Kultūra ir menas

Piešinių konkursas ,,Maironio Lietuva”

Written by admin · 38 sec read

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija skelbia piešinių konkursą „Maironio Lietuva“, kuriame kviečia dalyvauti 7-17 metų amžiaus užsienio lietuvių vaikus ir jaunimą. 
Konkursas skiriamas lietuvių poeto Jono Mačiulio-Maironio 150-osioms gimimo metinėms. Juo siekiama užsienio lietuvių vaikus ir jaunimą sudominti vieno garsiausių lietuvių poetų kūryba, padėti ją suprasti, paskatinti jausmus

perteikti vaizdinėmis priemonėmis, įsiminti Lietuvos valstybei reikšmingą sukaktį ir kūrybiniais darbais įamžinti Maironio atminimą.
Konkursu siekiama stiprinti užsienio lietuvių tautinę savimonę, skatinti kūrybinę saviraišką, ugdyti meninius gebėjimus. 
Konkurso pradžia – 2012 m. balandžio 15 d., pabaiga – 2012m. spalio 21 d., kai bus minimos 150-osios Maironio gimimo metinės. 

Konkurso laimėtojai bus apdovanoti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos atminimo dovanomis, geriausi kūriniai bus paskelbti ir eksponuojami ministerijos interneto tinklalapyje www.urm.lt 
Darbus prašome siųsti paštu iki 2012 m. spalio 21 d. adresu:

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos
Užsienio lietuvių departamentui
Konkursui „Maironio Lietuva“
J. Tumo-Vaižganto g. 2
LT-01511 Vilnius

Konkurso ,,Maironio Lietuva” nuostatai pridedami. Nuoroda: http://www.urm.lt/index.php?263281089.