vaiko globėja N.Venckienė? Kokius spektaklius rengia prokuroras E.Motiejūnas, šitaip pridengdamas savo nekompetenciją? Apie teisėją Kondratjevą išvis negalima kalbėti, kaip teisingą teisėją, priimantį teisingus sprendimus, kuriuos reikia vykdyti. Neteisingumo mafija įsitvirtino Neteisingumo ministerijoje, pasistačiusi jai tinkamą ministrą, kuris pats važiavo paskui į mirtį pasiųstą Ūsą, o gal patikrino ar teisingai važiuoja?

Atsakymas net ir vaikui aiškus – nebeliko teisingumo, įsigalėjęs pedofilų klanas valdo Lietuvą. Pasaulis mato ir baisisi. Nebėra žmogiškos jėgos sustabdyti mažą žmogų traiškantį slibiną?!

Beliko priešintis  ,,Dainuojančia revoliucija”. Pamenat, kaip M.Gorbačiovas kvietė neatsiskirti nuo SSSR, kaip A.Brazauskas siūlė ,,step by step” eiti… Tauta nepaklausė. Nugalėjome su daina, giesme. Taip, buvo aukų. Žuvo jauni, niekuo nekalti žmonės, tik norėję gyventi LAISVĖJE. Tada buvo vedlys prof. Vyt. Landsbergis. Dabar tauta nepaklūsta saviems ir tuo pačiu, svetimiems, svetimos moralės išgamoms, kurie, gelbėdami savo ištvirkusį kailį, eina per lavonus.
Quo Vadis, Lietuva?!

Ligija Tautkuvienė

************************

Antstolė Sonata Vaicekauskienė  Trečiadienis, 18 Balandis 2012 11:16
 
ANTSTOLĖ SONATA VAICEKAUSKIENE Kontora Nemuno g. 25-1B LT-44295 Kaunas TeUFaks. ( 8 37 ) 422057, 221126, 8 687 84840 ei. p.  S.Vaicekauskiene@antstoliai.lt

Neringai Venckienei
Klonio g. 7, Garliava, Kauno raj.
Nuorašas: Laimutei Stankūnaitei

PATVARKYMAS

Dėl teismo sprendimo vykdymo perduodant D. K. Laimutei Stankūnaitei

2012 04 18 V.B. 0114/11/02742S-l1020496

Antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontorai pateiktas Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011-12-16 vykdomasis raštas civilinėje byloje Nr. 2-21-550/2011 įpareigojantis atsakovę Neringą Venckienę perduoti D. K. jos motinai Laimutei Stankūnaitei.

Sprendimo dalis dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, įpareigojimo perduoti vaiką bei laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo nukreipta vykdyti skubiai, nustatant sprendimo vykdymo tvarką ir terminą, t.y. nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, kasdien rengiami Laimutės Stankūnaitės ir D. K. susitikimai, kurių trukmė kaskart ilginama viena valanda, pradedant nuo 2 vai. trukmės susitikimu iki bus pasiekta 6 vai. trukmė. Ne vėliau kaip keturiolikta dieną D. K. perduodama motinai Laimutei Stankūnaitei. Laimutės Stankūnaitės ir Deimantės Kedytės susitikimus ir vaiko perdavimą organizuoti įpareigoti Kauno miesto ir Kauno rajono Vaikų teisių apsaugos skyriai. Šis teismo sprendimas iki šios dienos gera valia neįvykdytas.

Kėdainių rajono apylinkės teismas 2012-03-22 nutartimi Nr. 2-300-188/2012 nutarė vykdant Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimo Nr.2-21-550/2011 dalį dėl D. K. perdavimo jos motinai Laimutei Stankūnaitei, leisti prievarta (pašalinant kliūtis perduoti mergaitę motinai) paimti D. K. iš jos buvimo vietos. Vykdant Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimo Nr. 2-21-550/2011 dalį dėl D. K. perdavimo jos motinai Laimutei Stankūnaitei, leisti vykdymo veiksmus atlikti ne darbo dienomis. Teismas konkrečios teismo sprendimo vykdymo tvarkos nenustato, tai paliekama sprendimą vykdančio antstolio kompetencijai.

Šioje byloje priimtas sprendimas turi ypatingą svarbą Laimutės Stankūnaitės ir jos mažametės dukters D. K. neturtinėms teisėms ir interesams, delsimas vykdyti byloje priimtą sprendimą būtų nepriimtinas, kadangi šis teismo sprendimas ir taip jau ilgai buvo nevykdomas, taip pat laiko veiksnys gali turėti neatitaisomų padarinių vaiko ir motinos, su kuria negyvena, santykiams ir ryšiui. Siekiant, kad kuo mažiau būtų pažeisti mažamečio vaiko interesai, emocinė, psichologinė būklė, nesukeliant jai fizinio skausmo, bei siekiant išvengti visuomenės kiršinimo pakartotinai siūlau laikinajai globėjai Neringai Venckienei įvykdyti teismo sprendimą geruoju, o to nepadarius įspėju, kad teismo sprendimas bus vykdomas priverstinai.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta bei LR CPK 585 str., 613 str. patvarkau:

Po šio patvarkymo paskelbimo laikinajai globėjai Neringai Venckienei pradėti skubų teismo
sprendimo vykdymą priverstinai perduodant D. K. iš laikinosios globėjos Neringos
Venckienės vaiko motinai Laimutei Stankūnaitei bet kuriuo metu laikotarpyje nuo 2012-04-18 iki
2012-04-26 tarp 6 valandos ryto ir 22 valandos vakaro.

Pasiūlyti laikinajai globėjai Neringai Venckienei nedelsiant gera valia perduoti Deimantę Kedytę
jos  motinai  Laimutei   Stankūnaitei,  perdavimą atliekant  Kauno  apskrities  VPK patalpose.
Geranoriškas vaiko perdavimas turi būti vykdomas įspėjus antstolę Sonatą Vaicekauskienę,
Laimutę Stankūnaitę, Kauno rajono savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyrių.

Įspėju laikinąją globėją Neringą Venckienę, kad antstolei pradėjus teismo sprendimo vykdymo
veiksmus, laikinosios globėjos Neringos Venckienės siūlymas atlikti geranorišką vaiko perdavimą
motinai Laimutei Stankūnaitei nebestabdys pradėtos priverstinio teismo sprendimo vykdymo
procedūros.

Įspėju laikinąją globėją Neringą Venckienę, kad teismo sprendimo vykdymo metu bet kokie jos
ir/ar jos giminaičių, taip pat pašalinių asmenų veiksmai, kurie trukdytų atlikti vaiko perdavimą
motinai bus traktuojami kaip prievartos naudojimas prieš vaiką ir šios kliūtys bus šalinamos
pasitelkiant policijos pareigūnus ir kitus specialiųjų tarnybų darbuotojus.

Įspėju laikinąją globėją Neringą Venckienę, kad bet koks kliudymas antstolei vykdyti teismo
sprendimą, nepaklusimas antstolės nurodymams ir /ar policijos pareigūnų reikalavimams, gali
užtraukti administracinę arba baudžiamąją atsakomybę.

Šis patvarkymas neskundžiamas.