Aktualijos

Už ką?

Written by admin · 4 min read

                                                  
Lietuvos žiniasklaida platina nuomonę, kad generalinis prokuroras D.Valys svarsto imuniteto atėmimo iš teisėjos N.Venckienės klausimą. Šiaip jau visa nedesovietizuota Lietuvos teisininkija sufleruoja generaliniam, kad pretekstas – teismo sprendimo nevykdymas – yra.

Tačiau Prezidentė – kaip kirviu nukirto – N.Venckienė sprendimą vykdo! Ir taškas.

Maža to, visa pilietinė opozicija nagrinėja „antstolės akciją“ po kaulelį ir, deja, taip pat mato N.Venckienės veiksmus, vykdančius teismo sprendimą.Tai ir kolektyvinio (Vaikų teisių apsaugos tarnybos atstovė, psichologė bei biologinė motina) 14 pasimatymų tvarkaraščio sudarymas ir bendradarbiavimas su Vaikų teisių gynimo darbuotojomis bei pasimatymų dukters su motina organizavimas, kad nuimti menamą globėjos įtaką mergaitės pasirinkimui su kuo gyventi?

Juk teismo sprendimo vykdymas turi atitikti tarptautinius standartus, o ne sovietinius – suvynioti mergaitę į ,,kaldrą” ir klykiančią išnešti per policininkų suformuotą „koridorių“ į mašiną…

Žmoniškas (o ne sovietinis) teismo sprendimo vykdymas turėtų būti toks: po 14 pasimatymų programos įvykdymo, N.Venckienė antstolės akivaizdoje, dalyvaujant psichologui, perduoda mergaitę Vaikų teisių apsaugos darbuotojai, o ši klausia mažosios – pas ką ir su kuo ji norėtų gyventi: ar su mama L.Stankūnaite, ar su globėja N.Venckiene?
Šiame momente ir yra mergaitės valios pareiškimas, prieš kurį ir teismas negali naudoti prievartos.Teismas prievartą sprendime įrašė prieš globėją (N.Venckienę), jei ji neduotų mergaitės į Vaikų teisių apsaugos darbuotojos rankas.
Pažymėtina, kad „antstolinės akcijos“ metu N.Venckienės net nebuvo patalpoje! Taigi, kaip ir nėra preteksto imunitetui atimti.

Maža to, ne Vaikų teisių apsaugos darbuotoja paėmė mergaitę iš senolių Kedžių, ne ji paklausė mažosios noro, ne ji perdavė vaiką, o mažulę be paklausimo čiupo L.Stankūnaitė prieš dukters norą!

Tuo tarpu apsaugininkai, vietoj to, kad atlikti jiems privalomą apsaugos funkciją – aktyviai smurtavo. Antstolė gi atėjo vaiko imti nepranešusi globėjai ir pažeidusi tvarkaraštį.

Vienintelė Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotoja stengėsi suvaldyti situaciją ir apginti vaiką nuo smurtaujančių teisėsaugininkų ir teisėtvarkininkės, t.y. vienintelė vykdė savo pareigą.

Taigi, generaliniam prokurorui Valiui akivaizdžiai reikia imtis įstatymu numatytų priemonių prieš  nufilmuotus pažeidėjus – antstolę, L.Stankūnaitę ir apsaugininkus. Tai yra prokuroras irgi privalo atlikti savo tiesiogines pareigas – o būtent –  įstatymo vykdymo priežiūrą.
Tik nesvarstyti teisėjos N.Venckienės imuniteto klausimą. Juo labiau, kad „akcijos“ metu ji buvo teisme ir atlikinėjo savo pareigas. Bet nėra teisybės žemėje. Ne visoje, o būtent – Lietuvoje.

Na, neįvykdėme desovietizacijos, todėl sovietinis „teisingumas“ ir toliau klesti bei bujoja.
Antai, pilietinio pasipriešinimo priversti bei garbaus politikų būtio pagrąsinti apsvarstyti St.Šedbaro aplaidų Kauno pedofilijos bylos vilkinimą, visgi Seimas ėmėsi svarstyti, galgi surengti diskusiją Seime dėl įvykių Garliavoje?Tačiau netgi svartymo pasiūlymas buvo atmestas!!! Tauta turi žinoti, kad šis  pedofilijos bylos skaudulys buvo ignoruotas 72 konservatorių ir socdemų balsais!

Na, ką gi, balsavimo rezultatai tiek su asmeninėmis seimūnų pavardėmis, tiek ir frakcijų pavadinimais jau paviešinti ir dar bus pakartoti rinkiminės kampanijos metu. Ir ne tik dėl pedofilų, bet ir alkoholio bei amoralios informacijos apribojimo.

Tikėtina, kad kaip praėjusiais rinkimais balsuotojai išbraukė iš biuletenių 36 liberalus, apsiskundusius Konstituciniam Teismui dėl gėjų santuokų neįteisinimo, taip šiemet eliminuos seimūnus, atmetusius diskusiją dėl D.Kedytės pagrobimo jėga, dėl alkoholio reklamos ir kitų moralinių įstatymų nepriėmimo.

Jei praėjusiais rinkimais tik V.Blinkevičiūtė šitaip neišrinkta vienmandatinėje visgi buvo paguosta europarlamentaro postu, tai šiuokart 72 seimūnams, atmetusiems D.Kedytės „jėga ėmimo“ klausimo svarstymą, tiesiog vietų Europarlamente pritrūks – ten Lietuva teturi 12 mandatų…

Betgi grįžkime prie generalinio prokuroro galimybių prašyti Seimo atimti iš N.Venckienės teisėjos neliečiamybę. Be to, kad Valį stabdo Prezidentės nuomonė –  N.Venckienės teismo sprendimas vykdomas, tai dar ir grupė seimūnų pareiškė nepasitikėjimą Teisingumo ministrui R.Šimašiui!!!

TV ekrane ministras drąsinosi ir teigė, kad jam bus malonu atsakyti į klausimus seimūnams ir, dargi, pasinaudoti proga bei parodyti kiek daug darbų nudirbo…  Bet šioje pusėje ekranų pilietinė visuomenė renka priešingus faktus ir netiki, kad Šimašius turės kuo pasigirti.

Kad ir toks faktų sulyginimas: 17 000 neįvykdytų teismo sprendimų nesulaukė nei aktyviosios antstolės dėmesio, nei 40 policininkų paspirties, nei 5 apsaugininkų jėgos panaudojimo ir liko iki šiolei neįvykdyti?! Tuo tarpu vienos vienintelės D.Kedytės perdavimas biologinei močiai prieš mažylės norą, pažeidžiant Lietuvos ir tarptautinius įstatymus, toliau raudonųjų teisininkų eskaluojamas?!! Ir dar taip akiplėšiškai sovietinę demagogiją demonstruojant?!!
Kaip šį fenomeną ministras Šimašius pakomentuos?

Arba, kodėl teismo sprendimas dėl neteisėtų pastatų nugriovimo Nidoje jau pusmetis kaip nevykdomas, netgi ieškant abipusei tinkamo kompromiso? Tuo tarpu ne namas, o gyvas vaikas netgi sutarto kompromiso (pasimatymų tvarkaraščio) nevertas, jį skubiai ir jėga būtina atiduoti močiai, galimai  pedofilinio nusikaltimo  bendrininkei?!!

Va, atsakymai į šiuos klausimus iškart išryškins Šimašių ir bus aišku, ar jis teisus, ar tolerastus? Nors šį klausimą visuomenė išsprendė dar tada, kai ministras liudijo matęs A.Ūsą važiuojantį motociklu, esą pažinęs jį, nors tasai buvęs ir su šalmu…

Taigi, „anstolinė akcija“ dar kartą išryškino kas už ką: kurie pareigūnai už vaiką, kurie už pederastų interesą.
Nėr to blogo, kad neišeitų į gera.

Štai ir šis Kauno pedofilijos bylos finišas labai laiku ir dar kartą prieš pat rinkimus pakartotinai piliečiams parodė už ką reikės balsuoti, o ką iš politikos eliminuoti.

Antra vertus, netgi jei pederastų klanas priverstų Valį kreiptis į Seimą dėl N.Venckienės imuniteto ir, aišku, 72 balsais jis būtų atimtas, tai juk tada jau buvusi teisėja tikrai dalyvautų rinkimuose į Seimą, ir ne tik visas Kaunas, bet ir visa Lietuva nubalsuotų už jos vadovaujamą sąrašą tiek bendrai, tiek ir už kiekvieną vienmandatėje besibolatiruojantį antipedofilą atskirai.

Prie antipedofilų prisidėtų visos nukriaustos dėl pašalpų mamos – tai paskaičiuokite, kokia balsuotojų dalis eliminuotų net tik visokio plauko liberalus, bet ir konservatorius su socialdemokratais.
Ir labai aišku už ką – ne vien už akivaizdžią demoralizaciją ir pedofilų gynybą, bet ir už „krizinius“ Tautos pasninkus bei elito išsaugotus pyragus. Už „vsio zakonno“ prisigrobtus turtus ir negrąžintą žemę. Už „priglaustą“ ES paramą ir nacionalizuotas pensijas, bei vaiko gimimo pašalpas ir motinų ašaras.

O kur dar „amžiaus statybos“ bado metu? Valdovų rūmais pradedant ir naujos AE statyba nebaigiant? Ir vis dešimteriopai brangiau? Nebalsuos piliečiai už 1200 milijonierius ir jų rėmėjus. Išsiryškino ir pilnai išsiryškino persikrikštiję komunistai, kagėbistai su rezervistais.

„Jūs mane pažinsite iš darbų“ – mokina Biblija. Tai dabar jau pažinome. Ir tikrai žinome, kas ir už ką bei kaip balsuos.